Annons

”Lämplighetsprov viktigt steg för bättre lärare”

Liberalernas skol- och utbildningspolitiske talesperson Roger Haddad svarar Lärarförbundet att det är för tidigt och fel att avfärda lämplighetstester för blivande lärare.
Liberalernas skol- och utbildningspolitiske talesperson Roger Haddad svarar Lärarförbundet att det är för tidigt och fel att avfärda lämplighetstester för blivande lärare. Foto: Pressbild
Publicerad

REPLIK | LÄMPLIGHETSPROV

Lärarförbundet framför på SvD Debatt kritiska synpunkter mot att försöksverksamheten med lämplighetstest för att antas till lärarutbildningen kommer fortsätta i någon form. Detta förslag kom tidigt från Liberalerna och vi står fast vid att vi behöver bli mycket tuffare i våra krav på de som antas och sedan godkänns som lärare.

Lösningen på lärarbristen är inte den socialdemokratiska högskolepolitiken med en ogenomtänkt och orealistisk expansion av antalet platser vid landets lärarutbildningar. Inte heller återkommande sänkta krav med resultat att i princip vem som helst kommer in trots dåliga förkunskaper. Vi ser en direkt koppling mellan studenternas gymnasiebetyg och andelen som hoppar av lärarutbildningen. Det visar att även om en student har godkända betyg på papperet, är det ingen garanti för att studenten har förutsättningar att klara av en lärarutbildning. Därför är det lika viktigt att hitta metoder för att också pröva lärarstudenternas lämplighet för yrket.

Införandet av ett lämplighetstest är ett viktigt steg som nu bedrivits i två år som försöksverksamhet vid Linnéuniversitet och Högskolan i Jönköping. Lärosätena har tillämpat olika metoder för att på olika sätt bedöma lärarstudenterna.

Annons

Det framkommer tydligt i Universitets-och högskolerådets studie från i juni att verksamheten endast omfattat tre terminer och att försöksverksamheten bedrivits på två lärosäten. Som med många reformförslag finns det för -och nackdelar, men att som Lärarförbundet helt avfärda lämplighetstestet är mycket beklagligt. Självklart finns alltid möjlighet till förbättring och att vi hittar en modell som är ännu mer träffsäker för att bedöma de studenter som sökt sig till Sveriges viktiga yrke, läraryrket. Från Liberalerna vill vi påminna Lärarförbundet varför vi drivit detta krav under lång tid – vi har också pressat den socialdemokratiska regeringen som under allt för lång tid förhalade dessa viktiga reformer.

Läraryrkets status har sjunkit under många år, det gäller lönerna men inte minst arbetsmiljön och lärarnas befogenheter. Även söktrycket har under lång tid varit ett problem. Den nya lärarutbildningen från 2011 blev snabbt attraktiv, söktrycket ökade med 70 procent på några år. Dessvärre har den trenden brutits under den nuvarande regeringen och sedan 2016 minskar antalet sökande till lärarutbildningarna. De förslag om högre krav och antagningsprov till lärarutbildningen som Helene Hellmark Knutsson tidigare lyft är inga nya förslag utan ytterligare utredningsuppdrag till UHR. Utredningsuppdragen har varit många från ministern för högre utbildning, medan de skarpa förslagen lyser med sin frånvaro.

Liberalerna och alliansregeringen inledde en försöksverksamhet med lämplighetsprov och antagningsprov till lärar- och förskollärarutbildningen på ett par av landets lärosäten. Istället för att utreda frågan vidare anser Liberalerna att försöken bör permanentas och utökas till fler universitet och högskolor. Vi delar inte Lärarförbundets slutsats att verksamheten inte påvisat några positiva effekter. Jag konstaterar att ett av de lärosäten som bedrivit försöksverksamheten beslutat att permanenta inslaget med lämplighetstest. Om det var så att modellen inte alls fungerade hade de knappast fattat detta beslut.

Liberalerna vill att lämplighetstesten permanentas. Vi vill också att antagningskraven till lärarutbildningen skärps genom att ställa krav på lägst betyget C i svenska från gymnasiet för samtliga studenter samt att den som ska studera till ämneslärare själva ska ha betyget C i det ämne man ska bli lärare i. Idag krävs att studenterna ska ha godkänt i kärnämnena. Det är rimligt att kräva att en lärare har högre kunskap i det ämne de undervisar i än bara godkänt.

Sverige behöver en ny politik för högre utbildning. Höga krav och hög akademisk kvalitet ska stå i fokus. Det är Liberalernas alternativ till den rödgröna regeringens kravlöshet, det ständigt pågående utredandet och otydligheten i beslutsfattandet.

Roger Haddad (L)
vice ordförande i Utbildningsutskottet, Liberalernas skol- och utbildningspolitiske talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons