Annons

M: Så når vi volymmålet för asylinvandringen

Tobias Billström och Maria Malmer Stenergard, Moderaterna.
Tobias Billström och Maria Malmer Stenergard, Moderaterna. Foto: Jessica Gow/TT

Vi konkretiserar nu volymmålet och presenterar ett antal åtgärder för en betydligt minskad asylinvandring till Sverige. Det skriver Tobias Billström och Maria Malmer Stenergard (M).

Under strecket
Publicerad

DEBATT | INVANDRINGSPOLITIK

De senaste fem åren har totalt över 300 000 asylsökande kommit till Sverige. Vi har länge hört till de EU-länder som haft störst mottagande av asylsökande ställt mot folkmängd. Fortfarande ligger vi högt i ett EU-perspektiv. Sverige var år 2018 på plats sex i EU vad gäller antal asylsökande per capita. Då anlände 21 000 asylsökande till Sverige.

Problemen med den svenska hållningen är i dag uppenbar för de allra flesta. Det handlar om betydande och växande integrationsproblem i form av bidragsberoende, trångboddhet, dåliga skolresultat och gängkriminalitet.

Turkiets offensiv i Syrien har gjort läget i omvärlden än mer osäkert. Turkiets president har återkommande hotat med att ”öppna portarna” och skicka miljontals migranter till Europa. Även om det rör sig om skrämselpropaganda finns risken att ett stort antal asylsökande är på väg till Europa och Sverige igen.

Tyvärr verkar S+MP-regeringen helt sakna ens tillstymmelsen till krisinsikt. Nya förslag som kommer att öka invandringen förbereds samtidigt som regeringen återkommande hänvisar till den migrationsutredning som nu tillsatts. Tyvärr är utredningen redan på väg åt helt fel håll, mot ökad asylinvandring och krav på amnestilagstiftning.

Annons
Annons

För att åstadkomma en stabil och stram invandringspolitik krävs helt andra åtgärder. Dessutom behövs en långsiktighet. Det är just mot den bakgrunden, och mot bakgrund av Sveriges omfattande integrationsproblem, som Moderaterna har föreslagit ett volymmål som innebär betydligt lägre nivå på asylinvandringen till Sverige. Vi bör ligga i nivå med Norge, Danmark och Finland. Det skulle innebära ett mottagande på cirka 5 000–8 000 asylsökande per år, i stället för nuvarande nivå på 21 000 asylsökande per år.

Det har framförts kritik mot Moderaternas volymmål. Till att börja med har det handlat om en medvetet eller omedveten missuppfattning om att ett volymmål skulle stå i strid med asylrätten. Det är fel. Var och en som söker asyl i Sverige ska fortsatt ha rätt till en asylprövning. Vid asylskäl ska uppehållstillstånd beviljas. Volymmålet är inte en avslagsgrund utan ett kraftfullt styrmedel för invandringspolitiken. Tyskland tillämpar ett liknande mål.

För det andra har kritiken handlat om att volymmålet blir svårt att omsätta i praktiken. Dock visar 2015 års omläggning av invandringspolitiken i Sverige med all tydlighet att storleken på asylinvandringen går att påverka om den politiska viljan finns.

Moderaterna konkretiserar nu sitt volymmål och presenterar följande åtgärder för en betydligt minskad asylinvandring i Sverige.

1. En säkra länder-lista
Sverige bör omedelbart få på plats en så kallad säkra länder-lista. Med en sådan lista kan asylansökningar från personer som kommer från länder varifrån man i regel får nej på asylansökan behandlas i ett snabbspår. Att ett land finns på en lista över säkra länder är också ett budskap till medborgarna i det landet att inte söka asyl.

Annons
Annons

En säkra länder-lista är särskilt angelägen eftersom möjligheten att hantera asylansökningar som uppenbart ogrundade utan en sådan lista är starkt begränsad efter en dom från EU-domstolen. Regeringen har trots detta fortfarande inte fått en sådan lista på plats.

2. Kraftigt ökat fokus på att utvisningar genomförs
Det bör stå klart för var och en som överväger att söka asyl i Sverige att vid ett nej på ansökan måste man återvända till hemlandet omedelbart.

Arbetet för att verkställa utvisningar fungerar alldeles för dåligt och måste stärkas kraftigt. Förvarsplatserna måste bli fler och förvar bör bli aktuellt i fler fall. De inre utlänningskontrollerna behöver öka i antal. Polisens befogenheter vid dessa kontroller bör utökas. Rätten till sjukvård, utöver akutvård, för vuxna som lever som gömda bör tas bort. Regeringen måste omedelbart upphöra att via sina myndigheter göra reklam för Sverige som ett välfärdsparadis.

3. Strikt regelverk för anhöriginvandring och skarpa försörjningskrav
Regelverket för anhöriginvandring ska vara strikt. Det var ett stort misstag av S+MP-regeringen att utöka möjligheten till anhöriginvandring i Sverige. Denna utökning innebär både fler asylsökande och fler anhöriga till Sverige i ett läge där politiken i stället bör vara stram. Försörjningskravet vid anhöriginvandring bör skärpas, till exempel genom ökade krav på varaktighet vad gäller försörjningsförmåga.

4. Inga amnestier eller särregleringar av typen gymnasielagen
I och med den så kallade gymnasielagen har S+MP-regeringen infört en möjlighet för vuxna utan asylskäl att stanna i Sverige. Drygt 7 000 personer har fått uppehållstillstånd enligt denna lag. Med lagar av detta slag sänds ett budskap till omvärlden att Sverige är ett land som då och då beviljar uppehållstillstånd till stora grupper utan tillräckliga asylskäl. Att det nu framförs krav på amnestier understryker problematiken. Med vår invandringspolitik kommer den typen av särregleringar inte införas.

5. Minskade bidragsnivåer och kvalificering till välfärden
Vi vill införa ett bidragstak, så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete. Därutöver bör de som kommer till Sverige i högre grad stegvis få rätt till olika bidrag och sociala förmåner. Till exempel ska rätten till flerbarnstillägg och föräldrapenning för nyanlända begränsas. Detta har betydelse för hur intressant land Sverige är att söka asyl i.

Med Moderaternas volymmål kan vi nå hållbara nivåer för asylmottagandet. Det är av största betydelse för att vi ska klara integrationen och för att människor som har kommit hit ska få en verklig chans att komma in i samhället. Det handlar även om att rusta Sverige för framtida flyktingvågor. 2015 får aldrig upprepas.

Tobias Billström
gruppledare i riksdagen (M)
Maria Malmer Stenergard
migrationspolitisk talesperson (M)

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons