Annons

Ledamoten: Fel att det handlar om två stridande lag

Jayne Svenungsson
Jayne Svenungsson Foto: Daniel Nilsson

Å ena sidan ett reaktionärt patriarkat, å andra sidan ett par djärva framåtsträvande kvinnor – bilden som sprids av Svenska Akademien i medierna är felaktig. Situationen är mycket mer komplex än så. Det menar teologen Jayne Svenungsson, som invaldes i Svenska Akademien 2017, i en mejlintervju med Svenska Dagbladet. Hon är en av 11 ledamöter som är kvar i Akademien.

Under strecket
Publicerad

Jayne Svenungsson höll sitt inträdestal vid Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst i Stora börssalen den 20 december förra året.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Jayne Svenungsson.

Foto: Daniel Nilsson

Vilken ställning tog du i frågan om att Sara Danius skulle lämna som ständig sekreterare?

”Jag var av flera skäl inte närvarande vid sammankomsten igår och tog alltså inte ställning för Sara Danius tillbakaträdande. Det har ju snabbt målats upp en mediebild av två lag som strider mot varandra. Så enkelt är det inte. Jag har under den gångna veckan enbart representerat mig själv och står inte bakom uttalanden som gjorts av andra ledamöter. Det som var viktigt för mig var att stå för att jag röstade mot Katarina Frostensons uteslutning. I övrigt har jag velat ligga lågt då det bara är ett par månader sedan jag tog mitt inträde och jag saknar de långa perspektiven bakåt för att kunna fälla några drastiska domar. Men givet den akuta splittring som nu är ett faktum, så tror jag att Sara Danius gjorde ett klokt val i att träda tillbaka.”

Vad tycker du om att Katarina Frostenson slutar delta i arbetet i Akademien?

”Det är sorgligt, men det var förmodligen den enda möjliga lösningen i det akuta läge som uppstått.”

Hoppas du att hon snart kommer tillbaka?

Annons
Annons

Jayne Svenungsson höll sitt inträdestal vid Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst i Stora börssalen den 20 december förra året.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

”Ja, det hoppas jag givetvis. Men jag hoppas också att Sara Danius tänker om och väljer att inte lämna sin stol, jag vet att Anders Olsson försöker övertala henne till detta.”

Hur ser du på att Horace Engdahl och Sture Allén, som tidigt, i egenskap av ständiga sekreterare, fick vetskap om anklagelserna mot Arnault om sexuella övergrepp, stannar kvar i Akademien?

”Jag tycker förstås att det är djupt problematiskt att de under sina sekreterarskap fick vetskap om detta och inte agerade. Men jag tror inte att den bästa vägen framåt är att driva på med ännu fler uteslutningar i nuläget. Jag tror istället att det är viktigt att Akademien kommer igång med den kritiska självrannsakningsprocess som förutskickades i december, men som så länge jag varit med helt överskuggats av ett enda ärende, Katarina Frostensons position i Akademien.”

Jayne Svenungsson höll sitt inträdestal vid Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst i Stora börssalen den 20 december förra året.
Jayne Svenungsson höll sitt inträdestal vid Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst i Stora börssalen den 20 december förra året. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Även om konflikten inte handlar om ”manligt” och ”kvinnligt”, kan du förstå den symboliska innebörden av att man i Akademien har diskuterat just två kvinnors stolar – Frostensons och Danius – och inte berörda mäns?

”Ja, det kan jag i allra högsta grad förstå. Men bilden är mer komplex än så, och detta har få journalister under den gångna veckan lyckats fånga upp. Jag tror alla ledamöter är eniga om att Jean-Claude Arnaults beteende varit förkastligt, för att uttrycka det milt, och här har det rått stor enighet om att banden mellan honom och Akademien är och förblir brutna. Däremot har en majoritet av ledamöterna varit främmande inför tanken att Katarina Frostenson ska straffas för sin makes försyndelser, än mindre för påstådda brott som inte är rättsligt bevisade. Själv tycker jag att det finns något makabert i att ytterligare vilja förnedra en människa som redan fått sitt liv slaget i spillror. Jag fann det därför klokt och modigt av Lotta Lotass när hon gick ut och påminde om den sedelärande berättelsen om att den som är fri från synd kastar första stenen. Jag vill här återigen understryka att tvedräkten inte stått mellan två läger, å ena sidan ett reaktionärt patriarkat, å andra sidan ett par djärva framåtsträvande kvinnor. Vi är tre kvinnor – inräknat Lotta Lotass – som uttryckt vår bedrövelse över det bitvis hänsynslösa drev som riktats mot Katarina Frostenson. Ytterligare en kvinna lade ner sin röst i frågan om uteslutning. Det var alltså bara en kvinna, som tillsammans med en grupp av fem män, drev på och röstade för uteslutningen – av en kvinna.”

Annons
Annons

Jayne Svenungsson.

Foto: Daniel Nilsson

I sociala medier cirkulerar redan på fredagsmorgonen 100-tals bilder på privatpersoner i knytblus till stöd för Sara Danius. Hur ser du på allmänhetens många manifestationer till stöd för Sara Danius?

”Jag tycker att varje form av stöd för en människa som befinner sig i en utsatt position är behjärtansvärd, och den gångna veckan har varit förfärlig för Sara Danius precis som för Katarina Frostenson. Jag vill här påminna om att hela denna turbulenta episod började med att tre av de ledamöter som inte fått igenom sin linje i fråga om Katarina Frostensons uteslutning valde att annonsera sina avhopp offentligt och därmed drog igång hela medieorkanen. Jag tror att det hade kunnat sluta på ett helt annat sätt om dessa tre män hade hållit tillbaka sina impulser ett ögonblick. Istället står vi här en vecka senare med ytterligare två kvinnor som nu dragit sig tillbaka.”

Hur ser din egen relation till Katarina Frostenson ut?

”Jag har genom åren haft en god kollegial relation till Katarina Frostenson, men sedan jag tog mitt inträde i Akademien har jag bara träffat henne vid den enda sammankomst då vi båda var närvarande. Men jag hörde av mig till henne för en vecka sedan, då jag vet hur utsatt och hudlös man är när man är utsatt för ett offentligt drev.”

Jayne Svenungsson.
Jayne Svenungsson. Foto: Daniel Nilsson
Annons
Annons

Vad är enligt dig de främsta utmaningarna för Akademien framöver?

”Jag tror att Akademien behöver bli öppnare och tydligare i sin kommunikation med omvärlden. Mycket av den frustration eller rentav förakt som nu finns för Akademien beror ju på att man uppfattar den som en sluten borg med en grupp människor som sitter på en massa oförtjänta privilegier. Riktigt så enkelt är det inte, men detta bör klargöras och en del saker bör nog ses över. Merparten av det ganska omfattande arbete man som ledamot utför är icke-arvoderat och merparten av de förmåner man åtnjuter är rimliga och står i proportion till det arbete man utför. Men här vore det mycket bättre att avdramatisera och lägga i öppen dager vad som gäller. Sedan kan privilegierade positioner som bekant alltid missbrukas, och här är det viktigt att Akademien fortsätter den process av kritik och självrannsakan som redan påbörjats.”

Anser du att Akademien bör förändras?

”Ja, alla levande traditioner och institutioner behöver förändras. Detta är något man är väl medveten om som teolog. Frågan är bara hur och i vilken takt. Jag är själv till min natur reformist och inte revolutionär, och jag menar att de mest bestående och genomgripande förändringarna ofta är de som sker över tid och i kontinuitet med det som varit tidigare. Så jag har stor tillförsikt till att Akademien kommer att kunna streta på med sina stadgar från 1700-talet och ändå vara en modern institution i tiden. Ungefär som kyrkan burit på sitt paket med dogmer från 300- och 400-talet och ändå överlevt in i vår tid med en ändå imponerande vitalitet.”

Vilka är de viktigaste förändringarna att genomföra nu?

”Jag vill i stunden inte komma med någon konkret lista med förslag till förändringar. Detta måste växa fram kollegialt. Det mest angelägna för Akademien i detta nu är förstås att försöka övertala de ledamöter som lämnat gemenskapen att komma tillbaka. Som så många andra hoppas jag att inte bara Katarina Frostenson och Sara Danius återvänder, utan även Lotta Lotass. Jag har full respekt för deras beslut, men det vore oändligt sorgligt om Akademien gick miste om deras viktiga röster.”

Kommer Akademien att vara i stånd att utse en Nobelpristagare i tid i år?

”Med mina tre månaders erfarenhet i Akademien är jag nog den ledamot som är minst skickat att svara på den frågan. Men givetvis måste jag tro och hoppas att så är fallet!”

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons