Annons

”M-politiken är dyr och slår mot de sjukaste”

Talla Alkurdi.
Talla Alkurdi. Foto: Pressbild, Bertil Ericson/TT

Irene Svenonius (M) svar tycks inte riktigt bemöta min debattartikel om Socialdemokraterna i Region Stockholms förslag på hur primärvården kan förbättras. Istället påstår finansregionrådet att Socialdemokraterna inte prioriterat primärvården förrän nu. Detta är felaktigt, skriver oppositionsregionråd Talla Alkurdi (S).

Under strecket
Publicerad

SLUTREPLIK | SJUKVÅRDEN

Regionstyrelsens ordförande i Stockholm, Irene Svenonius, bör påminna sig om hur Socialdemokraterna under förra mandatperioden lanserade ett omfattande reformprogram, Vårdsamverkan Stockholm, som utgick från dom analyser som vårdexperten Göran Stiernstedt gjort om vården i stockholmsregionen. Det handlade om att minska på den uppsplittrade vård som Moderaterna i regionen skapat sedan 2006. Vi har under en lång tid föreslagit mer resurser till primärvården i våra budgetförslag.

Moderaternas facit efter mer än tolv års styre är att resurserna till primärvården under det senaste decenniet endast räknats upp med 0,2 procent. Det är mindre än rikssnittet, som ligger på 0,4 procent. Detta samtidigt som primärvården har fått allt fler uppgifter. Först nu inser de blågröna att det krävs satsningar på primärvården, men det är för lite och för sent.

Det stämmer att Socialdemokraterna i Region Stockholm inte har varit kritiska endast till hur det M-ledda styret hanterat primärvården. Vi har även varit mycket kritiska till hur omfattande överbeläggningarna har varit på våra akutsjukhus och hur vad som anses vara krisnivåer blir till nästa års normalnivåer.

Annons
Annons

En sak har Svenonius däremot rätt i – Moderaterna har haft en tydlig idé med sin sjukvårdspolitik. Nämligen att så mycket av vården som möjligt ska privatiseras och göras om till vårdvalsmarknader där privata vårdbolag får bestämma var vården ska etableras och där de har fri dragningsrätt på skattemedel. Moderaterna har infört 39 sådana vårdvalsmarknader, långt fler än andra regioner (näst flest har Uppsala och Skåne med 11 vårdval). Detta står i skarp kontrast till Irene Svenonius retorik om att ta tillvara på skattebetalarnas resurser. SvD har tidigare rapporterat om hur flera vårdvalsmarknader har ökat med över 100 procent i kostnader sedan de infördes. Detta samtidigt som akutsjukhusens resurser endast räknats upp med ett par procent.

Detta är allvarligt dels då det är dålig användning av begränsade resurser, men också för att det strider mot hälso- och sjukvårdslagens behovsprincip eftersom vårdvalsmarknaderna främst visat sig gynna mer resursstarka och relativt friska grupper. Samtidigt har vården för de svårast sjuka på akutsjukhusen gått på knäna, personalen har inte fått förutsättningar att göra sitt jobb, vilket lett till en personalflykt och att vi just nu har 1247 stängda vårdplatser i regionen. Detta motsvarar nästan två Södersjukhus. Om detta är resultatet av en tydlig idé för hälso- och sjukvården, så är det en mycket dålig idé.

Svenonius pekar med rätta på att hälso- och sjukvården i alldeles för hög grad detaljstyrs. Problemet är att det är hennes politik som skapat denna detaljstyrning, inte minst när vi ser på primärvården i Region Stockholm. Där är detaljstyrningen mer utpräglad än i de flesta regioner, med krav på att producera många vårdbesök vilket lett till en ”pinnjakt” som tränger ut patienter med stora vårdbehov. Att primärvården detaljstyrs i högre grad än i resten av landet har bland annat Göran Stiernstedt visat i sin utredning om Stockholmsvården. Det är i hög grad den marknadsstyrning som Svenonius och Moderaterna drivit på för som skapat behov av en ökad administration och detaljstyrning. Vi vill istället minska detaljregleringen och låta vårdprofessionen styra över prioriteringarna i vården. 

Annons
Annons

Hälso- och sjukvård är komplext och det gäller att se helheten och hur olika parametrar hänger samman. En bra vårdpolitik med förståelse för komplexiteten torde innebära mindre administration och pinnjakt för primärvården, inte mer som Moderaternas politik innebär. Den bör innebära utökade resurser till primärvården och en bättre sammanhållning för att länets invånare inte ska känna att de behöver kämpa för att få rätt vård i tid. Den borde även innebära att vårdplatser öppnas och att vård inte behöver skjutas upp på grund av underbemanning på våra akutsjukhus.

Moderaternas privatiseringsexperiment med bygget av Nya Karolinska genom ett OPS-avtal, dyra konsultexperiment samt dyra privatiseringar har lett till att regionen nu ser ut att gå minus med drygt 600 miljoner i år. Svenonius har alltså fel i att de bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik.

Vår idé är istället att låta vårdens pengar gå till vård. Irene Svenonius borde visa större insikt om problemen och ha högre ambitioner för primärvården än att endast hacka på det oppositionsparti som lägger tydliga förslag för en nära, tillgänglig vård som ger kontinuitet och kvalitet för länsinvånarna.

Talla Alkurdi (S)
oppositionsregionråd i Region Stockholm

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons