Annons

”M försöker underlätta för social dumpning”

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

Varför vill Ulf Kristersson införa nya bestämmelser som gör M-styrda kommuners osolidariska agerande till regel och omöjliggör ett ordnat, solidariskt mottagande där hela Sverige hjälps åt? Det frågar Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Under strecket
Publicerad

DEBATT | FLYKTINGMOTTAGANDE

Från Malmö har vi under många år påtalat att de system som i dag styr mottagandet av nyanlända har stora brister. Deras utformning har gjort att ett mindre antal kommuner har fått axla det allra största ansvaret, medan andra kommuner, företrädelsevis rikare och moderatstyrda, har tillåtits ducka och undvika allt vad solidariskt mottagande innebär. Effekterna har blivit dyra för såväl samhället som för enskilda. År efter år har segregationen tilltagit, och områden med hög arbetslöshet, trångboddhet, social misär och en snabb omflyttning av boende tillåtits växa fram. Bristerna i vårt mottagandesystem har lett till undermåliga levnadsvillkor för många.

Nu har äntligen vi lokala företrädare, som så länge visat på dessa brister, fått gehör bland flera av partierna i rikspolitiken – om än inte fullt ut. Fler har sett behovet av att rigga ett robust system där hela landet hjälps åt, för att skapa goda förutsättningar för nyanlända att snabbt bli självförsörjande och komma in i samhället.

Debatten om EBO, lagen om eget boende, är ett tydligt exempel. Lagen gav asylsökande möjlighet att ordna eget boende under asylprocessen. I över 20 års tid har Socialdemokraterna ibland annat Malmö, Göteborg och Södertälje drivit på för EBO:s avskaffande. Vi har gjort det eftersom vi sett de orimliga följder, i form av segregation och sociala missförhållanden, lagen fått för de människor den från början var tänkt att hjälpa. Nu genomför också regeringen nödvändiga lagändringar i syfte att begränsa EBO. Plötsligt har även Moderaterna gjort helt om, och bejakar numera vår linje att EBO helt måste avskaffas. Det hade varit utmärkt – om det inte vore för att partiet i samma andetag presenterat förslag som skulle ge deras lokala företrädare ute i kommunerna nya möjligheter att ägna sig åt social dumpning.

Annons
Annons

Bakgrunden är den nya bosättningslag som antogs 2016. Lagen i sig var ett viktigt fall framåt. Den utgjorde en motvikt till den oordning och brist på helhetsgrepp som exempelvis EBO varit ett uttryck för. Genom att fördela ansvaret för mottagandet jämnare mellan landets kommuner, skulle fler nyanlända komma till kommuner där förutsättningarna för att hitta ett arbete och en permanent bostad var mer gynnsamma. Lagen var en del av en överenskommelse mellan regeringen Löfven och de borgerliga partierna, däribland Moderaterna.

Våren 2019 uppdagades emellertid att Staffanstorps kommun, som en medveten strategi och i uppenbar strid med bosättningslagens syfte, aktivt hade ordnat boende i Malmö åt nyanlända personer som man själva anvisats ansvar för. Under 2019 rörde det sig om sammanlagt 50 personer varav 30 barn; barn som, i stället för att ges en trygg och stabil start på sitt nya liv i Sverige, kastats ut i osäkerhet och oro. Vars första möte med sitt nya hemland var en kommun som sade åt dem att de inte var välkomna.

När Staffanstorps kommuns formella ansvar för dessa personers etablering upphört efter två år, har många haft svårt att ordna boende och försörjning på egen hand. I stället för att hjälpa till har Staffanstorp hänvisat dem till Malmös socialtjänst. Det är en helt orimlig ordning, som direkt undergräver allt vad ett ordnat mottagande står för.

Staffanstorps kommuns agerande är nu föremål för en juridisk process. Om Staffanstorp ges rätt i domstol, visar det tydligt att ändringar i lagen måste till för att täppa till de kryphål som vissa kommuner så skamlöst utnyttjar. Malmö stad är nämligen långt ifrån ensamt om att utsättas för denna typ av social dumpning. Tidigare i år gav regeringen därför Statskontoret i uppdrag att kartlägga missbrukets omfattning och vilka åtgärder som behövs för att stävja det. Det är ett välkommet och nödvändigt initiativ.

Annons
Annons

Tongångarna från Ulf Kristersson och Moderaterna på nationell nivå är däremot allt annat än uppmuntrande. I stället för att tydligt markera mot sina partikollegor i de kommuner som tid efter annan trotsar lagens intentioner och duckar ansvar, driver man aktivt på för nya lagändringar som skulle göra problemet än värre. Moderaterna vill ändra bosättningslagen så att kommuner uttryckligen bara är skyldiga att ordna ett tillfälligt boende under två års tid för de nyanlända man tar emot. Med andra ord: man vill premiera det som i dag är lagtrots och upphöja dessa kommuners osolidariska agerande till föredöme. Efter två år i ett tillfälligt boende i sin anvisningskommun, skulle dessa personer med stor sannolikhet vara hänvisade till en svart bostadsmarknad i redan segregerade, socialt utsatta områden, där skrupelfria kriminella inte drar sig för att tjäna pengar på deras desperation.

Varje person som beviljas asyl innebär ett åtagande för det svenska samhället. Människor som kommer till Sverige på flykt undan krig och förtryck måste ges förutsättningar att försörja sig själva och sin familj och delta som aktiva samhällsmedborgare. Det är ingen enkel uppgift för vårt samhälle att lösa, men alls inte oöverstiglig om vi gör det tillsammans. Det Staffanstorp, och flera andra moderatstyrda kommuner runt om i landet, gör genom sitt agerande är däremot att slå undan benen för redan sårbara grupper och aktivt försvåra deras integration i Sverige.

Ulf Kristersson är svaret skyldig. Varför vågar han inte säga åt sina partikollegor i kommunerna att sluta sabotera mottagandeprocessen, följa lagen och ge nyanlända familjer en rättvis chans att etablera sig i samhället? Varför vill han införa nya bestämmelser som gör Staffanstorps agerande till regel och omöjliggör ett ordnat, solidariskt mottagande där hela Sverige hjälps åt?

Och vad säger Torbjörn Tegnhammar, oppositionsråd i Malmö och medlem av Moderaternas partistyrelse? Ställer han sig på Staffanstorps sida eller ser han, som företrädare för de Malmöbor vars skattepengar han aspirerar på att förvalta, det orimliga i en situation där andra kommuner använder utsatta människor som brickor i ett politiskt spel för att slippa ta ansvar?

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
kommunstyrelsens ordförande Malmö

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons