Annons

M om Damberg: Kan vara fråga om ministerstyre

Inrikesminister Mikael Damberg (S) kan ha begått ministerstyre när han pekade ut fyra områden som särskilt viktiga för polisen, anser M:s rättspolitiske talesperson Johan Forssell. Partiet ska nu ta ställning till om Damberg ska anmälas till KU.

Under strecket
Publicerad

M:s rättspolitiske talesperson Johan Forssell och inrikesminister Mikael Damberg.

Bild 1 av 1

M:s rättspolitiske talesperson Johan Forssell och inrikesminister Mikael Damberg.

Bild 1 av 1
 M:s rättspolitiske talesperson Johan Forssell och inrikesminister Mikael Damberg.
M:s rättspolitiske talesperson Johan Forssell och inrikesminister Mikael Damberg.

Mikael Damberg har varit ansvarig minister för Polismyndigheten sedan Löfven II-regeringen tillträdde i januari.

På onsdagen befann sig inrikesministern på resande fot i Östergötland med besök bland annat vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping. Media var inbjudna att delta vid Dambergs rundvandring i det utsatta området Skäggetorp.

Vid ett möte med polisledningen den 21 februari ställde inrikesministern flera konkreta krav på hur polisen ska prioritera sin verksamhet, bland annat angående det grova gängvåldet. Enligt ett internt meddelande från NOA-chefen Mats Löfving, som SvD rapporterat om, hade Damberg totalt fyra punkter på sin lista:

”I torsdags besökte inrikesministern myndighetens ledningsgrupp. Han betonade fyra saker;
1. Det grova våldet kopplat till gäng/utsatta områden måste ner.
2. Läget i utsatta områden måste utvecklas positivt.
3. Polisens lokala närvaro i hela landet måste stärkas – Sverige ska hållas ihop.
4. Polisen ska bli 10 000 fler medarbetare till utgången av 2024.”

Annons
Annons

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell reagerar på mötet mellan inrikesministern och polisledningen:

– Det är inte så vi brukar leda våra myndigheter, genom samtal och att enskilda ministrar går dit och säger vad de tycker. Det ska fattas gemensamma beslut som hela regeringen står bakom i form av regleringsbrev, uppdrag och liknande. Det är för att myndigheten ska veta vad som gäller och att det ska finnas spårbarhet.

Mikael Damberg hade av tidsskäl ingen möjlighet att svara på frågor från SvD på onsdagen, enligt pressekreteraren Natali Sial.

I en skriftlig kommentar säger pressekreteraren att det vid mötet i februari ”rådde samförstånd att gängkriminaliteten är ett prioomåde”, och att Damberg ”bekräftade” den bild rikspolischefen Anders Thornberg gett av vikten att kraftsamla.

– Regeringen har uttryckt det som diskuterades på mötet i särskilda uppdrag, budgetar och regleringsbrev. I övrigt vill vi inte kommentera vad som sägs på regelbundna möten mellan statsrådet och dess myndigheter, skriver Natali Sial i ett sms.

Det ställer frågor om det har begåtts ministerstyre här.

I den dåvarande övergångsregeringens regleringsbrev till Polismyndigheten för 2019, överlämnat i december förra året, nämns ingenting av det som Mikael Damberg tog upp vid mötet med polisledningen i februari.

Johan Forssell (M) till SvD:

– Det är klart att man ställer sig frågan vems uppfattning som har redovisats för polisen, är det inrikesministerns, socialdemokraternas eller är det hela regeringens. Det blir svårt att veta när det inte som jag kan se finns några formella regeringsbeslut.

Annons
Annons

Enligt Forssell skulle regeringen när som helst kunna utfärda ett nytt regleringsbrev eller komplettera det tidigare. Nu har det inte skett och därför finns till exempel inte den riktade lönesatsningen till polisen från M-KD-budgeten med i regleringsbrevet.

– Då blir det märkligt när regeringen börjar ge Polismyndigheten helt andra uppdrag utanför regleringsbrevet, det som inrikesministern nu gör utan att ta det vidare som riksdagen faktiskt har bestämt.

Enligt Polismyndighetens budgetunderlag för 2020 måste insatser mot kriminella gäng ställas mot andra områden.

”Den betydande ökningen av grov våldsbrottslighet i gängmiljö är resurskrävande, med omfattande förundersökningar, vilket kräver att myndigheten gör omprioriteringar av andra delar av utredningsverksamheten.”

Johan Forssell (M) säger att han är ”förvånad” över Mikael Dambergs agerande vid mötet med polisledningen.

– Det ställer frågor om det har begåtts ministerstyre här. Vi kommer att ta ställning till om det här är en fråga för konstitutionsutskottet och det finns ju en del som pekar på det, säger Forssell till SvD.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons