Annons

Lind: Vi måste göra upp med historien

Amanda Lind (MP).
Amanda Lind (MP). Foto: Simon Rehnström

Tiden av rasbiologi och synen på samer som en lägre stående grupp som majoritetssamhället kan styra och ställa med är förbi, skriver kultur- och demokratiminister Amanda Lind i en replik.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | STATEN OCH SAMERNA

I SvD den 29/10 lyfter debattörer från Amnesty, Civil Rights Defenders samt Landsförbundet Svenska Samer det uppmärksammade Girjasfallet i Högsta domstolen. Debattörerna undrar över regeringens inställning och ambitionsnivå när det gäller samepolitiken, samt om det som sägs i rättegången påverkar regeringens arbete med att säkra samers rättigheter.

Precis som debattörerna skriver får jag som minister inte lägga mig i enskilda rättsfall, påverka utgången av dem, kommentera dem eller styra argumentationen i dem. Justitiekanslern har agerat helt självständigt. Viktiga principer i en rättsstat som jag är beredd att försvara varje dag.

Med det sagt är jag likväl kultur- och demokratiminister. Självklart har jag en ideologisk kompass och en politik som rör urfolket samer.

Den politik jag driver bygger på tre principer. Den första är att samerna enligt svensk grundlag har en särskild ställning som urfolk. Sverige har också ingått ett antal internationella åtaganden om mänskliga rättigheter som tillförsäkrar urfolks rättigheter. Regeringen arbetar också i riktning mot att ratificera ILO 169, men i dagsläget har vi inte den majoritet i riksdagen som krävs. Oavsett detta vill jag vara väldigt tydlig med att regeringens politik självklart utgår från det faktum att samerna är ett urfolk och vi arbetar utifrån de förpliktelser som det medför för staten. I dagsläget arbetar vi dessutom med nästa stora grundbult gällande samiska rättigheter: en Nordisk samekonvention tillsammans med Norge och Finland.

Annons
Annons

Den andra principen jag driver politik på är erkännandet att samerna genom historien och än i dag blivit utsatta för övergrepp, kränkningar och rasism. Detta har bidragit till att samerna i många fall fråntagits sina språk, sin kultur och sin identitet. Dessa oförrätter påverkar än i dag relationen mellan olika samiska grupper och mellan samer och staten. Detta förflutna av kränkningar och övergrepp är inte bara samernas historia – det är alla svenskars historia.

Martin Luther King Jr:s berömda citat klingar: ”Den stora tragedin är inte de onda människornas ondska, utan de goda människornas tystnad.”

Allt för få känner till vilket förtryck samerna utsatts för i Sverige. Kunskapen måste öka, för att samhället ska vaccineras mot att liknande övergrepp händer i framtiden. Därför måste alla berättelser om vad som hänt fram i ljuset. Jag hoppas att vi gemensamt fattar modet att söka sanningen, tills vissheten förenar oss. Klarar vi av att nå dit kan en verklig strävan efter upprättelse ta sin början. Därför vill jag och regeringen synliggöra historiska övergrepp mot samerna fram till vår tid genom att i dialog med Sametinget tillsätta en sanningskommission. Det är ett arbete jag är glad att vi äntligen kunnat påbörja. När vi lyft fram sanningen kan kunskapen äntligen öka i hela samhället om det samerna utsatts för. Det är min förhoppning att vi en dag når fram till försoning.

Den tredje principen handlar om framtiden och är för regeringen och mig som miljöpartist helt självklar. Principen att det aldrig får hända igen. Tiden av att köra över, negligera och utsätta samer för övergrepp är förbi. Tiden av rasbiologi och synen på samer som en lägre stående grupp som majoritetssamhället kan styra och ställa med är förbi. Då måste vi bygga nya strukturer, göra upp med en unken människosyn och omkullkasta gamla hierarkier. Jag vill lämna något efter mig som lever längre än min tid på ministerposten.

Därför är jag oerhört stolt över att vi nu är i slutskedet med att inrätta en konsultationsordning för det samiska folket. Syftet är att ge samerna bättre möjlighet till delaktighet i beslutsprocesser. Förslaget innebär att regeringen, förvaltningsmyndigheter, landsting och kommuner ska vara skyldiga att konsultera företrädare för det samiska folket innan man fattar beslut i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. Det borde skett för länge sedan, nu är det hög tid att få en sådan ordning på plats.

Övergreppen mot samer hör hemma i historien. En ny tid kommer. Det vi jobbar för är och kommer alltid vara, att samerna ska få sina rättigheter uppfyllda.

Amanda Lind
kultur- och demokratiminister

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons