Annons

Höjdarnas Spanien-resa får kritik: ”Kultur av osanning”

Heidi Stensmyren är ordförande för Läkarförbundet.
Heidi Stensmyren är ordförande för Läkarförbundet. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Läkarförbundets ledning kritiseras internt för en resa till Spanien som inte godkändes av styrelsen. Kritiker talar om överdrivet resande för medlemmarnas pengar och om bristande insyn, men ordföranden Heidi Stensmyren försvarar resan.

Under strecket
Publicerad

SvD har i flera artiklar berättat om internt missnöje inom Läkarförbundets kansli och inom fackförbundets toppskick mot det nuvarande ledarskapet.

Kritikerna anser att förbundet under ledning av ordföranden Heidi Stensmyren och förbundsdirektören Hans Dahlgren har blivit toppstyrt och att flera beslut fattas utan insyn.

En händelse som väckt särskilt stor kritik är en resa till Barcelona som de två personerna gjorde tillsammans med bland annat kommunikationschefen och två styrelseledamöter i augusti förra året.

Enligt SvD:s källor var syftet med resan bland annat att diskutera strategier inför 2020 års avtalsrörelse. Denna fråga är viktig för landets läkare eftersom förbundets kollektivavtal med den stora motparten Sveriges kommuner och landsting, SKL, löper ut nästa år.

Ansvaret för de centrala förhandlingarna ligger på Läkarförbundets förhandlingsdelegation, men delegationen informerades aldrig om resan till Barcelona.

Det är en alltmer toppstyrd och allt mindre demokratisk organisation.

Resan varade under fyra dagar, varav bara två ska ha avsatts till arbete, och ses av kritiker inom förbundet som ett försök att fastställa egna riktlinjer inför avtalsrörelsen utan insyn från flera av de personer som har till uppgift att arbeta med frågan.

Annons
Annons

Det har även riktats intern kritik mot att Läkarförbundets styrelse varken före eller efter resan informerades om den. I stället ska styrelsen ha informerats om resan först i somras som en del av ett annat ärende.

Heidi Stensmyren ska då ha försökt tysta kritik och frågor om resan, enligt SvD:s källor.

En person med insyn i ärendet säger till SvD att händelsen visar på ”en kultur av osanning och toppstyrning” inom Läkarförbundet.

– Det är en alltmer toppstyrd och allt mindre demokratisk organisation, som numera styrs som hennes familjeföretag.

En annan person, som själv sitter i förbundsstyrelsen, säger att skulden till toppstyrningen delvis ligger hos styrelsen eftersom den inte har en tillräckligt kritisk inställning till Heidi Stensmyren och Hans Dahlgren.

– Jag skulle nog säga att det varit ett ganska vidlyftigt resande under flera år utan att det motiverats inför styrelsen. Det har inte ställts några frågor, inte ens revisorerna har reagerat, säger ledamoten till SvD.

Heidi Stensmyren säger till SvD att resan till Barcelona var en del av ”det löpande planeringsarbetet”. Hon säger att gruppen använde de lägenheter som förbundet har i staden.

– Vi har boenden på olika ställen som medlemsförmån och försöker använda dem om det är möjligt, säger hon.

Är det ett problem att förhandlingsdelegationen och styrelsen inte kände till resan?

– Inför varje styrelsemöte har vi en rad planeringsmöten och förberedelser så det är en del av den löpande verksamheten.

Stämmer det att ni bara arbetade två av fyra dagar?

– Vi hade två arbetsdagar och två resdagar.

Hon säger att hennes utlandsresor beror på att hon har engagemang i flera internationella organisationer. Hon säger också att hon inte ”känner igen sig” i anklagelserna om toppstyrning och om att förbundet blivit hennes "familjeföretag".

– Det är tråkigt att höra. Vi har gjort ett stort förändringsarbete som fortfarande pågår.

SvD sökte Heidi Stensmyren även förra veckan för att fråga om en utbildning på Handelshögskolan som hon just nu genomgår.

Kursen kostar minst 650 000 kronor för förbundet. Utbildningen avslutas nästa år, och det är oklart om hon kommer att vara ordförande efter det.

När Heidi Stensmyren nu svarar på kritiken säger hon att hon har användning av utbildningen även under tiden hon går den. Men hon kan samtidigt inte svara på om hon kommer att försöka bli omvald efter att hennes tredje mandatperiod tar slut nästa år.

Hans Dahlgren säger till Dagens Medicin att det var en ”ren olyckshändelse” att styrelsen och förhandlingsdelegationen inte informerades om resan till Barcelona.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons