Annons

L: Rusta Sverige för IS-återvändarna

Johan Pehrson och Juno Blom.
Johan Pehrson och Juno Blom. Foto: Jessica Gow/TT, Malin Hoelstad

Sverige måste förbereda sig för konsekvenserna av Turkiets krigföring i Syrien. IS-terrorister kan komma att fly eller släppas fria och återvända till Sverige. Regeringen måste säkerställa att polisen kan vidta åtgärder, skriver Liberalernas Johan Pehrson och Juno Blom.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | IS-ÅTERVÄNDARE

Flera hundra personer har rest från Sverige till Mellanöstern för att stödja eller delta i terrorsekten IS mördande. Några har dödats och andra återvänder till Sverige. Samtidigt pågår rekryteringen till radikala rörelser runt om i Sverige, i utsatta områden, skolor och fängelser. Enligt Säkerhetspolisen ”har Sverige fler våldsbejakande islamister än någonsin tidigare”.

Situationen riskerar nu att förvärras. Svenskar som misstänks för samröre med IS hålls fångna tillsammans med sina anhöriga i det kurdiska fånglägret al-Hol i norra Syrien. Det handlar bland annat om uppemot 100 vuxna och 80 barn som antas ha koppling till Sverige. Den turkiska offensiven kan leda till att fånglägren lämnas dåligt bevakade och fångar kan fly eller släppas lösa. Ett stort antal kommuner står inför scenariot att terrorister som hållits i kurdiskt förvar återvänder till svensk mark. På grund av handfallenhet är Sverige oförberedda för den situation vi inom en snar framtid kan stå inför.

Liberalerna har genom Januariavtalet drivit igenom betydande resursförstärkningar till de brottsbekämpande myndigheterna. Polisen kommer få tusentals nya medarbetare denna mandatperiod. Nu krävs betydligt tidigare, tydligare och tuffare insatser, på både kort och lång sikt, för att på allvar bekämpa den våldsbejakande extremismen.

Annons
Annons

1. Omedelbara insatser.

Regeringen måste se till att polisen har förutsättningar att kunna vidta omedelbara insatser för att hantera riskerna med att personer som tränats och indoktrinerats av IS återvänder hit. Polisen ska ha resurser för är att kunna fatta beslut om särskild händelse med fokus på brottsutredningar gällande krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Detta ökar beredskapen att kunna anhålla och eventuellt häkta om grund finns och sedan utreda vad varje individ gjort hos terrorsekten.

Dessutom bör regeringen betona i regleringsbrevet att polisens krigsbrottssektion, som ligger under Nationella operativa avdelningen, ska förstärkas för att effektivare kunna börja utreda IS-återvändare. Det är en viktig signal inte minst till de som flytt IS och nu riskerar att möta förövarna här i Sverige. Mördare, slavhandlare och våldtäktsmän ska inte få gå fria.

2. Helhetsgrepp mot radikalisering.

Sverige utnyttjar inte hela spelplanen mot extremister och terrorister. Det räcker inte med polisiära insatser. Trots ambitiösa satsningar brister det fortfarande i samordningen i arbetet för att förebygga radikalisering. Det är alldeles för svårt att få hjälp för personer som är oroliga för att någon i deras närhet är på väg in i våldsbejakande extremism. Skolan och socialtjänsten, och även andra aktörer, kan tillsammans med lokal polis tidigt identifiera personer och direkt erbjuda dem råd och stöd för att inte fastna i miljöer där de radikaliseras.

När det gäller barnen vars vårdnadshavare är IS terrorister och befinner sig i Syrien saknas en genomtänkt plan. Fokus ligger på om de ska tas hem till Sverige eller inte. Budskapet ska vara tydligt. Barnen ska omhändertas. Bedömningar måste göras kring traumatisering och risk för radikalisering. Vårdplaner ska upprättas. Därefter kan individuella prövningar ske om barnens framtid. Här måste socialtjänsten känna politikens fulla stöd. Det är vår skyldighet.

Annons
Annons

3. Skärpta straff.

Av de 300 jihadister som rest till Syrien/Irak har endast två dömts för terrorbrott. Rättsvårdande myndigheter måste få ökade möjligheter att hantera de som återvänder, såväl inom existerande lagstiftning men också genom skärpta straff. Det är beklagligt att lagstiftningen om samröre med terroristorganisationer kommer alldeles för sent, och att straffsatsen inte är tillräckligt hög .Dessutom är det viktigt att man inte automatiskt ska kunna bli villkorligt frigiven efter två tredjedelar av straffet och förberedelse till terrorismresa bör kriminaliseras.

4. Stoppa stöd till antidemokratiska organisationer.

Sverige måste ha en mycket tydligare lagstiftning för att förhindra att skattemedel används för att motverka det öppna liberala demokratiska samhället. Inte en skattekrona ska betalas ut till odemokratiska föreningar, församlingar eller organisationer.

5. Flytta Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) till Polismyndigheten.

Sverige måste prioritera att få till operativa insatser som minskar radikaliseringens grogrund på allvar. CVE ska arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism – nationellt, regionalt och lokalt. Därför kan inte verksamheten ligga hos en i första hand analyserande myndighet, som Brå. Polismyndigheten har i uppdrag att förebygga och bekämpa brott och CVE bör därför vara organiserat under Polisen.

För mer än tio år sedan krävde Nyamko Sabuni som minister att myndigheter vidtog insatser mot våldsbejakande extremism från vit makt, vänsterautonom och islamistisk radikalisering. Om fler hade lyssnat då hade vi inte förlorat många års arbete och stått handfallna. Sverige har inte längre råd att avvakta, nu krävs ordentlig handlingskraft. Vårt öppna och fria samhälle kan inte vara fritt från risker, men vi har en skyldighet att vara förberedda.

Juno Blom (L)
partisekreterare
Johan Pehrson (L)
rättspolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons