Annons
Kommentar

Sofia Lilly Jönsson:Kyrkan knakar i fogarna

Biskopen i Visby har i sin tillsyn över stadens domkyrkoförsamling pekat på flera brister. Församlingsledningen avvisar biskopens tillsyn och vill ha medling från nationell nivå.
Biskopen i Visby har i sin tillsyn över stadens domkyrkoförsamling pekat på flera brister. Församlingsledningen avvisar biskopens tillsyn och vill ha medling från nationell nivå. Foto: Karl Melander/TT

Ett myteri pågår i Visby domkyrkoförsamling. Man avvisar sin egen biskops tillsyn och vill ha medling på nationell nivå. Visby lär därför stå överst på agendan när Svenska kyrkans biskopar möts i Västerås i veckan.

Under strecket
Publicerad

Kulturdebatt

Svenska kyrkan har 14 biskopar med ärkebiskopen, som inte är överordnad de andra. Varje biskop utövar tillsyn över sitt stift. Tillsynen garanterar att församlingarna tillhör samma kyrka och inte godtyckligt hamnar under oklar regim. Den episkopala strukturen har sedan urkyrkan hållit samman den världsvida kyrkan. I förlängningen ett skydd mot sekterism.

Sedan biskoparna förlorade arbetsgivaransvaret över prästerna år 2000 har dock deras möjligheter att gripa in i en församling försvagats kraftigt. Biskopen i Lund, Johan Tyrberg, har på debattplats väckt frågan om detta borde tas tillbaka.

Det finns en svaghet i kyrkans konstruktion: biskopen ska utöva tillsyn, men allt bygger på att präster och församlingar respekterar den ordningen. En biskops verktyg är i  dag endast att lägga samman församlingen med en annan eller att ta ifrån prästen rätten att utöva ämbetet. Båda dessa åtgärder måste vara absolut sista alternativen, förklarar Johan Tyrberg.

Just nu prövas detta i ett exempellöst fall. Biskopen i Visby, Sven-Bernhard Fast, har i sin tillsyn över stadens domkyrkoförsamling angivit specifika områden där det brister: stadens ytterområden underprioriteras till förmån för katedralen innanför murarna, kyrkomusik och diakoni nedmonteras, personalomsättningen är stor, kyrkorådets demokrati är satt ur spel genom ett arbetsutskott i majoritet, det finns återkommande ledningsproblem.

Annons
Annons

Församlingsledningen avvisar biskopens tillsyn och vill ha medling från nationell nivå.

Då uppstår tiotusenkronorsfrågan: finns nationell nivå?

Jag skriver denna artikel för att reda ut kyrkojuridiken. Andra medier rapporterar om fallet som ett ”bråk” mellan två jämbördiga parter, ett Kramer mot Kramer där dramaturgin ger att ta ställning för endera sidan. Så är det inte. Biskopen i Visby talar luddigt om god ordning och förnekar att det är en konflikt. Vad biskopen menar, och borde säga tydligare, är att det rör olydnad från församlingsledningen mot Kyrkoordning och kyrkolag. Det liknar mera myteri.

En liknande situation uppstod i Stockholms stift 2006 när domprost Hakon Långström blev djupt oense med biskop Caroline Krook. Långström respekterade befälsordningen och avgick omedelbart.

När Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 ville regering och riksdag säkerställa att kyrkan skulle förbli vad den var. Lagen om Svenska kyrkan (1998:1591) sätter ramen för kyrkans eget regelverk Kyrkoordningen. Nationell nivå har ingen tillsynsfunktion, förklarar Anna Sundelius, jurist på Svenska kyrkans rättsavdelning i Uppsala. Den nationella nivåns uppgift är att stötta stiften, vars uppgift är tillsyn och främjande. Detta uttrycks i lagens femte paragraf:

5 § Stiftet är regional enhet inom Svenska kyrkan och omfattar församlingarna inom stiftets område. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. För varje stift skall det finnas en biskop.

Med andra ord: stiftet är högsta tillsynsnivå. Svaret på tiotusenkronorsfrågan är alltså nej. Det finns ingen nationell nivå som utövar tillsyn ovanför stift och biskop. Det är möjligt att någon vill det. Men då måste man först ändra i lagen.

Biskopsmötet – som alla 14 biskopar i Svenska kyrkan tillsammans kallas – har inte och kan inte ha någon annan hållning än den jag redogjort för ovan. Deras östligaste kollega har nu att hantera den allvarligaste situation som uppstått för episkopatet på många år. Svagheten i kyrkans konstruktion är en riksangelägenhet. När biskopsmötet sammanträder i Västerås på onsdag lär Visby stå överst på agendan.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons