Annons

M-toppen: ”Jag förstår om stockholmarna blir arga”

Foto: Tomas Oneborg

Försenade och fördyrade infrastrukturprojekt ska inte betalas av stockholmarnas trängselskatter. Det säger Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M). Hon är redo att ta strid mot regeringen.

Under strecket
Publicerad

Trängselskatt tas ut i Stockholm, priset varierar beroende på vilken tid på dygnet som bilisten passerar.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Anna König Jerlmyr reagerar starkt på SvD:s uppgifter om att Trafikverket de närmaste åren kommer låna upp tiotals miljarder kronor med stockholmarnas framtida trängselskatter som pant. Lånen beräknas vara fullt återbetalda först 2049, enligt Trafikverkets prognoser.

– Jag förstår om stockholmarna blir arga när de läser om det här. Det är oacceptabelt att stockholmarna ska ta ett så stort ansvar för framtida fördyringar och förseningar, säger hon.

Bakgrunden till upplåningen är investeringstunga projekt som Förbifart Stockholm och flera nya tunnelbanelinjer, där trängselskatterna är en viktig del av finansieringen. De lån som ska betalas med framtida trängselskatter kulminerar enligt Trafikverket på 26 miljarder kronor om sju år.

– Vi får dessutom signaler om att förbifarten är försenad vilket innebär ytterligare kostnader. Men den notan ska inte skickas till stockholmarna, säger hon.

Finansborgarrådet menar också att trängselskatten betyder att Stockholm betalar två gånger för samma projekt.

– Den här typen av investeringar borde finansieras via statliga anslag och det gäller både tunnelbana och väg. Stockholmarna får via trängselskatterna betala mer än man gör i andra delar av landet.

Annons
Annons

Trängselskatt tas ut i Stockholm, priset varierar beroende på vilken tid på dygnet som bilisten passerar.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Trängselskatt tas ut i Stockholm, priset varierar beroende på vilken tid på dygnet som bilisten passerar.
Trängselskatt tas ut i Stockholm, priset varierar beroende på vilken tid på dygnet som bilisten passerar. Foto: Tomas Oneborg

Finansieringsplanen för tunnelbanan och förbifarten intecknar dessutom stigande intäkter från trängselskatter de närmaste 30 åren. Detta trots Stockholms eget mål om att biltrafiken ska minska.

Är det rimligt att lova att trängselskatten ska inbringa stigande skatteintäkter till staten i 30 år till?

– Det är ett problem med hur avtalet ser ut, att man bara kan förlänga intäktsströmmarna långt in i framtiden. Det här är något vi måste lyfta med regeringen, säger finansborgarrådet.

Det avtal om trängselskatten som ligger går inte att förändra, men Anna König Jerlmyr vill ha en förhandling med staten om vad som händer om projekten blir dyrare än väntat.

Vi hoppas att regeringen har förståelse för de stora fördyringar som blir.

– Stockholms stad kommer att respektera ingångna avtal men vi kan inte acceptera att man bara kan förlänga trängselskatterna. Vi har sagt att vi behöver ett möte med regeringen för att diskutera varifrån pengarna ska tas.

Trafikverket gör ju inget fel när de lånar upp på det här viset, de följer avtalet. Hur ska du få regeringen att lyssna?

– Staten har hittills inte varit villig att diskutera alternativa finansieringsmodeller men Stockholm vill ha ett större inflytande över hur trängselskatten används. Vi hoppas att regeringen har förståelse för de stora fördyringar som blir.

Hon påpekar också det paradoxala i att intäkterna från trängselskatten i Stockholm förväntas öka samtidigt som riksdagen har antagit ett mål att minska utsläppen från trafiken med 70 procent fram till 2030.

– Den frågan måste man ställa till regeringen. Jag förstår inte hur de ska kombinera de här ambitionerna.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons