Annons

Löfven: Avgörande att EU sätter vanligt folk främst

Det är genom samarbete och en politik som minskar klyftorna och ökar tryggheten för vanligt folk, som vi löser EU:s problem. Inför Europaparlamentsvalet den 26 maj pekar vi socialdemokrater ut tre frågor som särskilt viktiga, skriver statsminister Stefan Löfven (S).

Under strecket
Publicerad

Statsminister Stefan Löfven (S).

Foto: Tomas Oneborg

Statsminister Stefan Löfven (S).

Foto: Tomas Oneborg
Statsminister Stefan Löfven (S).
Statsminister Stefan Löfven (S). Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | EU

”För att samhället skall hålla samman, måste under förutsättning av demokrati kristalliseras ut en 'gemensam mening'. Denna 'gemensamma mening', det demokratiska samhällets modus vivendi, skapas genom ett invecklat balanssystem av överenskommelser, avslipningar, medgivanden ... Demokratins samhälle är kompromissens samhälle."

Citatet är Rickard Lindströms, en av socialdemokratins tidiga ideologer. Även om han inte visste det då, beskriver citatet också väl vad den Europeiska unionen är; en union byggd på kompromisser och värderingar – en gemensam mening.

EU skapades för att fläta samman människor och länder. Syftet var – och är – att verka för fred, samarbete och frihet på vår kontinent. Vårt mål var att vi, som i generation efter generation hade sett varandra som fiender, skulle förmå att se varandra som grannar och vänner.

Annons
Annons

Nu utmanas denna gemensamma mening av de som vill splittra, söndra och ställa människor mot människor. Av de som sätter marknaden och storföretagen framför vanliga löntagares intressen.

Vi socialdemokrater väljer en annan väg. Det är genom samarbete och en politik som minskar klyftorna och ökar tryggheten för vanligt folk, som vi löser EU:s problem. Inför Europaparlamentsvalet den 26 maj pekar vi socialdemokrater ut tre frågor som särskilt viktiga.

1. Gemensamma värderingar. I land efter land i Europa ser vi högerextremister öka sitt inflytande. De gör det med löften om en politik som ofta går tvärs emot själva grundfundamentet i EU– det demokratiska samarbetet. Under 1990-talet bestod Europaparlamentet av ett dussintal företrädare från högerextrema rörelser. Nu är de över hundra och de riskerar att bli ännu fler.

I flera medlemsländer har domstolarnas oberoende satts ur spel, mediefriheten hotas och arbetares rättigheter ifrågasätts. Civilsamhället begränsas. Propaganda och hat sprids mot de som ifrågasätter. Människors lika värde är inte längre en självklarhet. Medborgare från EU har valt att bli IS-terrorister och begå fruktansvärda brott.

Det är en utveckling vi måste stoppa. EU måste agera kraftfullt mot de länder som inte står upp för de gemensamma värderingarna. Vi ska använda EU-budgeten och villkora medel med att man också driver en politik i linje med det fria samhälle som EU står för. Och vi ska ställa terrorister till svars för de vidriga brott de begått.

Vi tar kampen för våra värderingar om det fria samhället, och mot extremismen.

Annons
Annons

2. Jobb med schyssta villkor. Den fria rörligheten ska gå hand i hand med schyssta löner och villkor. När arbetslösheten växer, tryggheten nedmonteras, arbetare ställs mot varandra och löner dumpas, då frodas grogrunden för högerextrema krafter.

Genom EU-medlemskapet har den svenska exporten stärkts med fler jobb och ökad tillväxt. EU har som en stark aktör i världen kunnat sluta handelsavtal som bidrar till ökad handel och gynnat våra svenska företag och löntagare i Sverige.

Men lika viktigt som det är att skapa fler jobb är det att stå upp för schyssta villkor för vanliga löntagare. Även om EU:s inre marknad har tjänat oss väl, ska EU i första hand finnas för människorna – inte storföretagen. Alltför länge har vi sett dumpning av löner och villkor i jakten på ökade vinster. Vi har säkert alla hört talas om de yrkesförare som arbetar till en urusel lön långt under den kollektivavtalsenliga lönenivån. Eller byggbranschen som har utsatts för osund konkurrens och lönedumpning som en följd av Lex Laval.

Till skillnad från den samlade högern, som enträget har stretat emot varje löntagarvänlig reform, vill vi fortsätta arbetet för ett EU som sätter vanligt folk först. Tack vare att vi har avskaffat Lex Laval och på EU-nivå drivit igenom en förändring av EU:s utstationeringsdirektiv, kan svenska fackförbund kräva att svenska löner och villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

3. Klimatet. Det krävs ett historiskt skifte för att hejda den globala uppvärmningen. Polarisarna smälter och vattennivån höjs. I Sverige drabbades vi i fjol av skogsbränder och extremtorka. De senaste veckorna har vi sett miljontals unga världen över demonstrera för högre klimatambitioner. Men det är inte dagens ungdomsgeneration som ska lösa klimatutmaningen, utan vi, här och nu, som ska visa mod, ta ansvar och samarbeta för att rädda klimatet.

Annons
Annons

Därför måste EU:s samlade utsläpp minska snabbare än det gör idag. Samtidigt vägrar konservativa krafter att ta ansvar för miljön. Här hemma säger de att klimatet behöver lösas på internationell nivå – samtidigt som de i EU motarbetar europeiska och internationella lösningar.

Under mandatperioden har vi socialdemokrater skärpt klimatmålen och beslutat om att minska utsläppsrätterna radikalt. Det är flera steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt.

Vi ska även fortsättningsvis inta ledartröjan för en rättvis klimatomställning. Alla ska bidra efter förmåga, där de med störst resurser bidrar mest, särskilt de företag som släpper ut mest. Klimatomställningen ska göras gemensamt av folket, för folket och med folket.

Att EU förmår hålla ihop och stärka sin konkurrenskraft gynnar oss på den globala arenan. Kina, Brasilien och Indien seglar upp som stora konkurrentländer i världsekonomin. Det visar på vikten av ett robust samarbete inom EU för att möta utmaningarna som sker i vår omvärld. Det är också genom ett starkt samarbete som vi kan lösa EU:s gemensamma utmaningar, såsom en hållbar migrationspolitik och bekämpning av gränsöverskridande brottslighet och terrorism.

När högerextrema krafter i EU söker splittring och söndring och den europeiska högern sätter marknaden framför löntagares rättigheter, då är det viktigare än någonsin att EU står upp för demokratiska värderingar och vanliga människors rättigheter. Vi måste tillsammans med progressiva krafter söka samarbete och kompromisser för att lösa våra gemensamma problem, värna det fria samhället och den gemensamma mening som utgör grundfundamentet för europasamarbetet.

Stefan Löfven
statsminister och partiordförande Socialdemokraterna

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons