Annons

M: SD blottar en djup okunskap om Nato

Hans Wallmark och Beatrice Ask.
Hans Wallmark och Beatrice Ask. Foto: Fredrik Wennerlund

Nato utgår från FN-stadgans artikel 51 om varje lands rätt till självförsvar. Artikel 51 är inte aktuell när det gäller Turkiets offensiv i Syrien, skriver Moderaternas Hans Wallmark och Beatrice Ask i en replik till SD.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | SYRIEN OCH TURKIET

Sverigedemokraterna Björn Söder och Roger Richthoff skriver på SvD Debatt 23/10 att Turkiets militära offensiv i norra Syrien skulle leda till att Natomedlemmar är skyldiga att bistå med understöd ifall den angripna går till motattack. Denna argumentation haltar på fler sätt än ett, och indikerar dessutom en djup okunskap om hur Nato fungerar. Det främsta skälet är att Nato är en försvarsallians som utgår från FN-stadgans artikel 51 om varje lands rätt till självförsvar. Detta är inte aktuellt i fallet med Turkiets offensiv i Syrien.

De som kallar sig Sverigevänner måste återigen ställa sig frågan vad som på riktigt stärker Sveriges försvarsförmåga och bidrar till vårt lands säkerhet. Moderaterna vill se ett stärkt försvar och ett svenskt Natomedlemskap där vi omfattas av försvarsgarantier tillsammans med 29 andra länder. Vår nuvarande allianslöshet utgör ett hinder för detta. Regeringens nuvarande säkerhetspolitiska doktrin bygger på fredstida samarbeten med andra länder och ett önsketänkande om att dessa ska komma till vår hjälp i händelse av ett angrepp på oss. Detta är i princip samma situation som Ukraina och för den delen kurderna i Syrien ställts inför. I den amerikanska debatten om Trumps agerande i Syrien anges av presidentens närmaste supportrar just avsaknaden av en formell allians med kurderna som ett huvudargument för att beslutet om att överge dem var rimligt.

Annons
Annons

Nato bildades för att organisera ett kollektivt försvar för de undertecknande staterna av Atlantpakten. Artikel 5 anger att en attack mot ett av medlemsländerna ska betraktas som en attack mot dem alla. Nato är därför en försvarsallians och har varit garanten för Europas säkerhet sedan organisationen bildades 1949. Eller gör SD någon egen hemsnickrad beskrivning av det läget? Natos syfte är inte att delta i offensiva operationer likt den Turkiet nu genomfört. Som organisation är Nato helt mellanstatlig, det vill säga att varje medlemsland har vetorätt i alla viktiga frågor.

Söder och Richthoff hänvisar till Natos parlamentariska församlings möte i London nyligen, där även två moderater medverkade. Det verkar inte som om vi varit i samma mötesrum. Om SD-ledamöterna lyssnat hade de hört att parlamentarikerna från Natoländerna var mycket kritiska till Turkiets agerande. Öppet och högljutt.

Moderaternas viktigaste prioritering är att stärka det nationella försvaret och vi vill på sikt se ökningar upp mot motsvarande två procent av BNP i försvarsanslag. Vi går även fram med en satsning på drygt fyra miljarder extra till totalförsvaret utöver den nivå som regeringen, och även SD, föreslår under perioden 2020-2022. Häng med nu: SD säger sig vilja gå upp till 2,5 procent av BNP till försvaret, men i praktiken lägger partiet inga extra pengar till försvaret i närtid! Dessutom klänger sig partiet fast vid en gammal allianslös säkerhetspolitik, som idag inte ger Sverige några fördelar utan enbart nackdelar. Ryssland uppskattar visserligen denna linje, inte minst för att den ger Ryssland större möjligheter att agera militärt mot små grannländer i Östersjöområdet. Men detta bör milt sagt inte vara styrande för svensk säkerhetspolitik.

Försvarsberedningen konstaterade i december 2017 att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Moderaterna är övertygade om att vi möter hotet från Ryssland bäst tillsammans med andra: inom ramen för Nato, EU och det nordiska samarbetet.

Hans Wallmark (M)
utrikespolitisk talesperson
Beatrice Ask (M)
försvarspolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons