Annons

M: ”Schori blundar för ökade hotet mot Sverige”

Hans Wallmark och Jonas Jacobsson Gjörtler.
Hans Wallmark och Jonas Jacobsson Gjörtler. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Under strecket
Publicerad

REPLIK | KÄRNVAPEN

Förre kabinettssekreteraren Pierre Schori skriver på SvD Debatt om kärnvapen. Därmed ger han återanvändning ett ansikte. I sin text återkommer nämligen socialdemokratiska och vänsterpartistiska slagord och positioner från ett svenskt 1970-tal. Schori vill få läsarna att tro att bara Sverige isolerar sig från sina säkerhetspolitiska partners kommer världens kärnvapenmakter ge upp sina vapen. Det är inte bara naivt, det är direkt fördummande.

Istället för isolering och destruktiv plakatpolitik behöver Sverige en ansvarsfull säkerhetspolitik.

Sverige måste ta ansvar för vår egen säkerhet men även bidra till ett mer stabilt närområde. Det bästa sättet vi kan uppnå de målen är att öka försvarsförmågan och samarbeta mer med andra. Därför vill vi moderater höja de svenska försvarssatsningarna till 2 procent av BNP och att Sverige ska bli medlem i Nato. Pierre Schori verkar – trots rysk aggression och global osäkerhet – inte se det ökade hotet mot Sverige utan lever kvar i en förlegad syn där tre Natoländers kärnvapen är roten till allt ont. Detta medan de ryska kärnvapnen sällan kritiseras.

Annons
Annons

Kärnvapenhotet är onekligen en av de största säkerhetsutmaningarna världen står inför idag. Det har också blivit allvarligare på senare år. Detta understryks inte minst av den ryska satsningen på kärnvapen som en offensiv resurs och en hårdnande retorik från Kreml när det gäller ett eventuellt användande.

I det läget ska Sverige inte ställa sig bakom initiativ som konventionen om förbud mot kärnvapen vilka riskerar att försvaga de demokratiska ländernas position gentemot auktoritära kärnvapenmakter som Ryssland och Kina. Som ett resultat av detta har representanter från ett flertal Natoländer som USA, Frankrike och Storbritannien också varnat för att ett svenskt ratificerande av den så kallade NBT-konventionen skulle äventyra Sveriges försvarssamarbeten med Nato och enskilda länder.

Inga stater med kärnvapen har heller ratificerat konventionen om förbud mot kärnvapen, eller har för avsikt att göra det, varför möjligheterna att följa upp det ingångna avtalet är mycket små. Sammantaget handlar det om ett dåligt initiativ som riskerar att gynna auktoritära kärnvapenmakter och försvaga svensk säkerhet.

Försvarsalliansen Nato bygger på principen om staters självförsvar utifrån FN:s stadga och är den stora garanten för säkerhet och stabilitet i Europa. Nato har också de senaste åren visat att organisationen och dess medlemmar är beredda att stå upp mot ryska hot genom att stärka försvaret av främst medlemmar i Baltikum och i Östeuropa med både mer trupp och utrustning.

Pierre Schori har rätt i att valet i höst är ett viktigt ställningstagande som kommer påverka möjligheterna att skapa fred och säkerhet. Däremot landar han i helt fel slutsatser. Det gäller att se verkligheten sådan den är. Sverige behöver istället ökade satsningar på vårt eget försvar, ett ökat regionalt samarbete med likasinnade samt ett svenskt Natomedlemskap – och det brådskar.

Hans Wallmark (M)
försvarspolitisk talesperson
Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
utrikespolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons