Annons

”Låna 100 miljarder per år till klimatsatsningar”

Philip Botström.
Philip Botström. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Gigantiska investeringar och en kraftsamling från samhället krävs för att klara klimatomställningen. Därför föreslår vi en svensk ”green new deal”, med offentliga investeringar på 100 miljarder per år, skriver Philip Botström, SSU.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | KLIMATPOLITIK

Nästan samtliga riksdagspartier har fått upp ögonen för miljö- och klimatfrågorna de senaste åren. Trots det är det fortfarande inte en enda partiledare som presenterat ett tillräckligt omfattande program som på allvar skulle ge oss en möjlighet att nå de klimatmål som Sveriges riksdag satt upp, eller de investeringsnivåer som FN och världens forskare tydligt slagit fast är vad som krävs för att undvika en global klimatkatastrof.

Den S-ledda regeringen brukar återkommande stoltsera med att man lagt den största miljö- och klimatbudgeten någonsin i svensk historia. I höstens budgetproposition satsar regeringen ytterligare totalt 2,9 miljarder på bland annat industriklivet, laddinfrastruktur och skydd av värdefull natur. Varje enskild satsning är naturligtvis bra och nödvändig. Men faktum kvarstår: Regeringens klimatbudget är helt otillräcklig ställt mot de gigantiska behov och utmaningar som vi som samhälle står inför. Om Stefan Löfven menar allvar med att han vill ställa om vårt samhälle i tid så måste han och regeringen börja driva en investeringspolitik för klimatet värd namnet.

Annons
Annons

Sveriges generella investeringsbehov är enorma. Utöver de akuta behoven i välfärden har vi eftersatta vägar, järnvägar och bostadsområden. Kollektivtrafiken är långt ifrån tillgänglig för alla. Elnätet står inför en kommande kapacitetsbrist. Det här är utmaningar som står i vägen för svensk konkurrenskraft, för den gröna omställningen och för att människor ska kunna leva fria liv.

För en socialdemokrat kan detta tyckas vara en väldigt attraktiv uppgift att ta sig an då vi de senaste 100 åren investerat oss till välstånd. Av svåra utmaningar har vi tillsammans lyckats skapa möjligheter och framgång. Det är exakt den typen av projekt som vi ser behov av igen och som den S-ledda regeringen behöver sjösätta.

I vägen för projektet står dessvärre en feg och otillräcklig ekonomisk politik. Regeringen vill och vågar inte leverera de investeringar som samhället och klimatutmaningen kräver. Enligt FN:s klimatpanel behövs globala investeringar på 3 biljoner dollar per år, vilket motsvarar drygt 3 procent av världsekonomin. Om man bryter ner det för Sveriges del blir det 190 miljarder kronor årligen eller cirka 4 procent av svensk BNP. Eftersom den offentliga sektorn står för hälften av Sveriges BNP är det rimligt att staten står för hälften av investeringarna. Därför anser SSU att det är dags för en svensk ”green new deal” med investeringar om cirka 100 miljarder per år för en grön, rättvis och jämlik omställning. Investeringarna borde ske genom statliga lån. Statsskulden är rekordlåg och räntekostnaden för statliga lån är väldigt låg, till och med negativ. Det betyder att staten får pengar när den lånar pengar, åtminstone den närmaste tiden.

Annons
Annons

Trots gigantiska och akuta investeringsbehov för att rädda klimatet så finns det politiker i Sverige som tycker att det är mer angeläget med skattesänkningar för de allra rikaste. Det är uppenbart att politiker med den typen av ideologiska skygglappar fullständigt saknar insikt om allvaret och vad som krävs för att klara klimatomställningen.

Från borgerligt håll får man ofta höra att den här typen av ambitionsökningar som SSU föreslår är för radikala och orealistiska. 100 miljarder per år kan vid en första anblick låta mycket men faktum är att det är betydligt mindre än Moderaternas skattesänkningar när de senast styrde. Jämfört med alla investeringar i Sverige år 2018 så utgör 100 miljarder knappt 8 procent av samtliga investeringar av både näringsliv och offentlig sektor.

Borgerliga kritiker verkar även ha missat att ledande politiker och presidentkandidater i USA, världsbanken och EU-kommissionen också landat i att det krävs den här typen av offensiv investeringsagenda för att rädda klimatet. John Hassler, tidigare ordförande i regeringens finanspolitiska råd samt professor i ekonomi vid Stockholms universitet, har också uttalat att Sverige ”utan problem” skulle kunna låna 1 000 miljarder.

De offentliga investeringarna bör ske genom statliga lågräntelån eftersom vi inte bör ställa höjda klimatambitioner mot nödvändiga investeringar i välfärden och tryggheten. Samhällsekonomin går nu in i en avmattning, kanske mot en lågkonjunktur. Om vi ska lyckas höja människors levnadsstandard, stärka konkurrenskraften i hela landet och skapa tusentals nya gröna jobb, samtidigt som vi ska ställa om för att rädda vårt klimat, så krävs investeringar i den här omfattningen.

Vi löser aldrig klimatomställningen genom att vidga klyftan mellan stad och land eller genom att lägga de största kostnaderna på vanligt folk. Därför behövs en offensiv och rättvis socialdemokratisk investeringspolitik för hela Sverige, där människor som i dag har minst förutsättningar att ställa om – får de största möjligheterna att göra det. Det är dags för en svensk green new deal.

Philip Botström
förbundsordförande SSU

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons