Annons
Recension

Bortom Beit. Judiska tankar om öde och tid, oändlighet och godhet, blod och arvLärt och mångfacetterat om religion

Under strecket
Publicerad

Bortom Beit. Judiska tankar om öde och tid, oändlighet och godhet, blod och arv

Författare
Jakubowski, Jackie
Genre
Övrig

Förlag: AtlantisÖvrigt: 183 s. C:a 220:-

Det skrivs mycket om religion i vår tid. Snart sagt varje namnkunnig tänkare har gett ut sin egen bok om Gud eller det heliga. Som vore det nödvändigt att göra bot mot modernitetens väl lättvindiga radering av religionen från det intellektuella samtalets agenda.
Dessa ambitioner till trots förblir mycket av det som skrivs bristfälligt. Den bild som förmedlas av religionen tenderar att pendla mellan okritisk romantisering och överkritisk demonisering. I det förra fallet görs några väl utvalda aspekter av religionen till det allena saliggörande medlet för att bota det utmattade upplysningsförnuftet. I det senare fallet traderar man vidare den slitna tesen om religionen som roten till all världens konflikter och strider.

Mot denna bakgrund är det uppfriskande att ta del av Jackie Jakubowskis lärda och mångfasetterade essäsamling Bortom beit. Jakubowski skriver om religion på
det otvungna men samtidigt intressanta sätt som kanske bara en person kan göra som står inom en tradition som på en och samma gång är föremål för stor kärlek och kritiskt ifrågasättande.

Annons
Annons

Traditionen i Jakubowskis fall är naturligtvis den judiska. Det hindrar dock inte att de två andra huvudsakliga religiösa traditionerna inom vår civilisation, kristendom och islam, finns ständigt närvarande i resonemanget. Även här utmärks framställningen av nyansrikedom och respekt - där respekt också inbegriper kritiskt ifrågasättande.
En höjdpunkt är reflektionen kring Jesu bergspredikan, det element i kristendomen som inte ens den mest inbitne religionskritiker skulle komma för sig att nagelfara.

Men är budskapet egentligen så storsint som det förefaller vid första ögonkastet? Riskerar inte den gränslösa godheten att göra människan passiv och undfallande inför det oavlåtliga valet mellan gott och ont, det val som gör oss till moraliskt fullvuxna varelser?
Resonemanget blir trovärdigt just för att det förs av en
person som samtidigt ger uttryck åt ärligt intresse och stor kännedom om den främmande traditionen. Detta gäller även islam. Med stor sakkunskap skriver Jakubowski om de tre traditionerna som alla gör anspråk på att ha den kaldeiske mannen Abraham som anfader.

De väsentliga skillnaderna mellan religionerna framhålls utan karikeringar eller förenklingar, men också de många likheter som ger näring åt hoppet om en fredlig samexistens mellan traditionerna i Europa såväl som i Mellanöstern.

Att entydigt kategorisera ”Bortom beit” som en bok om religion vore dock att reducera. En förtjänst med denna högst läsvärda essäsamling är just att den inte utgör ytterligare ett verk om religion, där religionen analyseras och förklaras utifrån en förment sekulär blick. Snarare utgör religionen, den judiska, det självklara prisma genom vilket en lång rad ämnen - vetenskap, politik, historia, litteratur, sex och etik - bryts och belyses ur nya oväntade vinklar.

Annons
Annons

Det som förmedlas till läsaren är framför allt ett sätt att
se, ett visst judiskt seende, symboliskt uttryckt i beit, den andra bokstaven i det hebreiska alfabetet. Beit har inom den kabbalistiska traditionen det numeriska värdet två, början till all mångfald och komplexitet. Till formen liknar beit en hakparentes med en öppning i läsningens riktning. En form, en utgångspunkt är given, men det ligger i läsarens ansvar att förvalta denna ständiga öppning inför det kommande.

Beit blir en symbolisk hyllning till livets mångfald och komplexitet. Men det handlar inte om ett slött postmodernt prisande av skillnaden för skillnadens egen skull. Där finns alltid en historisk riktning, ett förflutet att brottas med för att bättre kunna navigera bland de myriader av val som varje ny tid ställer oss inför. Därtill kommer en betoning på den enskilda människans ansvar att i varje tid välja det goda före det onda, ett ansvar som aldrig kan överlåtas åt en ställföreträdande gestalt.

Detta är ådran i det judiska seende som Jakubowski förmedlar, ett seende utan vilket vårt
västerländska arv knappast skulle vara vad det är. Förutom att tillhandahålla lärorik och underhållande läsning utgör ”Bortom beit” därför en välkommen röst i en tid då talet om en judisk-kristen värdegrund för det europeiska projektet allt oftare åberopas, men där det ”judiska” knappast fyller mer än en retorisk funktion och det islamska inte ens omnämns.

Jayne Svenungsson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons