Annons

Emma Frans:Larmet om färre spermier i väst väcker frågor

Mäns minskande spermieantal har återigen uppmärksammats. Men frågan är kontroversiell och alla är inte överens om hur oroliga vi bör vara.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 2

Spermier studeras vid fertilitetsavdelningen på St. Olavs Hospital, Universitetsjukhuset i Trondheim.

Foto: Gorm Kallestad/TTBild 2 av 2
Bild 1 av 1

För tankarna till en The Handmaid’s Tale-liknande dystopisk framtid där en kraftigt minskad fertilitet har förödande konsekvenser för samhället.

Ett internationellt upprop till myndigheter och vetenskapliga organisationer runt om i världen har satt fokus på mäns spermakvalitet. I tidskriften Dagens Medicin efterlyste svenska läkare i veckan insatser på olika nivåer, med referens till forskning som visat en halvering av spermakoncentrationen (1).

Detta känns onekligen skrämmande och för tankarna till en The Handmaid’s Tale-liknande dystopisk framtid där en kraftigt minskad fertilitet har förödande konsekvenser för samhället. Men frågan om mäns minskande spermieantal är kontroversiell, och alla är inte övertygade om att vi bör vara oroliga. En av anledningarna är att forskning på området tidigare kritiserats. Med rätta.

Annons
Annons

Spermier studeras vid fertilitetsavdelningen på St. Olavs Hospital, Universitetsjukhuset i Trondheim.

Foto: Gorm Kallestad/TTBild 1 av 1

År 1992 publicerades en forskningsrapport i den ansedda tidskriften British Medical Journal (2). Rapporten analyserade data från 61 studier som publicerats mellan åren 1938 och 1991 och totalt inkluderades nästan 15 000 män från 23 olika länder. Studien visade en minskning på 41 procent av antalet spermier i sädesvätska under tidsperioden.

Denna forskningsrapport fick mycket uppmärksamhet men också skarp kritik, bland annat kritiserades urvalet av studiedeltagare. Kritiken handlade också om svårigheter med att dra slutsatser genom att jämföra olika studier eftersom de ofta skiljer sig med avseende på bland annat studiedeltagare och analysmetoder (3). Forskningsrapportens begränsningar var så allvarliga att vissa till och med avfärdade påståendet om att mäns spermakvalitet försämrats över tid som en myt (4).

Det har dock hänt en del sedan 1992, och fler studier med samma frågeställning har genomförts. Vissa studier visar en minskning, men det finns också de som visat en ökning. År 2017 publicerades en ny studie på ämnet – en så kallad metaanalys som sammanställde resultaten från 185 studier utförda på nästan 43 000 män från 50 länder (5).

Spermier studeras vid fertilitetsavdelningen på St. Olavs Hospital, Universitetsjukhuset i Trondheim.
Spermier studeras vid fertilitetsavdelningen på St. Olavs Hospital, Universitetsjukhuset i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad/TT

Det finns dock inga bevis i nuläget för att förändrade normer kommer att resultera i människoartens undergång.

Annons
Annons

Studien var inte bara stor, den hanterade också de potentiella felkällorna mycket bättre än studien från 1992. Resultaten visade att spermakoncentrationen minskat bland män i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland men inte i övriga delar av världen. Minskningen i dessa delar av världen var så omfattande som 52 procent mellan 1973 och 2010. Forskarna bakom studien sammanfattar resultaten med att de ger belägg för en signifikant försämring av mäns reproduktiva hälsa och att detta kan ha allvarliga konsekvenser.

Vissa tveksamheter kvarstår dock och för att verkligen övertyga alla skeptiker behövs studier där slumpmässigt utvalda män i befolkningen rekryteras och följs upp kontinuerligt över flera decennier med standardiserade analysmetoder. Dessutom kvarstår frågan om hur och i vilken utsträckning minskningen verkligen påverkar mäns fertilitet.

Men om vi nu utgår från att mäns spermakvalitet försämras, vad föreslås denna försämring bero på? Det är i nuläget oklart. Vissa hävdar att det är hormonstörande ämnen i vår miljö som bär skulden. Men denna förklaring är ifrågasatt och direkta bevis saknas i nuläget. Andra förklaringar som föreslagits är läkemedel, fetma, inaktivitet och mammor som röker under graviditeten. Inom vissa kretsar finns det en annan populär förklaring till nedgången – att dagens kultur inte tillåter pojkar att vara pojkar, vilket försvagar män och gör dem feminina.

Det finns dock inga bevis i nuläget för att förändrade normer kommer att resultera i människoartens undergång.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons