X
Annons
X

Emmylou Tuvhag: Lita inte på bankens löfte om bolån

Begreppet lånelöfte är vilseledande. När du vunnit budgivningen kan du nämligen nekas lån – trots ett giltigt lånelöfte. Nu behöver branschen skapa en gemensam praxis och ett nytt begrepp. Det skriver SvD:s privatekonomiska reporter Emmylou Tuvhag.

Publicerad
Efter reklamen visas:
Fem argument som tystar banken

Ordet löfte är enligt Nordstedts ordbok en ”förklaring att man säkert kommer att handla på ett visst sätt”. Det är synonymt med att ge en försäkran eller en utfästelse.

Därför är det inte konstigt att den som har fått ett lånelöfte från banken också räknar med att det ska vara självklart att få grönt ljus på en låneansökan.

I stället riskerar den som just har vunnit budgivningen på sin drömbostad att möta ett rött skynke från banken när det är dags att skriva på köpeavtalet – trots att det finns ett giltigt bolånelöfte.

Annons
X
Foto: Tomas Oneborg

Den som skriver på något utan att först kolla med banken riskerar att stå med ett skrivet kontrakt och nekad låneansökan, vilket i sin tur kan leda till kontraktsbrott – och bli en mycket dyr historia.

Konsekvensen för kunden blir att det är svårt att förutse processen.

Hur vanligt det är att banker inte beviljar låneansökan trots tidigare givet lånelöfte är oklart. Men vi har vetat länge att det förekommer. Och Konsumenternas bankbyrå bekräftar att det fortfarande sker. Den som drabbas riskerar att känna sig rejält lurad.

SvD har skrivit om att skillnaden är stor vad gäller vilken information bankerna kräver in i samband med att de ger lånelöften. Konsekvensen för kunden blir att det är svårt att förutse processen. Det vore därför bra med någon typ av branschpraxis.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att lånelöfte baseras på en preliminär kreditprövning och oftast på allmänna uppgifter om den tänkta bostaden. Dessutom finns det en risk att förutsättningarna för bostadsaffären har förändrats mellan ansökan om lånelöfte och ansökan om faktiskt bolån.

Det kan vara så att din ekonomi har förändrats eller att du har en medsökande som har förlorat jobbet, väntar barn eller blivit långtidssjukskriven.

Men den största skillnaden mellan när du ansöker om lånelöfte och när du ansöker om faktiskt bolån är att du – och banken – i det senare skedet vet exakt vilken bostad du ska låna till. Då kan det vara så att bostaden inte uppfyller bankens kriterier.

Kanske är bostaden så gammal eller avståndet till havet så litet att det är svårt att försäkra boendet. Kanske ställer sig banken tveksam till värderingen av bostaden. I förlängningen kan det leda till att banken inte längre ser med blida ögon på att använda bostaden som säkerhet.

Den som inte förstår skillnaden riskerar att bli rejält besviken.

Det finns med andra ord en rad faktorer som förklarar varför banken kan bedöma situationen annorlunda när det är skarpt läge.

Men det betyder också att begreppet lånelöfte är vilseledande. Det är därför dags för bankbranschen att vaska fram ett nytt ord till nyordslistan 2018.

Ett lånelöfte är en fingervisning om att banken kan säga ja till en faktisk låneansökan om alla parametrar fortsätter att vara desamma och om bostaden befinner sig inom ramarna för vad som anses normalt.

Men det rör sig inte om ett heligt löfte om ett framtida bolån. Den som inte förstår skillnaden riskerar att bli rejält besviken.

Efter reklamen visas:
Ekonomistudion Bolån
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X