Annons

Kvotering splittrar partierna – de säger blankt nej

Alliansen och SD säger blankt nej medan de rödgröna är för. Frågan om kvotering i bolagsstyrelser splittrar riksdagspartierna. Däremot är de samstämmiga om att lönegapet mellan kvinnor och män måste försvinna – även om åtgärderna för att nå målet ser olika ut.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (th) försökte genomföra en lag om könskvotering i bolagsstyrelser, men Alliansen (partiledarna tv) och Sverigedemokraterna stoppade förslaget.

Foto: TT Bild 1 av 1

1 / 8

Socialdemokraterna (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg  (th) försökte genomföra en lag om könskvotering i bolagsstyrelser, men Alliansen (partiledarna tv) och Sverigedemokraterna stoppade förslaget.
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (th) försökte genomföra en lag om könskvotering i bolagsstyrelser, men Alliansen (partiledarna tv) och Sverigedemokraterna stoppade förslaget. Foto: TT

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har tidigare fått kritik för förslaget om en lag om könskvotering i bolagsstyrelser. Den skulle ha inneburit straffavgifter för bolag där mindre än 40 procent av styrelseposterna bestod av kvinnor. Men Alliansen och Sverigedemokraterna stoppade förslaget. Socialdemokraterna vill dock fortfarande se lagstadgad kvotering.

– Jämställda bolag är mer innovativa, hållbara och lönsamma. Självklart vore det bästa om näringslivet själva uppnådde jämställda bolagsstyrelser men eftersom de inte verkar ha beslutsamheten att nå dit behöver vi hjälpa till med lagstiftning, säger Mikael Damberg.

Socialdemokraterna vill att heltidsanställningar blir norm för att få bukt med löneskillnaderna. Vidare vill partiet bland annat satsa stort på bättre arbetsmiljö, jämnare föräldraförsäkring och reformer inom välfärdssektorn.

Annons
Annons

Elisabeth Svantesson, ekonomisk politisk talesperson (M).

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 1 av 1

2 / 8

Moderaterna (M)

 Elisabeth Svantesson, ekonomisk politisk talesperson (M).
Elisabeth Svantesson, ekonomisk politisk talesperson (M). Foto: Emma-Sofia Olsson

Enligt Moderaterna tar smarta företag tillvara på kvinnors kompetens och partiet önskar se en ökning av detta inom näringslivet. Partiets gör dock tummen ner till att lagstifta i frågan och uppmanar i stället fler beslutsfattare att tillsätta kvinnor på toppositioner.

För att radera löneglappet vill Moderaterna se att förebyggande arbete som ökar jämställdheten i arbetslivet börjar redan i skolåldern. Arbetsgivarna ska också ta sitt ansvar för att jämna ut löneskillnaderna.

– Skolan och föräldrar behöver uppmuntra tjejer och killar att välja bland alla typer av yrken. Och arbetsgivare måste bli bättre på att ta tillvara kvinnors kompetens, säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk politisk talesperson.

Annons
Annons

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin.

Foto: Erik Simander/TT Bild 1 av 1

3 / 8

Miljöpartiet (MP)

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin.
Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin. Foto: Erik Simander/TT

Miljöpartiet vill att kvinnor ska kvoteras in i bolagens styrelser. Samtidigt pekar man på att kvotering inte löser alla problem, men att åtgärden är en stark politisk signal för viljan till jämställdhet.

MP vill satsa på att utjämna löneskillnader hos de offentliga arbetsgivarna och önskar att Medlingsinstitutet får ett större ansvar för att verka för jämställda löner.

Vidare vill partiet se en tredelning av föräldraförsäkringen och ett påslag på pensionerna – minst i likhet med förslagen i Pensionsgruppens utredning, som innebär att vissa garantipensionärer kan få uppåt 1300 kronor i månaden.

Annons
Annons

Sverigedemokraterna nya jämställdhetspolitiska talesperson, Ebba Hermansson.

Foto: Hanna Franzén/TT Bild 1 av 1

4 / 8

Sverigedemokraterna (SD)

Sverigedemokraterna nya jämställdhetspolitiska talesperson, Ebba Hermansson.
Sverigedemokraterna nya jämställdhetspolitiska talesperson, Ebba Hermansson. Foto: Hanna Franzén/TT

SD är motståndare till kvotering och anser inte att representationen av män respektive kvinnor i en bolagsstyrelse är ett mått på hur jämställd den är.

– Vi värnar privat äganderätt och vänder oss emot den typen av särlagstiftning. Man ska inte väljas bort på basis av sitt kön, och inte heller väljas på basis av detsamma, säger SD:s jämställdhetspolitiska talesperson Ebba Hermansson.

Strategi för att nå jämställda löner baseras på förbättringar av arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken genom att bland annat ökad rätt till heltid och slopade delade turer. SD hoppas också stärka kvinnors ekonomi genom förstärkt garantipension och bostadstillägg, samt förenkla möjligheten att föra över pensionsrätter.

Annons
Annons

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor.

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

5 / 8

Kristdemokraterna (KD)

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor.
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Foto: Henrik Montgomery/TT

Även Kristdemokraterna säger nej till lagstadgad kvotering – även om partiet efterlyser fler kvinnor i styrelserummen. KD anser att jämställdhet uppnås genom att kvinnor får rätten att inte bara vara sitt kön, utan även av att få sin kompetens, erfarenheter och sina kvaliteter bedömda.

För att sluta lönegapet behöver dörrarna till alla utbildningar och yrken stå öppna oavsett kön, enligt partiet, och osakligt motiverade löneskillnader mellan kvinnor och män ska bekämpas.

KD har även siktet inställt på mer jämställda pensioner. Tanken är att premiepensionen ska delas lika mellan makar som har gemensamma barn under tolv år. Samtidigt ska avgiften som finns vid överföring av premiepension tas bort och pensionsrätten för småbarnsföräldrar ska utökas.

Annons
Annons

Jan Björklund, partiledare för Liberalerna. 

Foto: Stina Stjernkvist/TT Bild 1 av 1

6 / 8

Liberalerna (L)

Jan Björklund, partiledare för Liberalerna. 
Jan Björklund, partiledare för Liberalerna.  Foto: Stina Stjernkvist/TT

Liberalerna tycker att bolagens ägare ska ansvara för beslutet om kvotering och vill därför inte se en lag om könskvotering för svenska bolagsstyrelser.

För att utjämna löneskillnaderna vill man se att utbildning och erfarenhet lönar sig för kvinnor i större utsträckning än vad det gör i dag. Som lösning anger partiet en ökning i lönenivån i kvinnodominerade akademikeryrken som lärare och sjuksköterska, bland annat genom att tillsätta fler karriärtjänster.

Andra målsättningar är att reformera föräldraförsäkringen och på så vis komma till bukt med den ofrivilliga deltiden som ofta kan vara en nackdel för kvinnor. Samtidigt vill partiet ge kommuner och landsting ökat ansvar att kartlägga den ofrivilliga deltiden och planera för hur den kan minska.

Annons
Annons

Nooshi Dadgostar är vice partiledare för vänsterpartiet.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1

7 / 8

Vänsterpartiet (V)

Nooshi Dadgostar är vice partiledare för vänsterpartiet.
Nooshi Dadgostar är vice partiledare för vänsterpartiet. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Vänsterpartiet vill lagstifta om kvotering i bolagsstyrelserna och menar på att kvinnors möjlighet att få sin del av den formella makten sällan har kunnat ske på frivillig väg.

– Kvinnor är värda högre löner och många kvinnodominerade sektorer är undervärderade i förhållande till utbildningen man har och det arbete man lägger ned, säger vice partiordförande Nooshi Dadgostar.

Vänsterpartiet vill jämna ut löneskillnader genom att införa vad de kallar för jämställdhetsmiljarder – ett stöd på 5 miljarder kronor per år som riktas till Sveriges kommuner och landsting.

– Eftersom kommuner och landsting är den största svenska arbetsgivaren är det enklare för oss att påverka där. Tanken är att sporra den privata sektorn att följa efter, säger Nooshi Dadgostar.

Annons
Annons
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

8 / 8

Centerpartiet (C)

Foto: Tomas Oneborg

Att lagstifta om kvotering är ingenting för Centerpartiet.

– Det blir som att förbjuda symptomen, inte sjukdomen i sig, säger Annika Qarlsson, jämställdhetspolitisk talesperson i Centerpartiet.

Partiet tycker att det är viktigt att andelen kvinnor som driver företag ökar och vill förbättra kvinnors förutsättningar för detta. Man lyfter fram RUT och LOV, lagen om valfrihet, som verktyg för att ge fler kvinnor möjlighet att starta företag.

Centerpartiet vill se fler kvinnor i ledningsgrupper, styrelser och som chefer genom att driva på för en förändrad maktstruktur i näringslivet som i längden ska höja lönerna.

Annons
Annons
Annons
Annons