Annons

M: Ängslan får inte hindra ärlig debatt om sexualbrott

Det går inte att bortse ifrån sambandet mellan bristande integration och sexualbrott. En bredare kartläggning behövs för mer kunskap, men skarpa åtgärder för att stävja brotten måste komma på plats redan nu, skriver Ulf Kristersson och Anna König Jerlmyr (M).

Under strecket
Publicerad

Ulf Kristersson och Anna König Jerlmyr.

Foto: TT Bild 1 av 1

Ulf Kristersson och Anna König Jerlmyr.

Foto: TT Bild 1 av 1
Ulf Kristersson och Anna König Jerlmyr.
Ulf Kristersson och Anna König Jerlmyr. Foto: TT

DEBATT | KRIMINALITET

Sverige är ett relativt tryggt land. Men många som såg ”Uppdrag gransknings” reportage på onsdagskvällen blev nog med rätta bestörta av brottsutvecklingen. Det är förståeligt. Under alldeles för lång tid har migrations- och integrationspolitiken fungerat för dåligt. Samtidigt har kriminalpolitiken inte anpassats efter nya samhällsproblem. Utlandsföddas kraftiga överpresentation i sexualbrottsstatistiken är en realitet. Låt oss nu använda den här kunskapen för att verkligen ta tag i problemen.

Sveriges Televisions ”Uppdrag granskning” har granskat utlandsföddas överrepresentation kopplat till sexualbrott. Från Moderaternas sida har vi redan krävt att regeringen ska ge Brottsförebyggande rådet ett tydligt uppdrag att genomföra en sådan kartläggning för att vi ska kunna få verkningsfulla insatser på plats. Men i stället för att ta frågan på allvar har justitieminister Morgan Johansson anklagat oss moderater för att vilja skylla sexualbrotten på invandrare. Ett oseriöst agerande av justitieministern som helt saknar grund.

Annons
Annons

Vår ambition har aldrig varit att peka ut en särskild grupp som ansvariga för att sexualbrotten har ökat de senaste åren. De flesta människor kan nämligen hålla två tankar i huvudet samtidigt och förstår således att en överrepresentation av utlandsfödda i brottsstatistiken inte är detsamma som att alla utlandsfödda är brottslingar. Däremot finns det många som är oroliga för hur en omfattande invandring påverkar jämställdheten. Det är en legitim oro.

Här är Moderaternas utgångspunkt glasklar. Den svenska jämställdheten ska försvaras. Rätten att, oavsett bakgrund och kön, göra egna livsval är en grundbult i det svenska samhällskontraktet. Att Sverige fortsatt ska vara ett land där kvinnor kan gå ut själva på kvällen, åka taxi hem från krogen eller ta en tur i joggingspåret är en självklarhet för oss. Att tryggheten ska gälla lika för alla är ingenting som vi kompromissar om. Därför måste vi ha en öppen diskussion om problemen och hur vi åtgärdar dem.

De senaste åren har Sverige tagit emot en stor andel invandrare från delar av världen där kvinnans ställning är betydligt sämre än vad den är i Sverige. Många av de som har sökt sig hit anpassar sig dock efter hand till vår syn på jämställdhet, men risken för att kulturkrockar uppstår får inte ignoreras. Därför är det viktigt att ha en nykter syn på de här problemen.

Efter att ha tagit del av ”Uppdrag Gransknings” reportage går det inte att bortse ifrån sambandet mellan bristande integration och sexualbrott. Det behövs dock en bredare kartläggning för att veta mer, men skarpa åtgärder för att stävja sexualbrotten måste komma på plats redan nu.

Annons
Annons

Från Moderaternas sida har vi presenterat ett brett åtgärdspaket med tre huvudinriktningar för att motverka sexualbrotten.

  • Straffen för sexualbrott ska skärpas. Straffminimum för våldtäkt har inte höjts sedan brottsbalken infördes för mer än 50 år sedan. Under de här åren har samhällets syn på sexualbrott förändrats, men straffskalan har i princip förblivit orörd. Det vill vi ändra på. Straffminimum för våldtäkt bör höjas från fängelse två år till fängelse tre år och dagens form av mängdrabatt för den som döms för flera sexualbrott bör tas bort. På så sätt kommer straffen för sexualbrott bättre spegla brottens allvar. Dagens straffsatser för våldtäkt står inte i proportion till det lidande som brottsoffren har utsatt för.
  • Stärk sexualbrottsutredningarna och stödet till brottsoffren. Att polisen tvingas prioritera ned grova sexualbrott till förmån för gängmord och skjutningar kan aldrig accepteras. Därför behöver polisens resurser öka och särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i samtliga av polisens regioner. Det är även centralt att alla som har utsatts för sexualbrott ska få ett särskilt ombud tidigt i processen och att den ersättning som betalas ut till brottsoffren höjs. Våldtäktsoffer får i regel 100 000 kronor i så kallad kränkningsersättning. Moderaterna har föreslagit att det beloppet ska dubblas.
  • Fler utländska gärningsmän ska utvisas och en bred kartläggning ska genomföras. Det svenska samhället måste skicka en tydlig signal om att den som begår ett grovt sexualbrott har förverkat sin rätt att stanna i landet. Därför måste ribban för utvisning sänkas. I dag krävs fängelse i minst ett år för att utvisning ska bli aktuellt om det inte rör sig om ett återfall i brott. Vi vill att det ska räcka med fängelse i sex månader. Mindre hänsyn ska även tas till gärningsmannens anknytning till Sverige för att fler utländska sexualbrottslingar verkligen ska kunna utvisas. Dessutom bör en ny bred kartläggning av sexualbrotten genomföras, där även gärningsmännens bakgrund ingår, i syfte att förstärka det brottsförebyggande arbetet, till exempel genom riktad information till olika grupper.

Allt för länge har en missriktad ängslighet hindrat oss från att ha en ärlig debatt om hur vi på allvar ska minska sexualbrotten. Detta har lett till att kunskapsläget har blivit lidande och att brottsofferperspektivet har hamnat i skymundan. Det är dags att ändra på det nu. Efter valet behöver Sverige en moderatledd alliansregering som ser till att straffen för sexualbrott skärps och att vi i högre grad än i dag också angriper sexualbrottens orsaker.

Ulf Kristersson (M)
partiledare
Anna König Jerlmyr (M)
finansborgarrådskandidat, Stockholms stad

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons