Annons

M-topp: Staten bör skicka pengar till Stockholm

Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr.
Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr. Foto: Lisa Arfwidson

Staten vältrar över alltmer av sina kostnader på kommunerna, säger Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr.

– Det är en bekväm strategi för staten, säger hon i en intervju med SvD.

Under strecket
Publicerad

”Nu är det fokus på kärnan som gäller, våra viktiga välfärdsområden. ”

Foto: Lisa ArfwidsonBild 1 av 1

Det finns allvarliga hot mot Stockholms ekonomi. En färsk rapport, den första i sitt slag, beskriver utmaningarna för huvudstaden under de närmaste årens förväntade lågkonjunktur. Tidigare säkra intäktskällor kommer delvis att sina, samtidigt som kostnaderna ökar och skulderna måste minska.

– Vi räknar med en mild lågkonjunktur men vi står inför en annorlunda situation nu än 2008–2009. Då kunde man sänka räntorna och den möjligheten finns inte nu, säger Anna König Jerlmyr.

Hon tar emot i Stockholms mytomspunna stadshus och visar, i en av stora salarna, utsmyckning i form av ansikten och kroppar. En hantverkare som lämnat avtryck till eftervärlden.

– Här ser man hur det blev när han var nykter, och här kan man se hur det blev när han inte var det, berättar hon och visar på väggen.

Bygget av stadshuset för 100 år sedan var i sig ett ekonomiskt vågspel – och nu stundar stora utmaningar för staden, enligt finansborgarrådet.

Det är en bekväm strategi att inte se de reella kostnaderna.

En särskild utmaning i Anna König Jerlmyrs ekonomiska pussel är det hon kallar ”statens överflyttning av kostnader till kommunerna”.

Annons
Annons

”Nu är det fokus på kärnan som gäller, våra viktiga välfärdsområden. ”

Foto: Lisa ArfwidsonBild 1 av 1

– Antalet ordningsvakter har exploderat eftersom polisen inte kan vara på plats. Vi ser ökade kostnader för migration eftersom många inte har kommit i jobb efter den tvååriga etableringstiden. Det är bara två exempel på hur kommunerna tvingats ta kostnader för verksamheter som tidigare legat på staten.

Är det en medveten strategi från statens sida?

– Det är en bekväm strategi att inte se de reella kostnaderna och inte lyssna på kommunerna. Det är många kommuner, både socialdemokratiskt ledda och moderatledda, som ser den här förflyttningen, säger hon.

”Nu är det fokus på kärnan som gäller, våra viktiga välfärdsområden. ”
”Nu är det fokus på kärnan som gäller, våra viktiga välfärdsområden. ” Foto: Lisa Arfwidson

Hon hoppas kunna initiera en diskussion med regeringen, tillsammans med andra kommuner, med tydligare riktlinjer för var det statliga ansvaret slutar och det kommunala tar vid.

– Fler och fler säger sig vilja se behoven hos kommuner och regioner. Förhoppningsvis kan vi få ökade medel i form av generella statsbidrag och täckning för de kostnader vi ser.

Anna König Jerlmyr har tidigare flaggat för att staden ska sälja av tillgångar för att få ordning på ekonomin. Stockholms stads skulder är uppe i 60 miljarder kronor och Stockholm riskerar, enligt finansborgarrådet, sänkt kreditbetyg.

– Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors menar att skulden i så fall inte får överstiga 70 miljarder.

Annons
Annons

Sänkt kreditbetyg innebär högre räntor på den skuld som finns, pengar som måste tas från den kommunala verksamheten. Skulden ökar fortfarande och försäljning av tillgångar är en del av lösningen.

– Vi ska sälja fastigheter och bolag för flera miljarder kronor per år de närmaste åren. Det handlar om icke-strategiska tillgångar, säger hon.

Vilka fastigheter och vilka bolag som ska säljas är inte klart, de kommunala förvaltningarna har fått i uppdrag att ta fram förslag.

Det finns kommuner som varnar för att vi står inför ett stup och att vi är på väg att falla över.

Ett annat sätt att få in pengar är att sälja mark för bygge av nya bostäder. Här ligger målet på 10 000 bostäder per år, men det kommer man med stor sannolikhet tvingas justera nedåt.

– Men vi har satt ambitiösa mål för att komma så högt som möjligt.

Planen är alltså att undvika en skattehöjning och sluta låna pengar, samtidigt som skatteintäkterna påverkas negativt av lågkonjunkturen. Det leder till frågan om besparingar i de kommunala verksamheterna. Och det ska sparas pengar.

– Ibland tenderar man att starta nya projekt och sidoverksamheter men nu är det fokus på kärnan som gäller, våra viktiga välfärdsområden.

Hon nämner äldreomsorg, hemtjänst, stöd till funktionsnedsatta och skolan.

Ska staden sluta göra vissa saker?

– Ja, man ska sluta göra det som inte är kommunal kärnverksamhet. Exakt vad får man avgöra på varje förvaltning. Det är cheferna och medarbetarna som får göra de prioriteringarna.

Många svenska kommuner har varnat för att stigande arbetslöshet och skenande kostnader för en åldrande befolkning kommer leda till en allvarlig kris.

– Det finns kommuner som varnar för att vi står inför ett stup och att vi är på väg att falla över.

Hur skulle du beskriva det?

– Jag skulle säga att vi har orosmoln på himlen. Nu försöker vi skapa handlingsutrymme för att möta den här omställningen, säger Anna König Jerlmyr.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons