Annons

Läkemedel eller skog – så ska du välja aktier nu

Två bolag med köpläge – ett att sälja. Läkemedels- och värmeteknikbolag indikerar positiva utsikter efter köpsignal, enligt analysföretaget Investtech. Men sälj skogsindustriföretaget.

Under strecket
Publicerad

Läkemedels- och skogsbolag är i fokus i veckans analys från Investtech.

Foto: Jessica Gow/TT, Terje Pedersen/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Läkemedels- och skogsbolag är i fokus i veckans analys från Investtech.
Läkemedels- och skogsbolag är i fokus i veckans analys från Investtech. Foto: Jessica Gow/TT, Terje Pedersen/TT

Orexo

Läkemedelsföretaget Orexo har brutit upp genom taket i en fallande trendkanal på medellång sikt. Enligt teknisk analysteori indikerar detta primärt en svagare nedgångstakt. Kursrörelsen med stängningskurs över närmast föregående toppar upp mot trendtaket indikerar dock en trendvändning vilket stärker signalen från brottet ur trendkanalen. I kombination med detta har aktien fått en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation. Köpsignalen stärks av en starkt positiv volymbalans indikerande aggressiva köpare och tilltagande optimism för bolaget bland investerarkollektivet. Vidare uppgång indikeras.

Aktien har stöd vid 64,40 kronor. Närheten till trendtaket vid 63,40 kronor kan också begränsa nedsidan. Något motstånd finns inte i Investtechs graf på 1-6 månaders sikt vilket öppnar för god uppsida i aktien.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Nibe

Värmeteknikförtaget Nibe befinner sig i en stigande trendkanal på medellång sikt, indikerande ökande efterfrågan bland investerare och att bolaget är inne i en positiv utveckling. Aktien har under veckan brutit upp genom motståndet vid 96 kronor vilket utlöst köpsignal. Styrkan i köpsignalen är dock något begränsad av en neutral volymbalans och neutralt momentum indikerande avvaktande investerare, vilket håller tillbaka rekommendationen.
Motstånd finns vid 109 kronor. Vid reaktion ned finns stöd vid 96 och 91 kronor, vilket kan begränsa nedsidan.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Holmen

Skogsindustrikoncernen Holmen ligger i en fallande trendkanal på kort och medellång sikt. Det indikerar att intresset bland investerarna är avtagande och investerare godtagit stadigt lägre priser för att komma ut ur aktien.

I december fick aktien en säljsignal från en rektangelformation som signalerar en vidare nedgång till 149 kronor eller lägre. Enligt Investtechs forskning på rektangelformationer indikeras en fortsatt svag kursutveckling i aktien på medellång (1-6 månader) sikt.

Aktien har motstånd vid cirka 190 kronor men saknar stöd i Investtechs medellånga graf. I den långa grafen finns motstånd vid 133 kronor. Nedsidan är därmed stor för aktien.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons