Annons

Landstinget kan få böter på 12 miljoner

Stockholmslandstinget riskerar nästan 12 miljoner kronor i böter för fem fall av otillåten direktupphandling av olika vårdverksamheter.

Det är Konkurrensverket som gått till domstol för att kräva in upphandlingsskadeavgifterna. Men landstinget avvisar kraven.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Dan HanssonBild 1 av 1
Foto: Dan HanssonBild 1 av 1

**I ett av fallen **slår Konkurrensverket till med den högsta bot man kan yrka på, nämligen 10 miljoner kronor. Det handlar om PR Vård som driver hemsjukvård åt landstinget med ett kontraktsvärde på 240 miljoner kronor.

Foto: Dan Hansson

– Vi anser att det rör sig om en direktupphandling och den har inte utannonserats. Att yrkandet blir så högt beror förstås på att kontraktets värde är så högt, säger Frida Nordholm, processråd på Konkurrensverket.

**Två andra ärenden **som ska upp i förvaltningsrätten handlar om ett avtal med Capio Artro Clinic AB om höftledsoperationer och vård av akuta knäskador och ett annat avtal med Aleris om barnortopedi. Det senare avtalet upphandlades en första gång 2005 men har därefter förlängts och skrivits om vid flera tillfällen utan någon som helst annonsering eller upphandling. Senast skedde det i maj 2015 med en högsta möjliga ersättning från landstinget på nästan 9 miljoner kronor.

Annons
Annons

Här vill Konkurrensverket ha 270 000 respektive 750 000 kronor i böter.

**Två andra fall **är redan avgjorda och det gäller en lymfödemmottagning som drivs av Stiftelsen Bräcke Diakoni och ett avtal med Plastikkirurggruppen Sabbatsberg AB. Här har Förvaltningsrätten gått på Konkurrensverkets linje och fastställt böter på 350 000 kronor respektive 500 000 kronor.

– I samtliga fall handlar det om otillåtna direktupphandlingar, vilket innebär att landstinget inte tillämpat något annonserat förfarande. Utan det får andra tänkbara leverantörer ingen möjlighet att lägga anbud och visa vad de kan göra och till vilket pris. När man annonserar ökar chansen att den bästa leverantören vinner kontraktet, men det har landstinget åsidosatt, säger Frida Nordholm.

Landstinget hävdar att man haft rätt att ingå avtalen utan annonsering därför att man väntar på att införa vårdval eller andra valfrihetssystem. I några fall har man senare bestämt att inte införa vårdval, ändå har direktupphandlingen fortsatt år efter år.

– Vi vill att landstinget ändrar beteende och följer lagen om offentlig upphandling, säger Frida Nordholm.

Anne Rundquist, chefjurist i Stockholmslandstinget, bekräftar att alla böteskrav har avvisats. För patienternas skull.

– Det finns skäl att tillfälligt förlänga avtalen i väntan på exempelvis en översyn av våra vårdval och om hemsjukvården ska övergå från landstinget till kommunerna. Att ändra fram och tillbaka i det läget kan gå ut över kontinuiteten för patienterna. Men får vi böter på 11,9 miljoner kronor är det förstås kännbart för landstinget, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons