Annons

”Liberalerna ska vara ett grönblått parti”

Liberalerna behöver förändras och ge klimatpolitiken ett större utrymme än hittills. Ett modernt liberalt parti ska både vara och uppfattas som ett grönblått parti, skriver Erik Ullenhag och Tina Acketoft (L).

Publicerad
Erik Ullenhag (L) och Tina Acketoft (L).
Erik Ullenhag (L) och Tina Acketoft (L). Foto: Janerik Henriksson/TT, Leif R Jansson/TT

DEBATT | KLIMAT

Haven stiger och skogarna brinner. Vår oförmåga att tillräckligt snabbt minska våra koldioxidutsläpp påverkar allt liv på jorden. Klimathotet är existentiellt.

Varken i Sverige eller i runt om oss förs en politik som står i paritet med den utmaning vi står inför. Naturvårdsverket konstaterar att de svenska klimatutsläppen inte längre minskar. FN gör prognosen att de globala utsläppen fortsätter att öka. Det är ett misslyckande att vi inte svarat upp mot vår generations ödesfråga.

Samtidigt förtjänar det att sägas att det ofta är liberala, framtidsorienterade partier i mitten som tillhör de som försöker göra mest. Till skillnad från andra partier har liberala partier inte bildats för att föra enskilda näringsgrenars talan eller försvara enskilda klassers intressen. Det gör att liberala partier oftare har lättare än andra att tala klarspråk med branscher som behöver förändras och har lättare att förnya politiken när forskningsläget uppdateras.

Annons

Tyvärr har Liberalerna inte gjort tillräckligt. Vi har prioriterat politiska utspel i andra frågor istället för en uthållig politikutveckling för klimatet. När vi har haft medias ögon riktade mot oss – under almedalsdagar, landsmöten och stora tal – har de stigande temperaturerna inte fått ta ett utrymme det behöver få. Det behöver ändras.

Sverige behöver ett riktigt liberalt miljöparti. Ett parti som inte nöjer sig med att förslag har en grön patina utan ser till att varje klimatkrona satsas så effektiv som möjligt. Ett parti som inte blockerar klimatreformer om de hotar lönsamheten hos sektorer som måste ställa om. Ett parti som bedriver en energipolitik utan ideologiska skygglappar.

Liberalerna har tagit viktiga steg i rätt riktning – men det finns skäl till självkritik. Det var helt rätt att ta ställning för en europeisk koldioxidskatt – men trovärdigheten hade varit högre om vi inte försökt stoppa en svensk flygskatt, även om den måste utformas på ett bättre sätt än idag. Det är rätt att värna kärnkraften – men det hade varit bättre om vi förklarat att det handlade om att kärnkraften är klimatsmart och inte för att försvara kärnkraften för kärnkraftens skull samtidigt som väljaren ibland uppfattade oss som motståndare till förnybara energislag.

Tillsammans vill vi ge klimatpolitiken det utrymme den förtjänar i Liberalerna. Vi sitter inte inne med alla svar, klimatet om något är ett politikområde som missgynnas av ett politiskt klimat som söker kortsiktiga utspel istället för långsiktiga lösningar. Här skissar vi på några möjliga vägar framåt för grönare liberal politik.

  • Mer samarbete – inte lagom mycket. I en tid då politiska krafter vänder sig bort från internationellt samarbete eller flörtar med nationalistiska strömningar ska Liberalerna fortsätta vara det parti som tydligast står för att Sverige både kan gå före och bidra till att andra följer efter. Mer medel bör avsättas till klimatbistånd och internationella klimatinvesteringar, och Sverige bör driva på för ett för ett ökat internationellt samarbete kring skatter och styrmedel på klimatområdet.
  • Ställ om transportpolitiken. Investeringarna i tågtrafiken måste öka och ansträngningarna att göra fordonsflottan fossilfri måste intensifieras. Vi bör införa fler trängselavgifter på större motorvägar där bra tågförbindelser finns. Dessutom behöver vi stimulera framväxten av samåkande och klimatvänliga bilpooler.
  • Fortsatt fokus på fossilfri elproduktion. Koldioxidfria energislag stod 1998 för 36 procent av världens all elproduktion – 2018 var det fortfarande 36 procent. Sol, vind och vatten har inte ersatt kol och olja när kärnkraften ska ersättas. Det innebär 20 förlorade år för klimatneutral elproduktion. Liberalernas klimatpolitik ska vara bredare än kärnkraft, men för klimatets skull står vi fast vid vårt försvar av att kärnkraften fortsatt behövs.
  • Fria företag som ges rätt drivkrafter. Ska vi genomföra de investeringar och få de innovationer som nu krävs behövs mer marknadsekonomi, mer forskning och fler företag som genom skattesystemet betalar det fulla priset för sina utsläpp. Den skattereform som nu förbereds behöver i grunden göras grön och utgå från principen att förorenaren ska betala. Det handlar om att sänka skatten på jobb och företagande men öka den på det som smutsar ner inte minst genom att ta bort de koldioxidssubventioner som fortfarande finns kvar.

Ett modernt, framtidsorienterat, kunskapstillvänt och liberalt parti ska både vara och uppfattas som ett grönblått parti. Det förpliktigar oss att ge klimatpolitiken ett större utrymme än vi hitintills gjort.

Erik Ullenhag
partiledarkandidat (L)
Tina Acketoft
riksdagsledamot (L), miljö- och jordbruksutskottet

Annons
Annons

Erik Ullenhag (L) och Tina Acketoft (L).

Foto: Janerik Henriksson/TT, Leif R Jansson/TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons