Annons

”Läget ohållbart – vi bildar allians för äldreomsorgen”

Politiker och arbetsgivare måste ta behoven inom äldreomsorgen på allvar. Nu formar vi en allians med målet att få en väl fungerande äldreomsorg med ökade resurser och bättre villkor, skriver Christina Tallberg, PRO, och Tobias Baudin, Kommunal.

Under strecket
Publicerad

Christina Tallberg, ordfröande PRO, och Tobias Baudin, ordförande Kommunal.

Foto: Allis Nettréus, Claudio Bresciani/TTBild 1 av 1

Christina Tallberg, ordfröande PRO, och Tobias Baudin, ordförande Kommunal.

Foto: Allis Nettréus, Claudio Bresciani/TTBild 1 av 1
Christina Tallberg, ordfröande PRO, och Tobias Baudin, ordförande Kommunal.
Christina Tallberg, ordfröande PRO, och Tobias Baudin, ordförande Kommunal. Foto: Allis Nettréus, Claudio Bresciani/TT

DEBATT | ÄLDREOMSORG

Den generella välfärden står inför stora utmaningar. I decennier har människor kunna lita på samhällets resurser på ålderns höst. Den tilliten riskerar nu att urholkas i takt med att kvaliteten i äldreomsorgen försämras. Kommunal och PRO anser att läget är nära bristningsgränsen. Nu formar vi en allians med målet att få en väl fungerande äldreomsorg med ökade resurser och bättre villkor.

Tillsammans representerar vi cirka 830 000 personer, medlemmar i våra organisationer, som kräver förändring. Sverige behöver seriösa satsningar på äldreomsorgen för att utveckla vårt land som välfärdsnation. Politiker och arbetsgivare måste ta behoven inom äldreomsorgen på allvar.

Partierna bakom Januariavtalet har öppnat upp för införandet för ett specifikt rutavdrag för äldre. Att göra människor beroende av ett äldre-rut riskerar att öka klyftorna mellan rika och fattiga äldre. Förslaget är kostsamt och rimmar illa med principerna för den generella välfärden. Det duger inte. Inför höstbudgeten måste den s-ledda regeringen ta frågan på allvar och prioritera.

Annons
Annons

Faktum är att vi idag står inför ett vägskäl. Regeringen har aviserat satsningar om fem miljarder årligen till välfärden i kommunerna. Dessa anslagshöjningar utgör ett allt för magert tillskott. Antalet personer som är 80 år och äldre förväntas enligt SCB öka till cirka 808 000 personer 2030. Förutsatt att behoven inom åldersgruppen är desamma, och tillgängligheten till insatser oförändrad, innebär det att cirka 291 000 personer kan förväntas ha insatser enligt Socialtjänstlagen 2030. En ökning med över 50 procent på 12 år!

För en väl fungerande äldreomsorg krävs mod och rätt resurser. Tillsammans kräver Kommunal och PRO följande:

  • Se över finansieringen av äldreomsorgen från grunden. Under våren skickade Kommunal en enkät till ekonomicheferna i samtliga kommuner. 71 procent av de som svarat konstaterar att det inte är möjligt att erbjuda medborgarna samma nivå på samhällsservice år 2025 som idag utan att höja avgifterna eller höja skatten. En tänkbar modell menar vi är att staten öronmärker resurser för äldreomsorgen i kommunerna.
  • Öka tillgången till god äldreomsorg. Färre erbjuds stöd och hjälp i dag än tidigare. Sedan 1980 har andelen äldre (80 år och äldre) i befolkningen som antingen får hemtjänst eller äldreboende minskat från 62 till 37 procent. I dag vårdar, hjälper eller stödjer nästan var femte svensk regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk enligt uppgifter från Nationellt kompetenscentrum. Det är ohållbart.
  • Låt proffsen vara proffs. Äldre är i regel sjukare när de beviljas hemtjänst i dag än vad de var för tio år sedan och trycket på de anställda har ökat. För att säkra kvaliteten och höja patientsäkerheten behöver arbetet organiseras utifrån de äldres behov av trygghet och de anställdas rätt till en god arbetsmiljö. Precisionsbemanning och minutscheman måste avskaffas.
  • Fler attraktiva arbetsgivare behövs. SKL konstaterar att 11 300 undersköterskor och vårdbiträden behöver rekryteras till branschen varje år till och med 2026 samtidigt som vi har stora pensionsavgångar. Bättre villkor och högre löner är grundläggande för att behålla anställda med rätt kompetens och för att ny personal ska kunna rekryteras.

Vår allians kommer under mandatperioden granska att inga ansvariga politiker glömmer bort äldreomsorgen. Alla löften och förslag som presenteras måste vara satsningar som gör skillnad – på riktigt. Inte lappar för att täcka redan stora hål.

Christina Tallberg
ordförande Pensionärernas riksförbund PRO
Tobias Baudin
förbundsordförande Kommunal

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons