Annons

”Läkarna behöver finnas tillgängliga när de behövs”

Foto: Isabell Höjman/TT
Publicerad

REPLIK | STOCKHOLMS SJUKVÅRD

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största huvudmän för hälso- och sjukvård. Vi inom Alliansen fokuserar på att vården ska vara tillgänglig när patienterna har behov av den. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra arbetsmiljön och se till att använda sjukvårdens resurser på ett för skattebetalarna så effektivt sätt som möjligt.

När landstingsfullmäktige i juni 2016 beslutade om att schemalägga läkarna inom akut- och slutenvården samt inom verksamheter med hög andel hyrläkare var det för att öka möjligheterna till teamarbete mellan sjukvårdens yrkesgrupper och för att öka tillgängligheten för patienterna. Vi ser tydligt att andelen läkare minskar kraftigt efter klockan 17.00. Därefter utförs få operationer samtidigt som nästan inga patienter skrivs ut. I väntan på en vårdplats blir därför många patienter kvar på akutmottagningarna. Genom att i stället schemalägga läkarna under en längre del av den ordinarie arbetsdagen kommer tillgängligheten för patienterna att öka. Med förändringen vill vi också skapa en mer hälsosam schemaläggning och på så vis undvika att läkares långa arbetspass avslutas med kvällsjobb i form av jour- och beredskap.

Vi har lyssnat in kritiken och har full förståelse för oron från läkarkåren. Det har aldrig varit vår mening att detaljstyra verksamheterna, utan det är något som verksamhetscheferna ska göra tillsammans med sjukhusledningarna och medarbetarna. För att bemöta oron går vi nu fram med steg två av genomförandet av schemaläggningen:

Annons
  • Landstingsdirektören ska säkerställa att schemaläggningen införs utifrån patienternas och verksamheternas lokala behov. Behövs inte läkare i ordinarie tjänst efter till exempel klockan 18.00 eller 20.00 ska så heller inte ske. Det vore ett resursslöseri med såväl kompetens som skattebetalarnas pengar. Därför ger vi nu landstingsdirektören i uppdrag att tillsammans med sjukhusdirektörerna säkerställa att lokala behovsanalyser har gjorts i varje berörd verksamhet.
  • Ingen läkare ska förlora ekonomiskt på schemaläggningen. Beslutet om schemaläggning är inte någon besparingsåtgärd. Arbete som utförs efter klockan 21.00 på vardagar eller under nätter och helger kommer även framöver att vara jour- och beredskap enligt gällande kollektivavtal. De läkare som eventuellt förlorar i inkomst, för att en mindre del av tidigare jour- och beredskapstid blir ordinarie arbetstid, ska kompenseras ekonomiskt. Detta ska ske individuellt och lokalt.
  • Kortvarselavtalet förlängs. Förhandling pågår om ett nytt avtal mellan Stockholms läkarförening och Stockholms läns landsting. Under tiden som förhandlingen pågår förlängs kortvarselavtalet.

I Stockholms läns landsting genomför vi nu de största förändringarna i modern tid av hälso- och sjukvårdsstrukturen. Schemaläggning av läkare är endast en pusselbit i den förändring som hälso- och sjukvården och dess arbetsorganisation genomgår. Och vi är inte först – i landet har redan tolv andra landsting och regioner infört en högre grad av schemaläggning av läkare.

Vi gör det här för att förbättra tillgängligheten för patienterna och arbetsmiljön för sjukvårdens samtliga yrkesgrupper. Läkarna, som har det högsta medicinska ansvaret, behöver i större utsträckning finnas tillgängliga när patienterna och övrig vårdpersonal behöver dem.

Peter Carpelan (M)
forsknings- och personallandstingsråd vid Stockholms läns landsting

Anna Starbrink (L)
sjukvårdslandstingsråd vid Stockholms läns landsting

Ella Bohlin (KD)
barn- och äldrelandstingsråd vid Stockholms läns landsting

Karin Fälldin (C)
talesperson för sjukvårdsfrågor vid Stockholms läns landsting

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons