Annons

M: Varje klimatkrona ska göra maximal nytta

Konjunkturinstitutet har konstaterat att ladda hemma-stödet riskerar att gå till åtgärder som hade skett oberoende av stödet. Det är rimligt att vi eftersträvar effektivitet i klimatpolitiken och ställer krav på resultat, skriver moderaterna Maria Malmer Stenergard och Jessica Rosencrantz i en replik till Bil Sweden.

Under strecket
Publicerad

Maria Malmer Stenergard och Jessica Rosencrantz.

Foto: Fredrik Wennerlund

Maria Malmer Stenergard och Jessica Rosencrantz.

Foto: Fredrik Wennerlund
Maria Malmer Stenergard och Jessica Rosencrantz.
Maria Malmer Stenergard och Jessica Rosencrantz. Foto: Fredrik Wennerlund

REPLIK | BUDGETEN

Klimatförändringarna sker här och nu. Det ställer krav på att de åtgärder vi vidtar är verkningsfulla med tanke på att vi lever i en värld med begränsade resurser. Det betyder att varje klimatkrona måste ge största möjliga utsläppsminskning. Vi har inte tid eller råd med åtgärder som inte tar oss närmre klimatmålen. Moderaterna står för en politik som står i kontrast till det symbolpolitiska fokus som har präglat den rödgröna regeringens åtgärder.

Faktum är att just ladda hemma-stödet har kritiserats. Konjunkturinstitutet har konstaterat att stödet riskerar att gå till åtgärder som hade skett oberoende av stödet. Denna bild bekräftas också av faktumet att intresset från hushållen har varit svalt. I slutet av november hade endast 15 procent av pengarna fördelats.

Annons
Annons

Vi satsar i stället på att bygga ut infrastrukturen längs våra vägar för att göra det lättare att välja en elbil. Som Bil Sweden noterat har vi dessutom valt att göra detta stöd teknikneutralt i syfte att underlätta för exempelvis bränslecellsdrivna fordon.

Det är glädjande att det nu äntligen börjar röra sig ordentligt på marknaden för laddbara bilar. Den som väljer att köpa en elbil får 60 000 kronor i bonus redan i dag. Att premiera hushåll som väljer att investera i miljövänligare fordon har länge varit en central del av Moderaternas politik. Det är en viktig åtgärd för att främja omställningen till mer hållbara transporter.

Från politiskt håll behöver vi fortsatt stimulera omställningen av fordonsflottan och det är därför rimligt att vi bygger ut laddinfrastrukturen längs våra vägar. Vi har även drivit på för krav på inblandning av biodrivmedel. Det är rimligt att vi eftersträvar effektivitet i klimatpolitiken och ställer krav på resultat. Detta inskärps av det faktum att de svenska utsläppen har ökat de senaste åren.

Moderaterna kommer fortsätta detta arbete men vi kommer inte att tumma på principen om att varje klimatkrona ska ge så stor klimatnytta som möjligt. Och där brister ladda hemma-stödet.

Maria Malmer Stenergard (M)
miljö- och jordbrukspolitisk talesperson
Jessica Rosencrantz (M)
trafikpolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons