Annons

M: Vi behöver klimatpolitik som håller över tid

Foto: Christine Ohlsson

Till skillnad från MP tror vi att en långsiktigt kraftfull klimatpolitik måste ha en bred folklig acceptans, skriver Louise Meijer (M) i en replik.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | MILJÖPOLITIK

Hela Sverige ska leva, säger Miljöpartiet. Men det finns nog inget annat parti i Sveriges riksdag som har en så storstadsdominerad syn på politiken som MP.

Till skillnad från MP tror Moderaterna att en långsiktigt kraftfull klimatpolitik måste ha en bred folklig acceptans. Människor som inte har något rimligt alternativ till att använda bilen för att få vardagen att gå ihop ska inte tvingas bära en oproportionerligt stor kostnad för klimatomställningen. Det är orättvist och undergräver stödet till klimatpolitiken.

Isabella Lövin och Per Bolund påstår i sin artikel att vi moderater anklagar regeringens klimatpolitik för att gå för långt. Det stämmer inte. Däremot kritiserar vi den för att vara otillräcklig. Förra året ökade utsläppen med 2 procent. Under den moderatledda regeringen minskade utsläppen med nästan 20 procent, medan ekonomin växte med nästan 10 procent.

Sverige behöver ställa om snabbt. Framför allt måste utsläppen minska från vägtransporter och industrin, vilka tillsammans står för två tredjedelar av de totala utsläppen. Därför har Moderaterna har presenterat en strategi för att elektrifiera Sverige. Vi satsar sex gånger så mycket som regeringen på laddstolpar för personbilar i syfte att bygga ett nätverk av stationer, så att fler tar steget och väljer elbil. Vi satsar på elvägar för lastbilar längs våra mest trafikerade vägar.

Annons
Annons

För industrin föreslår vi ett klimatavdrag som skattemässigt gynnar företag som investerar i tekniker som minskar eller eliminerar utsläppen, oavsett om det handlar om elektrifiering eller tekniker för att fånga upp och lagra koldioxid.

Men för att omställningen ska spela roll för klimatet måste elen vara ren. Därför vill vi även fortsättningsvis att Sverige ska ha en mix av fossilfri el från sol, vind, vatten och kärnkraft. El från vatten- och kärnkraft utgör basen och motsvarar 80 procent av Sveriges i princip koldioxidfria elproduktion.

Svenskt Näringsliv uppskattar att efterfrågan på el kommer att öka med motsvarande 1,5 gånger Danmarks årliga elanvändning. För att möta den ökade efterfrågan vill behålla driften av befintliga kärnkraftsreaktorer och satsa på forskning för att utveckla fjärde generationens kärnkraft.

I takt med att väderberoende kraftslag som vind- och solkraft ökar kommer också behovet av stabil elproduktion från kärnkraft att öka. En ökad elproduktion är också en bra klimatpolitik eftersom det skapar möjligheter att exportera mer fossilfri el som tränger undan kol och gas i våra grannländer runt Östersjön.

Vi moderater lägger 3 miljoner mer än regeringen på klimatpolitiken i årets budget. Det är en försumbar skillnad. Däremot är det stor skillnad på våra prioriteringar. Medan Moderaterna satsar på att elektrifiera Sverige lägger regeringen nästan 2 miljarder kronor per år på Klimatklivet, en satsning som både Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen har dömt ut som ineffektiv, dyr och med bristande additionalitet – många åtgärder hade genomförts också utan stödet.

Precis som Lövin och Bolund säger är vi ense om att svenska vägar ska vara fossilfria senast år 2045. Vi moderater är övertygade om att de allra flesta vill hjälpa till att ställa om. Men det förutsätter att klimatpolitiken är rättvis och ansvaret för omställningen fördelas jämnt. Så åstadkommer vi en framgångsrik och resultatinriktad klimatpolitik som håller över tid.

Louise Meijer (M)
miljö- och klimatpolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons