Annons

M: Statligt ansvar krävs för mer likvärdig skola

Ska kvaliteten i skolan garanteras över hela landet så måste staten ta ett större ansvar för att upprätthålla en hög lägsta nivå, skriver Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna.

Publicerad
Erik Bengtzboe.
Erik Bengtzboe. Foto: Fredrik Wennerlund

DEBATT | SKOLAN

Skolan ska ge alla elever lika möjligheter oavsett bakgrund. När skolan fungerar som bäst är den en motor för social rörlighet. Det innebär att var och en får möjlighet att förverkliga sin fulla potential. Det är den bästa politiken för att motverka utanförskap och stora samhällsklyftor.

Goda ämneskunskaper, godkända betyg och den självkänsla det medför är en bra grund för framtida studier och arbete. Därför är det oroväckande att likvärdigheten i svensk skola brister. I en rapport nyligen publicerad av Unicef hamnar Sverige hamnar på plats 25 av 41 när de mäter likvärdigheten för respektive lands skolsystem.

Låg likvärdighet betyder att barn inte får lika bra skolgång oavsett var de bor. Det får konsekvenser för elevernas resultat. Det är allvarligt. På sikt är detta inte hållbart för ett samhälle som vill skapa livschanser och hålla ihop.

Annons

Ska utvecklingen vändas så måste kunskapsuppdraget renodlas och förtydligas. Läro- och kursplaner måste vara begripliga och stödja kunskapsinhämtning. Men staten måste också vara beredd att ta ett större ansvar för skolans likvärdighet över hela landet. Moderaterna har fyra förslag om hur detta ska göras:

  1. Nationella kvalitetskrav måste inrättas. Oavsett var i Sverige man bor måste man kunna lita på att skolan håller god kvalitet. Goda skolresultat, rätten till särskilt stöd och nolltolerans mot våld, hot och kränkande behandling inom skolans område är något alla ska kunna förvänta sig.
  2. Statligt ansvar för de skolor som misslyckas. Skolor, eller kommuner, som år efter år misslyckas med att leverera tillräckligt god kvalitet måste få riktad stöd från staten att uppnå bättre resultat. I dag sprids stödet till många huvudmän efter önskemål, i stället för att koncentreras till dem med störst behov. Staten måste också ytterst kunna överta eller lägga ner skolor som fallerar.
  3. Bättre stöd till skolor med stora utmaningar. Runt om i landet finns skolor med större utmaningar än andra. Det måste finnas förutsättningar att bedriva undervisning även på de svåraste skolorna. De skickligaste lärarna ska rekryteras att jobba på skolor med de tuffaste förutsättningarna. Särskilda satsningar på både karriärtjänster och avlastning genom lärarassistenter är nödvändiga.
  4. Bättre styrning av statsbidragen. En stor mängd olika specialdestinerade statsbidrag bidrar till ryckighet och slår i dag sönder skolans styrning. Skolor som behöver stödet allra mest blir utan då man saknar möjligheter att söka. De över 80 olika statsbidragen till skolan behöver reformeras för att i högre grad riktas till de skolor som har de största behoven.

Det finns en rad reformer som kan och måste genomföras i närtid för att bryta skolans nedgående utveckling. Ska kvaliteten garanteras över hela landet så måste staten ta ett större ansvar för att upprätthålla en hög lägsta nivå. Alliansen har gemensamma och färdiga reformer för att förbättra svensk skola och ge alla barn möjlighet till en bra start i livet.

Erik Bengtzboe (M)
utbildningspolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons

Erik Bengtzboe.

Foto: Fredrik Wennerlund Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons