Annons

”Låt även era kunder dra nytta av reglerna”

I stället för att försöka stoppa regelverk som gynnar svenska tjänstepensionssparare borde Fagerman/Dunér arbeta för att även deras kunder kan dra fördel av de bättre reglerna, skriver Tomas Flodén, AMF, i en replik.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Tomas Flodén, AMF

Foto: Karlberg Media AB

Tomas Flodén, AMF

Foto: Karlberg Media AB
Tomas Flodén, AMF
Tomas Flodén, AMF Foto: Karlberg Media AB

REPLIK | FINANSBRANSCHEN

Ju mer pengar som flyttas desto mer betalar Skandia och Länsförsäkringar till rådgivarna.

Fagerman och Dunér, chefer för finanskoncernerna Skandia och Länsförsäkringar, tar i en debattartikel som publicerades den 21 augusti på SvD.se upp ett antal förhållanden som de menar utgör problem inom försäkrings- och pensionsbranschen.

Deras budskap är att bolag där alla vinster går tillbaka till kunderna är bra för kunderna, men att kommande lagstiftning utgör en fara för kunderna.
AMF håller naturligtvis med Fagerman/Dunér om fördelarna med ömsesidigt bedrivna bolag. Problemet är att deras beskrivning och deras slutsatser är missvisande och felaktiga på en rad punkter. Låt oss gå igenom några av förhållandena som beskrivs eller antyds av Fagerman/Dunér.

Annons
Annons

1. Fagerman/Dunér: Skandia och Länsförsäkringar är kundägda och alla vinster går till kunderna, till skillnad från ”Partsbolagen”. (Med partsbolagen menar de Alecta, KPA och AMF.) Verkligheten: Skandia Liv och de lokala Länsförsäkringsbolagen är ömsesidiga bolag, precis som Alecta och till exempel Folksam som även äger KPA. Länsförsäkringar Liv, KPA och AMF drivs enligt ömsesidiga principer. Det innebär att, trots att de är aktiebolag, går alla vinster tillbaka till kunderna, på samma sätt och enligt samma regler som för de ömsesidiga bolagen. Detta till skillnad från exempelvis vinstutdelande försäkringsbolag som Länsförsäkringar Fondliv där vinsterna inte går till kunderna i det bolaget.

2. Fagerman/Dunér: Skandias och Länsförsäkringars provisioner hjälper individer med svag ekonomi. Verkligheten: Rådgivarna får endast betalt av bolagen i det fall de förmår individen att flytta till eller stanna kvar i bolaget. Det rör sig således inte om ersättning för rådgivning eller välgörenhet, utan om ersättning för försäljning. Ju mer pengar som flyttas desto mer betalar Skandia och Länsförsäkringar till rådgivarna. Ju svagare ekonomi en individ har, desto ointressantare är det att ge individen rådgivning. I dag betalar Skandia och Länsförsökringar uppskattningsvis några hundra miljoner kronor per år av pensionsspararnas och försäkringstagarnas pengar till rådgivare.

3. Fagerman/Dunér: Partsbolagen omfattas av ett annat och mer gynnsamt regelverk. Verkligheten: I dag finns två europiska regelverk som alla svenska försäkringsföretag lyder under, ett för försäkring och ett för tjänstepension. Från årsskiftet behöver försäkringsföretagen tydligare än i dag dela upp sin verksamhet mellan dessa för att fortsatt kunna verka under tjänstepensionsreglerna. Tjänstepensionsregelverket är specialanpassat för att fungera för tjänstepensioner och tar större hänsyn till att tjänstepensionerna utgör en del av de nationella trygghetssystemen. Därför lämnas större möjligheter för respektive land att anpassa kraven efter de förhållanden som råder i just det landet.

Annons
Annons

Även Skandia och Länsförsäkringars tjänstepensionsverksamhet kan lyda under det nya regelverket. Problemet för Skandia och Länsförsäkringar är sannolikt att de i sina portföljer har blandat ihop kortfristigt försäkringssparande och annat privat pensionssparande med långsiktigt tjänstepensionssparande. Det gör det svårt för dem att separera dessa verksamheter.

4. Fagerman/Dunér: Partsbolagen har lägre kapitalbuffertar och staten kommer att behöva rädda dem. Verkligheten: AMFs kapitalbuffert är fyra gånger så hög som Länsförsäkringar Livs buffert, och nästan dubbelt så hög som Skandias buffert, sett i relation till åtagandena. Även Alecta och KPA har betydligt högre kapitalbuffert än Länsförsäkringar Liv. Sett till dessa fakta står nog andra bolag före AMF i kön för eventuella räddningsaktioner.

Fagerman/Dunér har under flera år varit kritiska till striktare kapitalkrav som de nu tycks vurma för. Men de kan vara lugna, även under det nya tjänstepensionsregelverket kommer Finansinspektionen att utöva tillsyn över att kapitalbufferten är tillräcklig i tjänstepensionsbolagen genom det så kallade trafikljustestet.

Det finns problem med de europeiska regelverken, men genom de föreslagna regelförändringarna har Sverige hittat pragmatiska sätt att minska dessa. I stället för att försöka stoppa regelverk som gynnar svenska tjänstepensionssparare borde Fagerman/Dunér arbeta för att även deras kunder kan dra fördel av de bättre reglerna.

Tomas Flodén

stabschef, AMF

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons