Annons

”Lagstiftningen var inte anpassad för situationen”

Anders Knape (M), ordförande i Sveriges kommuner och regioner, SKR.
Anders Knape (M), ordförande i Sveriges kommuner och regioner, SKR. Foto: Emma-Sofia Olsson

30 kommuner bröt mot lagen när de direkt införde besöksförbud på sina äldreboenden. Regeringens beslut kom tre veckor senare.

– Om alla stängt dag ett hade vi haft mindre smittspridning, säger Anders Knape (M), ordförande i SKR.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Anders Knape.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Statsminister Stefan Löfven.

Foto: Lotte Fernwall/TT NYHETSBYRÅN

Under pandemin har det varit förhållandevis tyst kring Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Samtidigt är det den viktigaste spelaren under corona-krisen. Det är kommunerna och regionerna som ska utföra jobbet inom vården och äldreomsorgen.

Mycket har handlat om äldreomsorgen där många människor har avlidit trots löften om att värna de gamla och hålla smittan borta från just äldreboenden och hemtjänsten.

Anders Knape (M) som SvD träffar på SKR:s takterrass vill inte ta kritiken på allvar om att just kommunerna misslyckats med att skydda den viktigaste riskgruppen. Han tar besöksförbudet som ett exempel.

Att smittan kom in beror ju på att någon haft med sig den, antingen anställda eller besökare, eller att de som bor där varit ute och smittats. Samtidigt var det enligt lagen egentligen inte möjligt att stänga in de som bor där, det handlar ju om deras egna bostäder, påpekar han.

– Men flera kommuner gick ändå före regeringen och införde besöksförbud i de särskilda boendena. Först tre veckor senare kom ett lagstöd för ett nationellt besöksförbud. Det visar hur komplex frågan är, att det inledningsvis inte ens fanns någon lagstiftning som var anpassad för en sådan här situation.

Annons
Annons

Anders Knape.

Foto: Emma-Sofia Olsson

– I efterhand kan man säga att om alla brutit mot lagen och stängt dag ett så hade smittspridningen varit mindre.

Anders Knape slår också ifrån sig anklagelserna om en omfattande nedrustning av äldreomsorgen.

– Det är inte sant, det är en myt som odlas. Det är ett slag i ansiktet på alla som jobbar i äldreomsorgen, som går till jobbet varje dag och kämpar.

Anders Knape.
Anders Knape. Foto: Emma-Sofia Olsson

Enligt Anders Knape har resurserna konstant ökat till äldreomsorgen de senaste 20 åren. Den stora svenska utvärderingen 2017 visade en äldreomsorg i gott skick som håller hög kvalitet även internationellt sett. Dessutom har medellivslängden ökat bland både kvinnor och män.

Problemen som nu visat sig på äldreboendena har främst handlat om att utbildningsnivån är för låg och att det är för få som jobbar heltid, menar han.

– Att förändra det har redan pågått några år. Men det är ju inte så att kommunerna valt att ha många timanställda utan om svårigheterna att rekrytera till äldreomsorgen överhuvudtaget. Nu hoppas vi att några av de som blivit arbetslösa under våren kan vara intresserade av att gå in och jobba i vård och omsorg.

Anders Knape konstaterar också att tillämpningen av de basala hygienrutinerna inte varit så bra som den borde på en del boenden.

– Det skulle fungerat från början, men det är ju inte alla som tar till sig det som lärs ut. Med det har förbättrats under resans gång. Tror även att den medicinska kompetensen kommer att utvärderas, om reglerna behöver ändras så att kommunerna får anställa egna läkare.

Annons
Annons

Statsminister Stefan Löfven.

Foto: Lotte Fernwall/TT NYHETSBYRÅN

Några politiker anser att regeringen med ”berått mod” tillåtit att corona-viruset spridit sig i Sverige och att det pågått en ”massaker på tusentals människor som fått dö i förtid”.

– Det är inte värdigt och korrekt mot dem som sliter så enormt i dessa verksamheter för att hålla igång landet. Jag värjer mig mot sådana överord, säger Anders Knape.

Statsminister Stefan Löfven.
Statsminister Stefan Löfven. Foto: Lotte Fernwall/TT NYHETSBYRÅN

Han menar att SKR inte ska stå på barrikaderna och ha en massa tvärsäkra uppfattningar. Det är ingen myndighet utan ska i första hand se till att kommuner och regioner vet vad som gäller och se till att det finns pengar till det.

– Andra myndigheter har famlat sig fram och det är ju inte så konstigt eftersom vi aldrig upplevt det här tidigare. Men ibland har besluten och instruktionerna på nationell nivå varit svårtolkade och då har jag försökt pressa fram förtydliganden. Det gäller exempelvis användningen av skyddsutrustning, testkapacitet och smittspårning. Nu finns överenskommelser på plats, säger han.

Ekonomiskt har kommuner och regioner fått mer pengar av regeringen än SKR begärt för 2020. Problemet är 2021 och 2022 som redan före pandemin såg ut att bli extremt tuffa år.

– Vi har fått besked om en nivåhöjning med 12,5 miljarder men det är 16 miljarder mindre än vad vi hittills fått i år. För att skingra osäkerheten måste vi få besked från regeringen senast under augusti.

Annons
Annons

Det gäller även notan för vårdskulden som nu hastigt byggs upp. Vårdgarantin har helt upphört att gälla och det kan ta flera år att jobba bort extremköerna.

Vad kan du lova patienterna?

– Vi kommer göra allt vi kan för att lösa det. Det är inget svar jag är nöjd med, men man kan inte vara mer konkret så länge pandemin pågår.

Samtidigt finns en stor oro för vad som händer när Sverige nu öppnas upp för resor i hela landet. Leder det även till att svenskarna struntar i de allmänna restriktionerna om att hålla fysiska avstånd, tvätta händerna och att hålla sig hemma om man känner symptom.

– Om folk inte sköter sig kan vi hamna i ett svårt krisläge. Vi har medarbetare som kört stenhårt under våren och som behöver köra lika hårt igen när coronan tar slut. Men då måste de få sina fyra veckor semester under sommaren.

Hur illa kan det bli?

– Vi har ju ett krislägesavtal som hittills bara satts in i Stockholm. Det finns möjligheter att utlösa det så att personal beordras att jobba men det är ju ingen som vill det. Eller så får man lokalt förhandla om bonussystem, det finns just nu en spridning på 0 till 25 000 kr för att flytta fram en vecka till hösten.

Från flera håll kommer förslag om att staten ska ta över delar av sjukvården och äldreomsorgen från 21 regioner och 290 kommuner. Anders Knape blixtrar till när han ska svara.

– Det är knappast bättre med olika bedömningarna hos Försäkringskassan, att polisen och arbetsförmedlingarna har olika närvaro i landet och att länsstyrelserna inte har samma bedömningar i planärenden? Jag ska säga dig att våra verksamheter skåpar ut staten på nästan alla områden, säger han och tillägger:

– Jag värjer mig mot dem som tar pandemin som intäkt för att stöpa om hela samhället. Svensk välfärdsproduktion håller toppklass och vi kan inte ändra samhällsskick så fort vi har en katastrof framför oss. Att den är decentraliserad har tjänat oss väl.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons