Annons

Johan Rockström:Läget är akut – så här måste vi ställa om

”Vi har bara 10 år på oss att vända skutan”, skriver Johan Rockström.
”Vi har bara 10 år på oss att vända skutan”, skriver Johan Rockström. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman, Sadak SouiciLe Pictorium/TT, Fachrul Reza/TT

Fyra länder har deklarerat ett akutläge för klimatet. Storbritannien, Irland, Kanada och Frankrike baserar detta på vetenskaplig grund. Just nu förbereds en FN-resolution om ett planetärt nödläge.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Vindkraftverk på Kanarieön El Hierro. Arkivbild.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 6

Statsminister Stefan Löfven (S) och klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) tar i juni 2018 första spadtaget för bygget av en pilotanläggning för fossilfri ståltillverkning på SSAB:s industriområde i Luleå.

Foto: Gustav Sjöholm/TT Bild 2 av 6

Ursula von der Leyen tillträdde i juli som ny ordförande i EU-kommissionen.

Foto: Jean-Francois Badias/AP/TT Bild 3 av 6

Kolgruva söder om Katowice i Polen. Arkivbild.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 4 av 6

Demonstranter i gula västar i Paris, Frankrike. Arkivbild.

Foto: Kamil Zihnioglu/AP/TT Bild 5 av 6

Plastskräp som flutit i land på en strand i Danmark. Arkivbild.

Foto: Patrick Pleul/TT Bild 6 av 6

Vindkraftverk på Kanarieön El Hierro. Arkivbild.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1

Läget är allvarligt. Det är akut, inte enbart på grund av riskerna, utan även för att tiden börjar rinna ut. Vi har bara 10 år på oss att vända skutan.

Och vi vet vad som måste göras. Här är ett försök att presentera en 10-punktslista med de omställningar som Sverige och världen måste genomföra kommande 10 år.

Vindkraftverk på Kanarieön El Hierro. Arkivbild.
Vindkraftverk på Kanarieön El Hierro. Arkivbild. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

1. Sprid den nya berättelsen om en hållbar modernitet

Beläggen är nu överväldigande. Att lösa klimatkrisen och rädda de levande ekosystemen är inte bara möjligt – det är vägen till framtidens moderna, teknologiskt avancerade, effektiva, hälsosamma och rättvisa värld. Teknik för sol, vind, vatten och biomassa – som levererar konkurrenskraftig energi och el – är tillgängligt på alla marknader. Den kan regleras av alla regeringar och är tillgängligt för alla människor, på ett sätt som olja, kol och gas aldrig kan bli.

Annons
Annons

Statsminister Stefan Löfven (S) och klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) tar i juni 2018 första spadtaget för bygget av en pilotanläggning för fossilfri ståltillverkning på SSAB:s industriområde i Luleå.

Foto: Gustav Sjöholm/TT Bild 1 av 1

I kol-vurmaren Trumps USA gick gick förnybar energi om kol som största leverantör av el i april 2019. Förnybart växer. Kol står still. Det är marknadskrafter som talar. Det är dessutom ganska ödesmättat. Ohållbar utveckling är vägen till fördjupad orättvisa i världen. Med begränsade naturresurser finns det bara ett sätt att generera välfärd för 10 miljarder människor om 30 år, nämligen genom 100 procent hållbar utveckling – där cirkulära produktionsmetoder, effektivitet, innovation och livsstilsförändringar kombineras till en ny modernitet. Detta är den nya berättelsen för mänskligheten.

En ny målbild växer fram.

Hållbarhet handlar inte längre om uppoffring, om hur mycket vi är villiga att försaka för att skydda miljön. Tvärtom – hållbarhet är nu vägen till ekonomisk utveckling, jobb, hälsa, livskvalitet och därmed vår nations och världens framtid. En ny målbild växer fram. Mänsklighetens fyrljus blir att nå välfärd och rättvisa inom planetära gränser.

Statsminister Stefan Löfven (S) och klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) tar i juni 2018 första spadtaget för bygget av en pilotanläggning för fossilfri ståltillverkning på SSAB:s industriområde i Luleå.
Statsminister Stefan Löfven (S) och klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) tar i juni 2018 första spadtaget för bygget av en pilotanläggning för fossilfri ståltillverkning på SSAB:s industriområde i Luleå. Foto: Gustav Sjöholm/TT

2. Sex transformationer för en önskvärd framtid

Som påpekats nyligen av Svante Axelsson, regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige, är rädslan för ”samhällsförändring” och inte ”klimatförändring” den största bromsklossen just nu. Alldeles för många, ofta starka aktörer, vägrar acceptera det faktum att vi står inför en gigantisk omställning som skall ske i rekordfart.

Annons
Annons

Ursula von der Leyen tillträdde i juli som ny ordförande i EU-kommissionen.

Foto: Jean-Francois Badias/AP/TT Bild 1 av 1

Det handlar om innovationer och systemförändringar i hela samhället.

Nyligen publicerades en vetenskaplig rapport till FN, där slutsatsen är att vi står inför sex transformationer ifall vi skall ha en chans att fixa klimatet, miljön och utvecklingen i världen (Agenda 2030). Dessa inkluderar (1) stora satsningar på utbildning, jämlikhet och rättvisa, (2) satsningar på universell hälsa och begränsad befolkningsutveckling, (3) fossilfri energi och hållbar industri, (4) 100 procent hållbar mat från land och hav, (5) hållbara städer och transporter, och (6) rikta den digitala revolutionen som ett verktyg för hållbar utveckling.

Vad detta säger oss är att omställningen för en ny modernitet handlar om mer än bara klimat. Det handlar om innovationer och systemförändringar i hela samhället.

Ursula von der Leyen tillträdde i juli som ny ordförande i EU-kommissionen.
Ursula von der Leyen tillträdde i juli som ny ordförande i EU-kommissionen. Foto: Jean-Francois Badias/AP/TT

3. Sätt slutdatum för fossil energi i alla sektorer

Här är vetenskapen tydlig. Vi går nu in i slutkapitlet för olja, kol och naturgas – som måste halveras till 2030 och vara helt utfasade till 2050. Transportsektorn i världen är en huvudutmaning, och här är Sveriges mål om 70 procent utsläppsminskningar till 2030 avgörande. Nu när Ursula von der Leyen, ordförande i EU-kommissionen, har lovat nollutsläpp till 2050 är det läge att höja ribban och satsa på fossilutfasning i transportsektorn 2030 inom EU. Industrin befinner sig i ett konstruktivt läge för detta.

Annons
Annons

Kolgruva söder om Katowice i Polen. Arkivbild.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1

4. Inför reglering för att göra finanssektorn fossilfri och hållbar

Det är dags att sätta vetenskapligt baserade planetära gränser som ekonomin och finanssektorn måste förhålla sig till, i alla finansiella beslut som exempelvis pensionsfonder. Ekonomier runt om i världen måste genomgå ett fossilfritt stålbad. Inga investeringar i framtiden kan gå till fossil infrastruktur som låser fast vår samhällsutveckling under årtionden.

Kolgruva söder om Katowice i Polen. Arkivbild.
Kolgruva söder om Katowice i Polen. Arkivbild. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

5. Omedelbart ta bort alla subventioner till fossil energi och ohållbar konsumtion

Årligen betalas över 500 miljarder amerikanska dollar i subventioner till olja, kol och naturgas. Detta måste omedelbart stoppas. Vår konsumtion subventioneras av planeten, genom att vi inte betalar för ekologisk förstörelse. Vi har metoder för att sätta värde på naturen – detta måste bakas in i priset på all konsumtion. Det innebär handelstullar. Men de är ju poppis i dag.

6. Inför pris på kol i så många länder och ekonomier som någonsin går

Ett femtiotal länder har ett pris på kol. Detta är, visar all ekonomisk forskning, det enda sättet att skapa rätt incitament på marknaden. Priset är för lågt, men ju fler som sätter ett pris – desto större chans att världen tippar över och tvingar fram ett universellt pris på kol. Detta måste ligga på minst 50 USD per ton CO2.

Annons
Annons

Demonstranter i gula västar i Paris, Frankrike. Arkivbild.

Foto: Kamil Zihnioglu/AP/TT Bild 1 av 2

Plastskräp som flutit i land på en strand i Danmark. Arkivbild.

Foto: Patrick Pleul/TT Bild 2 av 2
Demonstranter i gula västar i Paris, Frankrike. Arkivbild.
Demonstranter i gula västar i Paris, Frankrike. Arkivbild. Foto: Kamil Zihnioglu/AP/TT

7. Genomför planetär skatteväxling

Undvik en ”gula västar”-utveckling genom att lära av Sverige om hur man genomför en rättvis grön skatteväxling. Straffa allt som skadar planeten och återför skatteintäkterna i form av välfärdsinvesteringar. Transparens är nyckeln.

8. Omedelbart stoppa alla nya investeringar i kol, olja och naturgas

Fossil infrastruktur är dyr och står kvar i årtionden. Från och med nu måste alla nya investeringar i fossil infrastruktur stoppas i industriländer. De är i laglig mening otillåtna eftersom de bryter mot det juridiskt bindande globala Parisavtalet. Detta innebär exempelvis att Preems planerade 15-miljarderssatsning på raffinaderiet i Lysekil bryter mot ingångna avtal.

Plastskräp som flutit i land på en strand i Danmark. Arkivbild.
Plastskräp som flutit i land på en strand i Danmark. Arkivbild. Foto: Patrick Pleul/TT

9. Bevara den biologiska mångfalden

Det enda sättet att stabilisera klimatet under 2 grader är att vi lyckas skydda alla naturliga ekosystem – från våra svenska skogar till regnskogar, våtmarker och hav. Skapa kretslopp för kväve och fosfor, minimera plast och kemikalieutsläpp, ta hand om vårt begränsade färskvatten. Allt handlar om att säkra att vår levande biosfär fortsätter fungera, annars förlorar vi chansen att lösa klimatkrisen.

10. Stärk FN:s förmåga att hantera globala katastrofala risker

Vi vet allt mer om hur den globala uppvärmningen och utarmning av ekosystem kolliderar med social turbulens. Konflikt, instabilitet och migration blir konsekvensen. Sverige drev aktivt frågan om klimat och säkerhet under medlemskapet i FN:s säkerhetsråd. Stafettpinnen har lämnats över till Tyskland. Detta arbete måste fortsätta!

Dessa 10 områden måste vävas in i välfärdsbygget i Sverige. Samtidigt som all kraft satsas på EU. Skapa allianser av likasinnade. Sträck ut handen till vännerna i Norden, länder som Tyskland, England, Nya Zeeland, Schweiz – men även Costa Rica, Colombia, Sydkorea, och Singapore.

Vi har i princip lika lång tid på oss som de 10 år John F Kennedy gav USA efter sitt ”Man on the Moon”-tal 1961. Ingen hade lösningen, bara spridda delar. Vi befinner oss i samma läge. Detta är mänsklighetens Apolloprojekt. Inte att säkert landa en människa på månen, utan att säkert landa mänskligheten på jorden.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons