Annons

M: Vi måste försvara den svenska modellen

Jessica Polfjärd.
Jessica Polfjärd. Foto: Fredrik Persson/TT

Det handlar inte om den sociala pelarens varande eller icke varande. Det centrala är att vi måste försvara den svenska modellen från EU-regleringar som motiveras av den sociala pelaren, skriver Europaparlamentariker Jessica Polfjärd (M) i en replik.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | EU:S SOCIALA PELARE

Det är Socialdemokraternas Europaparlamentariker Heléne Fritzon och Johan Danielsson som lägger ut dimridåer, ingen annan (SvD Debatt 20/11).

Detta när de skriver att den sociala pelaren inte handlar om en maktöverföring till EU. De verkar helt ha missat att det redan fattats beslut om skarp och långtgående lagstiftning som härrör ur den sociala pelaren och att det nu kommer ytterligare oroande förslag om såväl europeiska minimilöner som vad som kan beskrivas som en a-kassa på EU-nivå.

Det är anmärkningsvärt att Fritzon och Danielsson – som båda är engagerade i frågan om sociala pelaren, genom både den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet samt sysselsättningsutskottet – skrivit en artikel som är så passé. Det verkar inte som att Fritzon och Danielsson har hängt med på att saker skett under två år och att debatten inte längre handlar om sociala pelarens varande eller icke varande; i stället är det centrala att vi nu måste försvara den svenska arbetsmarknads- och välfärdsmodellen från EU-regleringar som motiveras av den sociala pelaren.

Annons
Annons

Låt oss bara kort informera Fritzon och Danielsson om var vi befinner oss just nu: Förra mandatperioden röstades flera lagförslag igenom som EU-kommissionen direkt motiverade med hänvisning om att förverkliga den sociala pelaren och dess principer. Det handlar om att etablera en ny arbetsmarknadsmyndighet, reglera föräldraledighet samt en uppdatering av arbetsvillkorsdirektivet.

Det är alltså inget som vi har hittat på, utan det kommer direkt från EU-kommissionen, som på sin egen hemsida beskriver det som ”Delivering on the European Pillar of Social Rights”, det vill säga leverera den sociala pelaren. Där kan man läsa hur kommissionen, förra året, redogör för lagstiftningen ovan och att det handlar om att just implementera den sociala pelaren.

På hemmaplan har Svenskt näringsliv tillsammans med LO och tjänstemannafacken startat ett EU-råd där de ska samverka för att tillvarata deras gemensamma intressen i arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå, på grund av att de är oroliga för maktöverföringen från parterna i Sverige till EU, inte minst i frågan om minimilön. Något de vill ska stoppas.

Här befinner sig debatten. Den handlar därför inte om hur den sociala pelaren ska definieras, utan hur lagförslagen från den ska utformas och implementeras. I det arbetet fokuserar vi fullt ut på att den svenska arbetsmarknadsmodellen inte kommer till skada och att vår arbetsmarknads- och välfärdspolitik fortsatt ska beslutas i Sverige.

I stället för att ägna sig åt att högljutt kritisera vårt arbete är Fritzon och Danielsson välkomna att stödja våra initiativ – det behövs fler som kämpar för den svenska partsmodellen och deras rätt till självständighet och avtalsfrihet.

Jessica Polfjärd (M)
Europaparlamentariker

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons