Annons

L: Ta krafttag mot unga som begår brott mot andra barn

Juno Blom, Johan Pehrson och Jan Jönsson.
Juno Blom, Johan Pehrson och Jan Jönsson. Foto: SvD, TT, pressbild

Socialtjänsten och polisen måste kunna vidta tidigare insatser och skarpare åtgärder för att alla barn ska få en trygg uppväxt. Det skriver Juno Blom, Johan Pehrson och Jan Jönsson, Liberalerna.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | KRIMINALITET

Det har skett en oroväckande ökning av antalet unga som utsätts för rån i Stockholm, enligt nya siffror från Brottsförebyggande rådet. Ofta är förövarna under 18 år.

Att skydda barn och unga mot brott är utan tvekan en av samhällets viktigaste uppgifter. De är extra beroende av vuxenvärldens stöd för att kunna hävda sin rätt och skydda sig. Men när både förövare och brottsoffer är ett barn eller en ungdom är samhällets möjligheter att agera i dag begränsade. Socialtjänsten och polisen måste kunna vidta tidigare insatser och skarpare åtgärder för att alla barn ska få en trygg uppväxt.

Brottsutsatta barn och unga befinner sig ofta nära sina förövare. Det skapar en ständig oro för att bli uppsökt av gärningspersonerna på nytt och att bli utsatt för nya brott i samband med polisanmälan eller vittnesmål. Vardagen får levas i en känsla av total maktlöshet.

De barn och unga som, i sin tur, utsätter andra barn och unga för brott lever inte sällan med dubbla roller. Dels är de förövare, dels är de själva offer för äldre kriminella i deras bostadsområden som utnyttjar dem för kriminella tjänster och samtidigt utsätter dem för hot, våld och offentlig förnedring.

Annons
Annons

Antalet unga under 15 år som misstänks för våldsbrott har ökat med 40 procent sedan 2015. Bara under det första kvartalet i år har 257 anmälningar om rån mot barn under 15 år kommit in till polisen. I Stockholm har antalet häktade barn och unga ökat kraftigt de senaste åren. Det är en allvarlig utveckling.

För Liberalerna är arbetet mot brottslighet en fråga om frihet. Frihet är att kunna röra sig i samhället utan att bli utsatt för brott. Här presenterar vi några av de viktigaste åtgärderna som måste till för att skydda barn från brottslighet:

1. Utred alltid grova brott begångna av unga under 15 år
Det är viktigt för brottsoffer att brott blir utredda. Det ger en viss upprättelse och en möjlighet till avslut. Men en brottsutredning ger också förövaren besked om att samhället reagerar mot brott och det ger socialtjänsten underlag för sina insatser. Slutligen ger också en utredning tydliga besked till förövarens vårdnadshavare. Därför bör en huvudregel införas om att grövre brott som begås av unga under 15 år alltid ska utredas av polis, även om straffmyndighetsåldern på 15 år ligger kvar.

2. Stoppa gängens utnyttjande av unga
I dag använder kriminella gäng barn och unga som knarkkurirer och för att förvara skarpladdade vapen. De kriminella vet att barnen går straffria och utnyttjar samtidigt skamlöst deras försvarslöshet genom att sätta dem i skuld när barnen upptäcks. Det måste bli extra kostsamt för gängen att välja denna väg och vi behöver ny lagstiftning som ger strängare straff för de äldre som utnyttjar yngre för kriminella ärenden.

Annons
Annons

3. Snabbare rättsprocesser
Långa rättsprocesser när unga är inblandade är särskilt skadligt. Unga gärningspersoner kan snabbt eskalera sitt beteende samtidigt som unga brottsutsatta ofta lever med stor rädsla fram tills rättsprocessen är avklarad. Genom jourdomstolar för ungdomar kan tiden från utredning till rättsprocess bli så kort som möjligt i snabbutredda ärenden. Unga brottsoffer måste samtidigt få bättre stöd under såväl rättsprocessen som efteråt. Alla brottsoffer ska ges rätten till stöd av målsägarbiträde vid grövre brott, även i de fall det är ett barn under 15 år som är gärningsperson.

4. Fler åtgärder när föräldrarna inte tar ansvar
Föräldrarnas ansvarstagande har avgörande betydelse för om unga förövare ska sluta begå brott. I dag har vi ett ”allt eller inget”-system där barnet antingen är högkriminellt och kan omhändertas eller så är alla åtgärder frivilliga. Det måste bli möjligt att besluta om obligatoriska insatser till föräldrar och barn när barnen begår brott. I de fall där tvångsomhändertagande är det bästa alternativet ska inte kommunernas ekonomi vara det som avgör. Därför ska staten ta ett större finansiellt ansvar för omhändertaganden av unga.

5. Skärpt lagstiftning kring unga som bryter mot vårdplaner
Ungdomar som begått brott döms ofta till vård inom socialtjänstens öppenvård. Det är dock inte ovanligt att den unge vägrar att samarbeta eller att den unge fortsätter att begå nya, grövre brott under vårdtiden. För ungdomar som fortsätter att begå grova våldsbrott under tiden som de avverkar en dom om vård inom socialtjänsten, är det nödvändigt att öppenvården oftare övergår i slutenvård.

Annons
Annons

6. Satsa parallellt på långsiktigt förebyggande insatser
Det behövs akuta, ingripande insatser för att få stopp på brottsligheten här och nu. Men tillflödet till kriminalitet behöver bekämpas genom förebyggande insatser på längre sikt. Dessa insatser behöver komma mycket tidigt. Bland annat har hembesöksprogram till familjer med barn 0–3 år, där en BVC-sköterska och en familjebehandlare från socialtjänsten ger råd och stöd i hemmet under de första levnadsåren, visat sig ha långsiktigt förebyggande effekt. Föräldrarnas förtroende för socialtjänsten stärks och barn i riskfamiljer kan ges förstärkta stödinsatser.

För att utsatta barn ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter krävs det att vuxenvärlden och politiken tar sitt ansvar. Det gäller både att stå upp för brottsutsatta barn och att göra allt vad vi kan för att barn inte ska begå brott. Tidigare insatser och skarpare åtgärder är nödvändiga för att ge alla barn rätt till en trygg uppväxt och en bra start i livet.

Juno Blom
partisekreterare Liberalerna
Johan Pehrson
rättspolitisk talesperson, Liberalerna
Jan Jönsson
socialborgarråd Liberalerna Stockholms stad

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons