Annons

Ljusa tider för Inwido – och två andra bolag

Inwido är Europas största fönsterkoncern.
Inwido är Europas största fönsterkoncern. Foto: Inwido.

Denna vecka tittar analysbolaget Investtech på två aktier med goda tekniska utsikter efter signaler om vändning ur en fallande trend. Vidare visar ett av börsens lågvolatila bolag fortsatt styrka.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

1 / 4

Inwido

Efter en kraftigt negativ utveckling under 2018 visar fönster- och dörrleverantören Inwido goda tekniska utsikter. Aktien har brutit den fallande trendkanalen på medellång sikt och i den långa grafen gett köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 60 kronor.

Signalvärdet av kursrörelsen stärks av en positiv volymbalans. Aktien ger signal om vidare uppgång till 69 kronor eller mer. I Investtechs medellånga graf ovan finns inget motstånd före 71,50 kr, medan det nu är stöd vid 60 kronor.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Hoist Finance

Den finansiella koncernen Hoist Finance är i en fallande trendkanal på medellång sikt efter att investerare över tid har sålt till stadigt lägre kurser för att komma ut ur aktien.

Nu har dock aktien givit köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 44-45 kronor. Det signalerar att optimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en stigande trend. Detta understödjs av utvecklingen på kort sikt där aktien redan visar en stigande trend. Volymutvecklingen är mycket positiv vilket indikerar aggressiva köpare som vill in i aktien och därmed pressar upp kursen ytterligare.

44 kronor utgör numer stöd vid reaktion tillbaka. Närmaste motstånd finns först vid 62 kronor, motsvarande dryga 38 procent upp. Närheten till stödet gör att dagens kurs kan anses vara en god ingångskurs.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Castellum

Fastighetsbolaget Castellum tillhör börsens skara lågvolatila bolag och har en noterbart homogen utveckling innanför en stigande trendkanal på både medellång (graf ovan) och lång sikt. Detta ger enligt Investtechs forskning statistiskt goda förutsättningar till meravkastning mot den genomsnittliga börsutvecklingen.

Efter brott upp genom motståndet vid 183 kronor har tidigare toppnotering passerats. Köpsignal är utlöst och vidare uppgång indikeras. Aktien stärks av ett positivt momentum indikerat av ett 21-dagars RSI på 65.

Motstånd saknas ovanför dagens kurs. Stöd finns vid 183 kronor. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons