Annons

L: Slopad uppskovsränta bör gälla alla

Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson. Här tillsammans med partiledare Nyamko Sabuni.
Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson. Här tillsammans med partiledare Nyamko Sabuni. Foto: Henrik Montgomery/TT

Politikerna ger inga besked om när den kritiserade räntan på reavinst ska avskaffas. Regeringen och Liberalerna ger dessutom olika besked om huruvida de nya reglerna ska gälla retroaktivt eller inte.

Under strecket
Publicerad

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kom förra året överens om att slopa den så kallade uppskovsräntan senast 2022. Räntan uppgår till 0,5 procent av vinsten från bostadsförsäljningar och måste betalas varje år för rätten att skjuta upp reavinstskatten på 22 procent till ett senare datum. Men än så länge finns inga tydliga eller gemensamma besked från partierna om exakt datum eller ens vilket år uppskovsräntan kommer slopas.

Liberalerna vill att uppskovsräntan slopas så snart som möjligt. Det säger Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson.

– Jag förutsätter att fler partier ser behovet att göra det så snart som möjligt, säger Mats Persson.

Mats Persson beskriver den slopade uppskovsräntan som en andra del av en tvåstegsraket. Det första steget sker vid halvårsskiftet nästa år. Då återinförs ett tak för hur stort belopp man har rätt att skjuta fram reavinstbeskattningen för, eller det så kallade uppskovstaket. Taket – som tidigare var på 1,45 miljoner kronor – slopades helt för några år sedan, men kommer alltså tillbaka i ny form till sommaren. Det nya taket blir tre miljoner kronor.

Annons
Annons

– Taket börjar gälla från halvårsskiftet 2020 och därefter slopas räntan. Det upplägget tycker jag ger villaägare i Sverige en tydlighet om att beskattningen ska ner. Jag hoppas att också Socialdemokraterna och Miljöpartiet ser behovet av att det sker så snart som möjligt, säger Mats Persson.

Tror du att osäkerhet kring att man inte vet exakt när uppskovsräntan kommer tas bort påverkar bostadsmarknaden negativt?

– Nej, jag tycker att det är tydligt att signalen från poltiken är att beskattningen ska ned och att det sker i en tvåstegsraket: först taket, därefter ränta, säger Mats Persson.

Kommer även de som redan i dag betalar uppskovsränta slippa betala räntan när reglerna ändras?

– Ja, det är utgångspunkten, säger Mats Persson, och fortsätter:

– Jag uppfattar att alla som tittar på den här frågan har utgångspunkten att det ska gälla hela beståndet av uppskov, att det ska gälla även tidigare försäljningar.

Det är dock inte en uppfattning som delas av finansminister Magdalena Andersson (S).

”Det framgår inte av januariavtalet och är en fråga för budgetförhandlingarna, eftersom det påverkar kostnaden för reformen,” skriver hon i ett mejl till SvD.

Däremot bekräftar även hon att det inte finns något datum för när uppskovsräntan kommer slopas.

”Det kommer ske någon gång under mandatperioden. Exakt när bestäms i budgetförhandlingarna. Budgetförhandlingarna sker utifrån reformutrymmet, budget för budget,” skriver hon.

Som svar på frågan om osäkerheten kring vilka regler som kommer att gälla för uppskovsräntan minskar rörligheten på bostadsmarknaden genom att många väntar med att sälja, skriver Magdalena Andersson:

Annons
Annons

”Historiskt sett har rörligheten på bostadsmarknaden legat tämligen konstant.”

Men det håller man inte med om bland mäklare. En av de firmor som upprörs över att de aviserade reformerna dröjer är Erik Olsson, där Johan Nordenfelt är informationschef. Han menar att bristen på besked från regeringen bromsar hela bostadsmarknaden.

– Det sämsta man kan göra är att så som regeringen gjorde med januariöverenskommelsen gå ut och informera om att det kommer förmånligare regler för dem som säljer senare. Då dödar man rörligheten. Inte minst många äldre i stora villor väntar då med att sälja, säger Johan Nordenfelt.

Och det just nu sjunkande utbudet av bostäder går i linje med Erik Olssons kritik. Särskilt i Stockholm är utbudet av bostadsrätter och villor lägre än i fjol. I Storstockholm minskade novemberutbudet av bostadsrätter och villor med 10 respektive 12 procent jämfört med november 2018.

Klart är att mäklare och många andra har efterlyst långsiktiga spelregler för bostadsmarknaden sedan många år.

– Till exempel har man slugt och lömskt slopat uppskovstaket bara tillfälligt, och så återinförs det efter fyra år den 1 juli 2020 men utan att ge besked om när kostnaden för uppskovsräntan slopas, säger Johan Nordenfelt.

Olof Wallin, rättslig expert på kapitalbeskattning vid Skatteverket konstaterar att uppskovstaket gäller per fastighet och inte per ägare.

– När man återgår till uppskovstak, så innebär det att uppskovet inte får överstiga beloppet tre miljoner kronor multiplicerat med den skattskyldiges andel av bostaden. Är det till exempel två makar som äger hälften var kan maximalt uppskov bli 1,5 miljoner för var och en av dem. Och de kan inte fördela uppskovet fritt mellan sig utan det är ägarandelen som begränsar uppskovsbeloppet, säger han.

Angående den oklara reformen om slopad kostnad för uppskovsräntan, säger Olof Wallin att datasystemen i och för sig klarar av att göra skillnad på fastighetsaffärer före och efter att en reform genomförs, liksom på olika nivåer av uppskov.

– Men Skatteverket vet inte heller hur reformen utformas, säger Olof Wallin.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons