Annons

Lisa Holm-överklagan i 70 punkter

I över 70 punkter specificerar advokat Björn Hurtig skälen till att Högsta domstolen (HD) bör ge prövningstillstånd för den morddömde Nerijus Bilevicius som tidigare fällts av både tingsrätt och hovrätt för att ha tagit livet av 17-åriga Lisa Holm.

Under strecket
TT
Publicerad

Sökinsatsen efter Lisa Holm sommaren 2015.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TTBild 1 av 1

Sökinsatsen efter Lisa Holm sommaren 2015.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TTBild 1 av 1
Sökinsatsen efter Lisa Holm sommaren 2015.
Sökinsatsen efter Lisa Holm sommaren 2015. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Det framgår av den 27 sidor långa inlaga som lämnats in till HD och som TT tagit del av.

Enligt överklagandet har den numer 36-årige Bilevicius redovisat ett antal nya omständigheter som inte kan utesluta en annan gärningsman. Felaktigt redovisad datoraktivitet, ingen fördjupad dna-analys av huvudhår i Lisa Holms trosor, frågetecken kring dna på tejpbitar och var Lisa Holm överfölls, tejpades och stryptes är delar som om de varit kända för hovrätten inte kunnat utesluta annan gärningsman än Nerijus, skriver Björn Hurtig.

**Att 36-åringens **dna säkrats på Lisa Holms kläder kan enligt skrivelsen ha sin förklaring i att han "hjälpt någon att forsla undan den döda Lisa Holm" . Att dna från 36-åringens hustru hittats på Lisa Holms trosor kan enligt överklagan också indikera att även hon hjälpt till att flytta kroppen.

"Med tanke på den personkrets som borde utretts mer ingående väljer Nerijus att utnyttja sin rätt att tiga och han menar att tystanden under dessa omständigheter inte får tolkas till hans nackdel", skriver advokaten som anser att resningsskäl föreligger. "Under alla förhållanden föreligger skäl för HD att förelägga Riksåklagaren att återuppta förundersökningen och utreda de påvisade oklarheterna", hävdar Björn Hurtig.

Överklagandet registrerades hos Högsta domstolen under måndagen men det är oklart hur lång tid det tar innan HD fattar beslut om eventuellt prövningstillstånd.

– Det finns ingen tid utsatt ännu och det är ett stort och omfattande mål. Men ärendet har förtur och kommer att behandlas skyndsamt, säger Bibbi E. Wikström, vid HD:s beredningsenhet, till TT.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons