Annons

”Lämplighetsprov för lärare ger ingen effekt”

Regeringen gav nyligen Universitets- och högskolerådet i uppdrag att utforma ett lämplighetsprov till lärarutbildningarna. Detta trots att utvärderingen av försöksverksamheten visar att det är både ineffektivt och dyrt, skriver Johanna Jaara Åstrand med flera från Lärarförbundet.

Publicerad
Johanna Jaara Åstrand.
Johanna Jaara Åstrand. Foto: Per Myrehed

DEBATT | LÄMPLIGHETSPROV

I juni kom Universitets- och högskolerådets (UHR) utvärdering av försöksverksamhet med lämplighetsbedömning av sökande till lärarutbildning. Utvärderingen visade att den lämplighetsbedömning som testats på Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping inte har generella positiva effekter. Myndighetens rekommendation lyder: ”Mot bakgrund av det kan vi i dagsläget inte rekommendera att lämplighetsbedömning införs vid antagningen till lärarutbildningarna”.

Syftet med en lärarutbildning är att förbereda inför yrkeslivet. Lämplighetsprovet kan alltså bara fylla en funktion om det testar egenskaper som inte går att tillägna sig under utbildningen. Men det skulle vara så komplicerat, så i praktiken begränsar man sig till att pröva om lämplighetsprov kan fånga förutsättningarna för en individ att klara en lärarutbildning, utöver den information som betygen ger. Det nedslående resultatet är att lämplighetsprov inte ens verkar kunna göra detta.

Utvärderingen visar att effekten av lämplighetsprovet i stort sett är obefintlig. När det gäller ämneslärarprogrammet blev effekten till och med negativ. Under försöksverksamheten presterade många av de studenter som genomgick lämplighetsbedömningen sämre jämfört med de studiekamrater som antagits den traditionella vägen. De var inte heller mer studiemotiverade.

Annons

UHR visar vidare att lämplighetsprov är dyra. Beroende på hur provet genomförs skulle det kosta mellan 102 och 230 miljoner kronor per år. UHR föreslår därför ett antal mindre kostnadskrävande alternativ, som webbaserad självprövning eller någon slags förpraktik.

Det är bättre förslag. Vi vet att studenterna byter utbildning eller avbryter en utbildning om de upptäcker att yrkesrollen inte var så som man hade föreställt sig. Sådana avhopp skulle sannolikt minska rejält om fler studenter kunde förmås göra en grundlig analys innan de väljer studieinriktning.

Dessvärre har resultatet av utvärderingen inte hindrat flera politiska partier att gå till val på att införa lämplighetsprov. Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har drivit förslaget i årets valrörelse. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, gav dessutom i augusti UHR i uppdrag att ta fram former för antagningsprov till ämneslärarutbildningarna: ”Provet avses mäta de sökandes motivation och drivkraft för att bli lärare och syftet är att minska avhoppen från ämneslärarutbildningarna”, heter det. Precis det som UHR kommit fram till att ett sådant prov inte kan göra. Särskilt inte när det gäller ämneslärarprogrammet.

För den som menar att utbildningspolitiken måste vara evidensbaserad, ter sig de politiska parternas position i denna fråga som lätt absurd. Det bästa vore i stället att, utifrån den forskning som finns och utifrån utvärderingen som just genomförts av UHR, avfärda lämplighetsprov för gott – utan att för den skull avfärda problematiken.

Fakta är nämligen följande: Några är, av olika skäl, inte alls lämpliga som lärare. Men det är osäkert om de upptäcks i ett lämplighetsprov. Därför behöver studenter som inte är lämpliga för yrket få den bedömningen tidigt under utbildningen, i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Det viktiga är att få studenter att göra ett välgrundat val och att lärarutbildningen förmår förbereda för alla de delar som läraryrket rymmer. Svensk lärarutbildning är bra på många sätt, men det behövs en tydligare koppling till yrket. Staten behöver höja utbildningens ersättning, särskilt till VFU. Huvudmännen behöver ta ansvar för en introduktionsperiod värd namnet, där alla nyexaminerade lärare får stöd av en erfaren mentor.

Lägg resurserna på detta i stället för på ett lämplighetstest som sakligt avfärdats av regeringens egen expertmyndighet.

Johanna Jaara Åstrand
förbundsordförande Lärarförbundet
Matilda Gustafsson
ordförande Lärarförbundet student
Anders Arnqvist
professor i pedagogiskt arbete och ordförande i Lärarförbundets vetenskapliga råd

Annons
Annons

Johanna Jaara Åstrand.

Foto: Per Myrehed Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons