Annons

”M måste backa – säg nej till grundlagsändringen”

Vi tror att den moderata partiledningen totalt har missbedömt sprängkraften i frågan om förslaget till grundlagsändring. Moderaterna bör nu omvärdera frågan, innan man målar in sig i ett hörn av prestige, skriver Sten Storgärds och Alexander Fritz Englund, Fria Moderata Studentförbundet.

Under strecket
Publicerad

Sten Storgärds och Alexander Fritz Englund, Fria Moderata Studentförbundet.

Foto: PressbilderBild 1 av 1

Sten Storgärds och Alexander Fritz Englund, Fria Moderata Studentförbundet.

Foto: PressbilderBild 1 av 1
Sten Storgärds och Alexander Fritz Englund, Fria Moderata Studentförbundet.
Sten Storgärds och Alexander Fritz Englund, Fria Moderata Studentförbundet. Foto: Pressbilder

DEBATT | GRUNDLAGEN

I svensk grundlag reglerar tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) grunderna för vår yttrandefrihet. TF och YGL är svår juridisk materia även för jurister. Den grundlagsändring som nu föreslås är emellertid onekligen en inskränkning av yttrandefriheten jämfört med nuläget. Det är därför förvånande att Moderaterna – som tidigare varit väktare av yttrandefrihet som ett skydd från majoritetens förtryck – nu stödjer förslaget. Moderaterna borde omvärdera sin position.

Yttrandefriheten är fundamental i det svenska statsskicket. Redan i regeringsformens första paragraf stadgas det att den svenska folkstyrelsen, vår demokrati, bygger på fri åsiktsbildning. Denna fria åsiktsbildning är ett arv från 1700-talet när den svenska offentlighetsprincipen först skapades för att låta handelsmän ta del av statens handlingar och protokoll för att kunna skaffa sig insyn. Offentlighetsprincipen framtvingade i sin tur tryckfriheten.

Annons
Annons

Offentlighetsprincipen är därför en grundsten i det svenska statsskicket med parlamentarisk demokrati där både en suverän riksdag som högsta organ och gemene man kan granska rikets styrelse. Folket kan således hålla sig informerade och därmed göra kunniga val när man väljer sina företrädare. Det är grunden i hur svensk demokrati är tänkt att fungera. Därför var frågan om offentlighetsprincipens bevarande viktig vid Sveriges inträde som medlem i EU 1995 och vid folkomröstningen året innan var det ett avgörande löfte från ja-sidan att EU-medlemskapet aldrig skulle inskränka offentlighetsprincipen.

Nu är det på väg att ske ändå utan att en konstitutionell debatt förts i allmänheten. Vid stora grundlagsändringar i EU, när nya fördrag stiftas, föranleder detta utdragna och långa debatter och i vissa medlemsländer avgörs förändringarna även genom folkomröstningar. Så skedde senast när Lissabonfördraget i olika skepnader skulle drivas igenom. Dataskyddsförordningen från EU som i maj ersätter ett tidigare direktiv syftar med kontinental rättslig tradition till att skydda människors integritet. Tyvärr har knappt debatt eller opposition hörts av denna gång.

Att skydda integriteten är såklart ett behjärtansvärt syfte med förslaget. Men så som förslaget nu är formulerat står det i strid med svensk offentlighetsprincip och tryckfrihet och har därför lett till ett förslag om grundlagsändring. Eventuellt något påskyndad av den starka viljan att göra grundlagen teknikneutral. När nu en grundlagsförändring i Sverige initieras beror förändringen på vanlig lag från EU. Något som aldrig bör få trumfa grundlag. Vår konstitutionella integritet hotas här om en sådan ordning accepteras.

Förslaget till grundlagsändring går enligt oss inte att försvara gentemot moderata väljare. Att staten ska kunna göra skillnad på journalister från etablerade medier och övriga människor innebär en inskränkning av offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Den enskildes rätt kommer oundvikligen att begränsas av en statlig kontrollinstans. Vi tror att den moderata partiledningen totalt har missbedömt sprängkraften i denna fråga – människor bryr sig om sin demokrati och sina grundlagsfästa rättigheter.

Moderaterna bör nu omvärdera frågan, innan man målar in sig i ett hörn av prestige. Det mest vuxna man kan göra är att erkänna att man inte prioriterat en fråga och råkat hamna fel när man inte lyssnat på sina väljare. Det är dags att partiet säger nej till grundlagsändringen.

Sten Storgärds
viceordförande Fria Moderata Studentförbundet
Alexander Fritz Englund
viceordförande Fria Moderata Studentförbundet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons