Annons

M: Skandal att regeringen inte lyssnade på Säpo

Johan Forsell (M).
Johan Forsell (M). Foto: Claudio Bresciani/TT

I mars 2017 krävde Säpo en skärpning av lagen som gör att personer som bedöms som ett hot mot rikets säkerhet inte ska sättas på fri fot. Ändå släpptes nyligen sex imamer ur förvar.

– Skandalöst, säger Moderaterna rättspolitiske talesman Johan Forssell.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

SvD har tagit del av en nio sidor lång skrivelse från Säkerhetspolisen, undertecknad av dåvarande Säpochefen Anders Thornberg, nu rikspolischef.

Enligt skrivelsen från 2017 är Lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) ”otydlig”, ”svårtolkad” och ”svår att tillämpa”.

Särskilt gäller det reglerna för omständigheterna när en person kan tas i förvar, och hur länge en utländsk medborgare kan sitta frihetsberövad med hänvisning till den nuvarande lagstiftningen.

Säkerhetspolisens slutsats är att det krävs en tydligare reglering eftersom det i vissa fall saknas möjlighet att hålla någon i förvar. Det gäller då även om ”svenska myndigheter har bedömt att utlänningen ska utvisas pga att han ansetts utgöra ett säkerhetshot mot landet”.

Våren 2019 greps sex imamer med hänvisning till LSU och placerades i förvar i avvaktan på utvisning.

Regeringen delar Säpos bedömning att imamerna utgör ett hot mot rikets säkerhet. Närmare vilka bevis som finns är hemligt, vilket kritiserats skarpt av imamerna själva, anhöriga och juridiska ombud. Enligt Migrationsöverdomstolen föreligger det hinder mot att verkställa utvisningarna eftersom imamerna riskerar repressalier i sina hemländer.

Annons
Annons

I förra veckan släpptes samtliga på fri fot. Skälet var att tidsgränsen för att hålla någon i förvar enligt LSU hade gått ut.

Moderaternas rättspolitiske talesman Johan Forssell kritiserar regeringen:

– Vi talar inte om vad som helst här, vi talar om personer som av myndigheter och regering bedömts utgöra en fara för rikets säkerhet. Säpo kontaktar regeringen i mars 2017 och säger att det är angeläget att lagstiftningen förändras. Det är inte särskilt vanligt att man gör det, ändå dröjer det ett och ett halvt år innan det ens tillsätts en utredning.

Direktiven till den pågående utredningen kom i augusti 2018, under arbetets gång har tiden för uppdraget förlängts. Slutdatum för redovisning till regeringen är nu 31 mars 2020, tre år efter Säpos skrivelse.

– Om regeringen hade gjort något från början så hade vi kanske haft en lagstiftning på plats i dag och då hade de här säkerhetshotande personerna inte varit fria att röra sig ute i samhället, säger Johan Forssell.

Hur ser du på det?

– Jag tycker det är skandalöst och oförklarligt. Det här handlar om rikets säkerhet. Kärnfrågan är varför regeringen inte gör något på ett och ett halvt år och vem som är ansvarig för det.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) svarar skriftligt på kritiken via sin pressekreterare:

”Lagen har funnits sedan 1991, det hade såklart varit bättre om den pågående översynen gjorts tidigare och många delar såklart ansvaret för att så inte skett. Men jag ser fram emot att utredaren presenterar sina förslag innan 31 mars. Vi hoppas på att ny lagstiftning kan vara på plats redan i slutet på 2021.”

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons