Annons

Olof Ehrenkrona:Lagrådet säger nej till regeringen

Foto: Naina Helén Jåma/TT
Under strecket
Publicerad

Ledare | Rättstaten

Lagrådets yttrande över regeringens förslag om kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer är i huvudsak föredömligt tydligt: Regeringens förslag kräver grundlagsändring. Lagrådet argumenterar också väl för sin ståndpunkt. Föreningsfriheten är inte oinskränkt men begränsningarna är utpekade i grundlagen. Lagrådet menar att regeringens föreslag innebär att föreningsfriheten skulle kunna inskränkas genom vanlig lag och det är inte avsikten med grundlagsskyddet.

På en punkt är lagrådets yttrande dock inte alldeles klart. Det är konstaterandet att ”samröre” med en terroristorganisation ”träffas inte av resonemanget angående föreningsfriheten”. Vill lagrådet säga att ”samröre” med en terroristorganisation, där deltagandet i sig inte är kriminaliserat, ändå skulle kunna kriminaliseras? I så fall skulle det lagtekniskt kunna vara en framkomlig väg för regeringen, även om det känns väl krystat.

Det finns rakare sätt att lösa problemet. Ett är att skynda på översynen som pågår av hela terroristlagstiftningen och i det sammanhanget se vad som kan göras för att i ett enhetligt lagverk stärka polisens och åklagarnas möjligheter att förebygga terroristbrott.

En annan väg är att göra sig besväret att reglera förbudet mot deltagande i terroristorganisationer i grundlagen på det sätt som har gjorts bland annat med förbudet mot olovlig kårverksamhet.

Väljer vi att ändra grundlagen bör vi kunna ta efter motsvarande lagstiftning i grannländerna. Därmed skulle vi vara säkra på att uppfylla våra egna grundlagsfästa krav, Europarådets konvention och fri- och rättighetsskyddet i Europeiska unionen. Det är en längre väg att gå men skulle också göra det möjligt att ånyo pröva frågan om förlust av medborgarskapet i vissa fall.

Lagrådet pekar också på en del motstridiga formuleringar i förarbetena som skulle kunna redas ut i en sådan översyn.

Regeringen kallar nu partierna till överläggningar. Dessa kan med fördel handla både om vad som kan göras nu och vad som bör malas lite längre i rättsstatens kvarnar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons