Annons

Louilas dröm i kras när utländska betyg räknas om

Över en natt sjunker värdet av Louila Sheets betyg. Det innebär att hon sannolikt inte kommer in på dietistutbildningen – något hon kämpat för sedan hon kom till Sverige från Syrien. Anledningen är att en rad utländska betyg snart omvärderas.

– Det känns som att jag kastat bort de tre år jag varit i Sverige.

Publicerad
Loulia Sheet
Loulia Sheet Foto: Privat

För tre år sedan kom Louila Sheet till Sverige från Syrien. Sedan dess har hon haft siktet inställt på att bli behörig till dietistprogrammet. Hon har läst in nödvändiga gymnasiekurser på Komvux parallellt med att hon arbetat som barnskötare.

Hennes syriska gymnasiebetyg har räknats om till ett svenskt meritvärde, och det värdet har hon lyckats höja med 0,1 eller 0,2 poäng för varje Komvux-kurs hon läst där hon fått högsta betyg.

Nu återstår bara en kurs i engelska för att hon ska bli behörig till dietistprogrammet. Hon hade räknat ut att hennes meritvärde skulle räcka för att bli antagen hösten 2019.

Annons

Men den 31 maj nästa år kommer Loulia Sheets meritvärde att sjunka – från 19,1 till 16,5. Sannolikt innebär det att hon inte blir antagen.

Anledningen är att Universitets- och högskolerådet (UHR) gjort nya skalor för omräkning av flera utländska gymnasiebetyg, bland dem syriska.

På UHR:s Facebooksida finns många kritiska kommentarer från människor vars meritvärde nu kommer att bli lägre.

– Det här drabbar inte bara mig utan tusentals studenter, säger Louila Sheet.

Tuula Kuosmanen, avdelningschef på UHR, säger att de utländska betygen nu jämförs med den tidigare svenska betygsskalan med betygen G till MVG. Sedan 2017 har elever som bedömts med den nya betygsskalan, A till F, kunnat söka in till högre utbildningar. Nu har därför flera utländska gymnasiebetyg räknats om för att jämföras med den nya svenska betygsskalan.

Eftersom det är svårare att få högsta betyget A i det nya systemet jämfört med att få högsta betyget MVG i det förra systemet, har omräkningen i de flesta fall lett till att de utländska betygen värderas lägre.

Utöver syriska betyg gäller omräkningen ytterligare 26 länder, bland dem finns Finland, Kanada, Norge, Ryssland och Tunisien.

– Eftersom det nu är svårare att få högsta betyg i det svenska systemet måste man se hur svårt det är att få högsta betyg i de utländska betygssystemen, säger Tuula Kuosmanen.

Jag har kämpat i tre år i Sverige för att höja mitt meritvärde.

Efter reklamen visas:
Politikernas utmaningar för en bra skola

Från flera länder, bland dem Syrien, får UHR inte fraolm nationell betygsstatistik. Därför baseras beräkningarna om värdet för till exempel ett syriskt högsta betyg på hur stor andel av de syrier som sökt in till svenska utbildningar som har högsta syriska betyg. Den andelen jämförs sedan med hur stor andel av alla svenska studenter som får högsta betyg.

– Hur betygen sätts kan förändras över tiden och därför måste vi kontinuerligt göra nya omräkningar för att anpassa utländska betyg till svenska, säger Tuula Kuosmanen.

Syrier och andra med utländska gymnasiebetyg har dessutom svårare än de med de nya svenska betygen att höja sina meritvärden genom Komvux. Om en student med betyg i svenska A till F-skalan som har godkänt i en gymnasiekurs lyckas få ett högre betyg genom att tenta av samma kurs på Komvux får hen byta ut det lägre betyget mot det högre. De med utländska eller äldre svenska betyg får istället lägga till det nya betyget, vilket gör det svårare att höja meritvärdet.

Louila Sheet har räknat ut att hon måste få högsta betyg på ytterligare mellan 10 och 15 Komvuxkurser för att få det meritvärde som krävs för att hon ska bli antagen till dietistprogrammet efter omräkningen av hennes syriska betyg.

Innan hon kom till Sverige hade hon läst tre år till energiingenjör i Syrien, men eftersom hon inte vill fortsätta med det kan hon heller inte tillgodoräkna sig de kurserna.

– Jag har kämpat i tre år i Sverige för att höja mitt meritvärde. Det känns som sammanlagt sex år som är helt bortkastade. Nu måste jag börja om helt från början. Jag vill inte vara utan högskoleutbildning, men nu har jag inga alternativ.

Annons
Annons

Loulia Sheet

Foto: Privat Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons