Annons

M: Vi satsar en miljard extra till Polisen

Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson.
Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Regeringens budget saknar krisinsikt. Moderaterna erbjuder ett alternativ. Vi fokuserar på de stora problemen, och vi ger inte allt åt alla. Det skriver Moderaternas Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson och presenterar här partiets förslag till alternativ höstbudget.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | BUDGET

Det svenska samhällskontraktet knakar i fogarna. Den grova gängkriminaliteten håller hela stadsdelar i ett järngrepp. Långvariga integrationsproblem har övergått i en akut integrationskris som skapar livslångt bidragsberoende för enskilda och slår hårt mot kommuners ekonomi. Utvecklingen måste brytas och därför presenterar Moderaterna idag en budget som prioriterar just det.

Allt är inte nattsvart. Tvärtom har Sverige stora oanade möjligheter. Men för att ta tillvara på dem måste politiken förmå att prioritera och avstå från sådant som är mindre viktigt.

Det klarar inte Stefan Löfvens regering. När Socialdemokraterna, Miljöpartiet och stödpartierna presenterade sin budget blev det uppenbart att det saknas en röd tråd – och krisinsikt. Det finns varken en kraftfull politik för att krossa gängkriminaliteten eller för att hantera integrationskrisen. Trots att skjutningarna når rekordnivåer och kommuner av olika politisk färg larmar om att integrationskrisen nu påverkar alla kommunens verksamheter.

Moderaterna erbjuder ett alternativ till detta. Vi fokuserar på de stora problemen, och vi ger inte allt åt alla.

Annons
Annons

Det förhållningssättet präglar vår budget och därför har vi totalt sett omprioriterat och minskat utgifter med över 30 miljarder kronor i förhållande till regeringens budget. Vi säger nej till byggsubventioner och missriktad arbetsmarknadspolitik. Vi säger nej till friår och andra åtgärder som får människor att arbeta mindre. Till skillnad mot regeringen vidtar vi åtgärder för att minska asylinvandringen. Vi sätter stopp för de ständiga ökningarna av biståndet. För att bara nämna några saker. Dessa val är inte lätta, men nödvändiga för att kunna fokusera på de stora problem som måste lösas. Vi prioriterar tre områden:

 1. Återupprätta samhällskontraktet.
  Det grova våldet har nått rekordnivåer. Bara i år har över 210 skjutningar och 144 sprängningar ägt rum och det blir allt vanligare med rån mot barn och stöldligor som härjar fritt. Denna brottslighet hotar inte bara enskilda människor utan själva grunden i samhällskontraktet mellan stat och medborgare, där staten tagit på sig ansvaret att upprätthålla lag och ordning. Moderaterna prioriterar därför att återupprätta lag och ordning.
  Sverige behöver fler poliser i yttre tjänst nu. För att öka tryggheten avsätter Moderaterna en miljard kronor till Polisen för att anställa eller anlita 2 000 statliga ordningsvakter. Ytterligare 500 miljoner kronor avsätts för att återrekrytera poliser som har slutat, och för att komplettera Polisen med mer administrativ personal. Vi vill också se en betald polisutbildning och föreslår därför högre löner för att fler ska söka sig till yrket. Totalt uppgår Moderaternas satsningar på rättsväsendet till 3,2 miljarder kronor.
  Välfärden är en viktig del av samhällskontraktet. Kommunerna får nu ta över från staten de problem som uppstår i spåren av en stor och misslyckad integration. Så borde inte staten agera. Vi höjer därför de generella statsbidragen till landets kommuner och regioner samtidigt som vi presenterar en strategi för att på allvar bryta det nya bidragsberoendet som framförallt drabbar invandrare. Välfärd måste gå före bidrag. Kan man arbeta ska man inte leva på bidrag.
 2. Stärk sammanhållningen.
  Sammanhållningen som präglat vårt land kommer att ta skada om dagens utveckling tillåts fortsätta. Samhällskontraktet måste gälla över hela Sverige.
  Ska Sverige hålla ihop måste alla delar av landet vara med på den gröna omställningen. Det rimmar illa med att regeringen kraftigt höjer skatten på drivmedel, vilket slår hårdast mot dem som bor utanför storstäderna och som saknar realistiska alternativ till bilen. Moderaterna sänker istället priset på bensin och diesel i vår budget med en krona nästa år. Samtidigt investerar vi i elektrifieringen av transporter och industriprocesser. Sveriges tillväxt är beroende av en trygg elförsörjning och elektrifieringen är en central del i klimatomställningen. Därför har vi presenterat omfattande satsningar på elektrifiering av vägar och på fjärde generationens kärnkraft.
  Vi vill också förbättra situationen för alla pensionärer som varit med och byggt Sverige och skapat dagens välstånd. I Moderaternas budget sänker vi skatten för alla landets pensionärer, inte som regeringen bara för den halva som har högst pension.
 3. Bryt bidragsberoendet och stärk tillväxten.
  Ett nytt bidragsberoende håller på att bita sig fast i Sverige. Statistiken är alarmerande: Hälften av alla arbetslösa är utrikes födda, och efter åtta år i landet saknar fortfarande varannan invandrare arbete. Det tar i snitt 18 år för den som invandrat utan gymnasieutbildning att få något slags jobb. En tredjedel av alla kvinnor från afrikanska länder är arbetslösa.
  Vi måste därför – för andra gången sedan millennieskiftet – återupprätta arbetslinjen, och göra det mer lönsamt att arbeta. För att bryta bidragsberoendet föreslår vi skärpta krav för att få försörjningsstöd, en successiv kvalificering in i bidragssystemen och krafttag mot bidragsfusk. Vi vill också införa ett bidragstak, så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till jobb.
  Det är bra att ta bort värnskatten, men våra skattesänkningar riktar sig även till dem som tjänar minst: Allt för att det ska löna sig att gå från bidrag till jobb. Drivkrafterna för att göra detta måste öka och med vår budget skulle alla som tjänar över 13 000 kronor per månad få en skattesänkning som motsvarar 3200 kronor per år. Vi vill också förbättra företagens möjlighet att växa och anställa, och därmed fortsätta lägga grunden till vår välfärd. Därför föreslår vi att marginalskatten sänks genom att den statliga inkomstskatten trappas ned med en procent per år. Det är ett konkret steg mot ”hälften kvar”. Dessutom gör vi expertskatten för utländsk arbetskraft mer konkurrenskraftig så att vi kan trygga kompetensförsörjningen för våra företag. Vi tar även krafttag mot de brott som svenska företagare utsätts för.

Vi tror att många vill komma bort från det politiska spelet och samla Sverige till viktiga förändringar. Vi är beredda att leda det arbetet.

Ulf Kristersson (M)
partiledare
Elisabeth Svantesson (M)
ekonomisk-politisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons