Annons

Larm på Sös: Specialister flyr ”närmast orimliga” krav

Erfarna specialistläkare överger Södersjukhuset. Diabetesläkaren David Nathanson tog steget – efter 30 år på sjukhuset – när arbetsbelastningen gjorde kraven ”närmast orimliga”. Nu larmar läkarföreningen om en kompetensflykt som riskerar att slå hårt mot patienterna.

Publicerad
”En av de vanligaste patienterna på Sös-akuten är en äldre kvinna med flera kroniska sjukdomar som drabbas av hjärtsvikt, hjärtinfarkt eller en stroke. De kan aldrig skötas på en vårdcentral eller närakut utan måste vårdas på sjukhus”, säger specialistläkaren David Nathanson som numera jobbar på Karolinska i Huddinge.
”En av de vanligaste patienterna på Sös-akuten är en äldre kvinna med flera kroniska sjukdomar som drabbas av hjärtsvikt, hjärtinfarkt eller en stroke. De kan aldrig skötas på en vårdcentral eller närakut utan måste vårdas på sjukhus”, säger specialistläkaren David Nathanson som numera jobbar på Karolinska i Huddinge. Foto: Tomas Oneborg

SvD har talat med över 15 läkare som antingen slutat eller som är på väg att lämna Södersjukhuset (Sös). Brist på vårdpersonal är inget ovanligt, det nya är att så många är överläkare eller specialistläkare.

På den internmedicinska kliniken är det 32 – hälften tunga specialister – som slutat sedan 2017 och på hela sjukhuset drygt 50 läkare som lämnat landets mest patienttäta sjukhus.

Mer än hälften har arbetat på Sös i 15-20 år, några i närmare 30 år.

Annons

Många har sökt sig till andra sjukhus eller privata vårdgivare där man slipper natt- och helgjourer, startat eget eller flyttat till andra landsting. Några har också slutat direkt vid 65 år i stället för att fortsätta till 67 år som varit vanligt på Sös.

– Det tar uppåt 7,5 år att utbilda en specialist och när man tappar 20 sådana läkare har man förlorat väldigt många års utbildning och erfarenheter. Det går nästan inte att ersätta, det är ju också just dessa erfarna läkare som ska handleda de yngre läkarna att bli nya specialister, säger David Nathanson, specialistläkare med diabetes som särskild kompetens och som jobbat närmare 30 år på Södersjukhuset.

För ett halvår sedan bytte han till Karolinska i Huddinge. Han trivs där men beslutet var svårt.

– Sös har varit ett välfungerande, effektivt och hårt arbetande sjukhus. Det har alltid varit högt i tak, men med ökad arbetsbelastning har kraven blivit närmast orimliga. Det har vuxit fram en annan ledarstil där informationen mer går top-down än att man är beredd att lyssna in medarbetarna på golvet, säger David Nathanson.

Ambulansinfarten på Södersjukhuset (Sös) i Stockholm. Foto: Tomas Oneborg

En viktig bakgrund är att tusentals vårdplatser försvunnit under en tid som Stockholms befolkning vuxit med motsvarande ett nytt Norrköping.

Sedan 1980 har ett antal akutsjukhus lagts ner som Serafen och Sabbatsberg medan S:t Erik blivit blivit ett renodlat ögonsjukhus. Senare har även Nacka och Löwenströmska upphört som akutsjukhus. En viktig faktor är också att den geriatriska kliniken på Rosenlunds sjukhus har stängts.

Landstinget har också infört nya arbetssätt som ofta kommer från dyra externa konsulter som inte kan något om sjukvård.

– På senare år har vi sjuksköterskebristen och Nya Karolinska som gör att den vanliga akutsjukvården sprids ut på andra sjukhus. Tillsammans ökar det trycket enormt på exempelvis Södersjukhuset, säger David Nathanson.

– Landstinget har också infört nya arbetssätt som ofta kommer från dyra externa konsulter som inte kan något om sjukvård. Det är en kombination av felaktiga beslut under flera decennier som skapat en svår situation såväl ekonomiskt som arbetsmiljömässigt, säger han.

När sjukvården i Stockholms län förändras är det meningen att vissa patientgrupper ska bort från exempelvis Södersjukhuset. Det är stora grupper av patienter som bland annat lider av benskörhet och diabetes 2. Bristen på specialister gör nu också att patienter med kronisk blodcancer, blodbrist och blodproppar riskerar att få mycket längre väntetider.

Klara Strömberg är ordförande vid läkarföreningen vid Sös.

– Vi har larmat och även IVO-anmält den hopplösa arbetssituationen. Man kör väldigt hårt med personalen och bryter mot arbetstidslagens krav på veckovila. Det beror förstås på vårdtyngden och arbetsbelastningen som leder till en extremt hög personalomsättningen. Många vantrivs, mår dåligt och känner samvetsstress över att de inte kan göra ett högklassigt jobb.

”Man måste ta tag i arbetsmiljön. Fortsätter den här kompetensflykten kan vi få väldiga problem”, säger Klara Strömberg, läkarföreningens ordförande. Foto: Tomas Oneborg

– Men man ser alltid till att alla svårast sjuka och inneliggande får den vård de ska ha. Men det går ut över alla våra kroniskt sjuka som får vänta längre, säger Klara Strömberg.

Som läkarföreningens ordförande har hon följt förändringarna på sjukhuset de senaste åren. Hon är inte förvånad över att läkare slutar.

– Man måste ta tag i arbetsmiljön. Fortsätter den här kompetensflykten kan vi få väldiga problem. Vi får inte stoppa patienterna i dörren och vi kan förstås ta in hyrpersonal, men vi måste ha erfarna specialister för de allra svårast sjuka.

Vi ska göra en utvärdering, men det är svårt att tillfredsställa alla önskemål.

Lena Sunnermalm är verksamhetschef på internmedicin. Hon håller med om att 2017 var ett svårt år då 17 av 94 läkare slutade, men i år har man lyckats rekrytera nya specialister.

– Läget har varit allvarligt och vi tar kritiken på stort allvar från dem som ogillar omorganisationen. Vi ska göra en utvärdering, men det är svårt att tillfredsställa alla önskemål.

Många erfarna läkare säger att ingen lyssnar eller bryr sig om deras professionella invändningar?

– Jag hör det, och det är jättetråkigt att medarbetare tycker så. Internmedicin är ett stort verksamhetsområde med 550 anställda med sju vårdavdelningar och flera mottagningar, så det är svårt att se till att alla känner sig bekräftade och sedda.

I bakjouren borde det finnas ungefär 20 specialister, men nu är det bara drygt tio som får dela på alla arbetspass. Hur illa är det?

– Vi är oerhört medvetna om den pressade situationen. Vi måste bevaka utvecklingen noga och fortsätta rekrytera specialister och se till att vi behåller personal. Bemanningen är vår största utmaning, säger hon.

”Vi bygger för livet” och ”Redo för framtiden”. På Sös byggs just nu bland annat en större akutmottagning. Foto: Tomas Oneborg
Annons
Annons
Annons

”En av de vanligaste patienterna på Sös-akuten är en äldre kvinna med flera kroniska sjukdomar som drabbas av hjärtsvikt, hjärtinfarkt eller en stroke. De kan aldrig skötas på en vårdcentral eller närakut utan måste vårdas på sjukhus”, säger specialistläkaren David Nathanson som numera jobbar på Karolinska i Huddinge.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 4

Ambulansinfarten på Södersjukhuset (Sös) i Stockholm.

Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 4

”Man måste ta tag i arbetsmiljön. Fortsätter den här kompetensflykten kan vi få väldiga problem”, säger Klara Strömberg, läkarföreningens ordförande.

Foto: Tomas Oneborg Bild 3 av 4

”Vi bygger för livet” och ”Redo för framtiden”. På Sös byggs just nu bland annat en större akutmottagning.

Foto: Tomas Oneborg Bild 4 av 4
Annons
Annons
Annons
Annons