Annons

M: Höj straffen för bidragsbrott till sex år

Maximalt sex års fängelse för bidragsbrott. Det är Moderaternas senaste förslag för att skärpa reglerna kring bidrag. Dessutom vill partiet snabba på processen att samla alla utbetalningar från det offentliga i en enda myndighet.

– Kan vi komma åt bidragsbrotten kan vi också komma åt den grova organiserade brottsligheten, säger Elisabeth Svantesson.

Under strecket
Publicerad

Moderaternas vice partiordförande Elisabeth Svantesson.

Foto: Vilhelm Stokstad/TTBild 1 av 1

Moderaternas vice partiordförande Elisabeth Svantesson.

Foto: Vilhelm Stokstad/TTBild 1 av 1
Moderaternas  vice partiordförande Elisabeth Svantesson.
Moderaternas vice partiordförande Elisabeth Svantesson. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Skärpta krav för att få bidrag är en av huvudlinjerna i Moderaternas valmanifest. Det handlar dels om ett bidragstak men även om att ställa tuffare krav på individen för att bidragen ska betalas ut, som att delta i svenskundervisning eller aktivt söka arbete.

Nu vill partiet även fokusera på bidragsbrotten. 

– De stöd som människor har rätt till ska användas på rätt sätt. Nu vet vi, via polisen, att grov organiserad brottslighet finansieras via bidragsbrott, säger partiets vice ordförande Elisabeth Svantesson.

Hur vanligt är det ni kallar bidragsbrott?

– Vi har läst de utredningar som finns och i dem nämns siffror på 10–20 miljarder kronor för felaktiga utbetalningar. Det kan alltså både vara rena felaktigheter och brott, bland annat inom LSS där företag har bedragit systemet. Då har pengarna inte kommit de funktionshindrade till del.

Annons
Annons

Redan 2008 infördes en underrättelseskyldighet vid misstanke om felaktig utbetalning till enskilda, men den gäller alltså privatpersoner och inte juridiska personer som företag.

Moderaterna vill nu att lagen ändras så att även fusk och missbruk utfört av företag och organisationer ska ingå. Dessutom vill partiet att Socialstyrelsen ska få möjlighet att underrätta andra myndigheter vid misstanke om felaktigheter eller brott.

Därutöver bör maxstraffet höjas, från fyra till sex års fängelse och preskriptionstiden förlängas till fem år.

Vad ska krävas för att dömas till sex års fängelse?

– Egentligen handlar det om att höja maxstraffet, från fyra till sex år, men lika viktigt är att förlänga preskriptionstiden för att komma åt avancerade bedrägerier.

Men vad ska krävas för sex års fängelse, det är lång tid?

– Det viktiga är att vi markerar. Varje krona som betalas in till välfärden ska användas på rätt sätt, säger Svantesson.

Så sent som i juni tillsatte regeringen en utredning om hur man ska säkra kontrollen av de statliga utbetalningarna från välfärdssystemen. Finansminister Magdalena Andersson sa då att regeringen nu går vidare för att säkra kontrollen av de statliga utbetalningarna.

Men Moderaterna vill se en snabbare process för att så snart som möjligt ha ett system där alla bidrag betalas ut från en myndighet. Elisabeth Svantesson menar att frågan är utredd nog och att det är dags att fatta beslut. Men hon vill inte säga vilken myndighet som är bäst lämpad att betala ut pengarna.

– För mig är inte huvudmannaskapet det viktiga utan att Sverige ser till att vi har ett gemensamt utbetalningssystem med kontrollfunktioner. Idag står inte systemen i förbindelse med varann och då går det att lura systemen, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons