Annons

L: Sex förslag som ger Sverige en bättre skola

Det finns inget som är viktigare för ett barns möjligheter i livet än skolan, och det är därför Liberalerna sätter skolan först. Det skriver Jan Björklund och Lotta Edholm (L).

Publicerad
Jan Björklund och Lotta Edholm (L).
Jan Björklund och Lotta Edholm (L). Foto: Tomas Oneborg, Lieselotte van der Meijs

DEBATT | SKOLAN

Förra året gick 18 866 tonåringar ut grundskolan utan att vara godkända till gymnasiet i Sverige. Det är 700 fyllda klassrum. Var sjätte elev. De har aldrig tidigare varit så många.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet talar gärna om klyftor. Men den här klyftan är de skrämmande tysta om, trots att den är helt avgörande för hur det går senare i livet. Klassresan ska starta i klassrummet, men i stället slår skolporten igen om drömmarna när terminen tar slut.

Det duger inte. Det finns inget som är viktigare för ett barns möjligheter i livet än skolan, och det är därför Liberalerna sätter skolan först. Vi ger oss inte förrän varje barn får med sig den kunskap de behöver för att skapa sig en framtid.

Annons
  1. Fler behöver gå ett extra år i grundskolan för att få den kunskap de behöver. Ett extraår bör läggas in så snart det är tydligt att eleven halkar efter, så att stöd kan sättas in innan det är för sent. I dag måste en rektor motivera varför en elev ska gå ett extraår. Vi anser att det borde vara tvärtom. Vi föreslår att rektor alltid ska motivera varför en elev som inte har de nödvändiga kunskaperna skickas vidare till nästa årskurs och hur man ska se till att eleven kommer ikapp.
  2. Tidigare betyg. Betygen behövs för att tydliggöra vilka kunskaper eleven har och inte har. När den första större utvärderingen av betyg i årskurs 6 gjordes visade den att 80 procent av eleverna själva menar att de anstränger sig mer i skolan när de får betyg. Ju tidigare skolan upptäcker att en elev behöver extra stöd desto bättre hjälper det. Liberalerna vill ha betyg från årskurs fyra för att stärka kunskapsuppföljningen.
  3. Bättre stöd till dem som behöver. Det är skolans ansvar att ge alla elever en lärmiljö som fungerar. I dag är det inte alltid så. Det kan vara elever som behöver speciallärare eller en mycket mindre klass, som får försöka följa ordinarie undervisning så gott det går. För många elever går det inte alls. De sviks i dagens system. Vi vill bygga ut de särskilda undervisningsgrupperna och anställa fler speciallärare.
  4. Spetssatsningar. Den som har lätt för sig ska samtidigt kunna få lära sig mer, ingen ska tvingas sitta av åren för att klasskamraterna inte nått lika långt. Därför vill vi bygga ut spetssatsningar. En högstadieelev ska kunna läsa gymnasiekurser och en gymnasieelev på högskolenivå. Skolan måste bli bättre på att möta elever som har särskild begåvning.
  5. Alla klassrum ska vara lugna och trygga. Stök och oreda är jobbigt för alla elever, men för en del är det helt avgörande att det är lugnt för att kunna lära sig. Klassrummen ska vara mobilfria, och skolor ska kunna återinföra skriftliga ordningsomdömen. Studieron måste bli bättre om alla ska få en chans att klara grundskolan.
  6. Återupprätta läraryrkets status. Det är inte byggnaderna som är skolan, det är inte datorerna eller böckerna. Det är lärarna. Kunniga och engagerade lärare kan kompensera andra brister i skolan, men inte ens de bästa böckerna eller de nyaste datorerna kan någonsin ersätta en svag lärarkår. Det finns många engagerade, kunniga och hängivna lärare i skolan i dag, men alldeles för många slutar, och alldeles för få begåvade ungdomar väljer att bli lärare. Skolan måste bli förstahandsvalet för unga akademiker.

Det var liberaler som en gång genomdrev folkskolan, och vi brinner för att återupprätta kunskapsskolan i Sverige. Liberalerna sätter skolan först.

Jan Björklund (L)
partiledare
Lotta Edholm (L)
oppositionsborgarråd i Stockholm

Annons
Annons
Annons

Jan Björklund och Lotta Edholm (L).

Foto: Tomas Oneborg, Lieselotte van der Meijs Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons