Annons

Janerik Larsson:Låt Danmark visa vägen!

Vad kan statsminister Mette Frederiksen (s) lära regeringen Löfven?
Vad kan statsminister Mette Frederiksen (s) lära regeringen Löfven? Foto: Johan Nilsson

Kronan är en skvalpvaluta. Konjunkturen viker. Det börjar bli hög tid för en verklig reformpolitik. Kan Danmark vara en modell? Ja, det finns goda skäl för den tanken.

Under strecket
Publicerad

Karin Svanborg-Sjövall skrev härom dagen i Sydsvenskan om grannlandets lärdomar:

Den reform som behövs utgår från den danska flexicuritymodellen och har fyra grundbultar:

1 Tydliga tidsgränser. En generös ersättning till den som saknar jobb gör att arbetslösheten riskerar att öka. Därför behöver arbetslöshetsförsäkringen förses med tydliga tidsgränser. En försäkring som gör att man kan ställa om till ett nytt jobb ska inte fungera som en långsiktig försörjningsgaranti. En karensperiod på till exempel en månad, då man inte får någon ersättning, skulle minska risken för missbruk och motivera människor till eget sparande.

2. Individens frihet. Om a-kassan blir en renodlad omställningsförsäkring, måste människor med långvariga försörjningsproblem fångas upp av ett annat system. Det kommunala försörjningsstödet behöver förändras så att arbete och sparsamhet lönar sig bättre. Även här talar mycket för att till en början ge människor ökad frihet och kombinera det med en successiv nedtrappning av stödet så att drivkrafterna till arbete ökar.

3. En anställningspeng. Efter viss tid kan försörjningsstödet omvandlas till en lönesubvention som gör det billigare för arbetsgivarna att anställa. En sådan anställningspeng bör vara knuten till den som anställs (och ersätta det som idag kallas extratjänster och det som tidigare var nystartsjobb och fas 3) och gälla för personer som har långvarigt försörjningsstöd och långtidsarbetslösa.

4. En liberaliserad arbetsrätt. Arbetsgivare måste lättare kunna anpassa personalens storlek och sammansättning när efterfrågan förändras. De konfliktregler som gäller idag måste ses över så att det blir lättare för arbetsgivare att avsluta en anställning, till exempel på grund av personliga skäl.

Med en kombination av starkare ekonomisk uppmuntran och ökad frihet skulle Sverige kunna få en arbetsmarknadsmodell som både skapar tillväxt och verklig trygghet: den att ha fler arbetsgivare att välja mellan.

Låt Danmark visa vägen!

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons