Annons

M vill rusta krigssjukhuset på Söder för framtida kriser

Upprätta lager för mat och medicin, krigsplacera personal på viktiga företag och rusta upp krigssjukhuset på Södermalm. Det är Moderaternas förslag för att förbereda Stockholm på en krissituation.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) och Beatrice Ask (M) tycker att mer borde göras för Stockholms krisberedskap.
Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) och Beatrice Ask (M) tycker att mer borde göras för Stockholms krisberedskap. Foto: Lars Pehrson

Moderaterna i Stockholms läns landsting anser att mer måste göras för att rusta huvudstaden inför extraordinära händelser som terrordåd, naturkatastrofer och i värsta fall krig. Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) säger att det är viktigt att Stockholmsregionen har en god krisberedskap.

SvD träffar finanslandstingsrådet och Beatrice Ask (M), talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor, på Södersjukhuset i Stockholm. Moderaterna menar att sjukvården måste vara särskilt förberedd inför krissituationer.

En sårbar punkt är varuförsörjningen. Sjukhusens lager för mat och nödvändiga mediciner skulle i nuläget snabbt ta slut om leveranserna avbröts.

– Vårt förslag är att man ska ha en planeringshorisont på att klara ett ganska krisartat läge i ungefär tre månader, säger Beatrice Ask.

De svenska sjukhusen är inte rustade för att klara en strypt varuförsörjning, säger Södersjukhusets vd Mikael Runsiö.
De svenska sjukhusen är inte rustade för att klara en strypt varuförsörjning, säger Södersjukhusets vd Mikael Runsiö. Foto: Lars Pehrson

Södersjukhusets vd Mikael Runsiö håller med om att sjukhusen inte är rustade för en situation där transporterna slås ut.

– Om vi får ett avbrott i varuförsörjningen så lever ett sjukhus kanske två till tre dygn, sedan börjar det tugga tomt. Vi har byggt in en sårbarhet i samhället.

Moderaterna kan inte svara på hur stora lagren ska vara och vem som ska stå för notan, men säger att landstinget behöver komma överens om en lösning tillsammans med Försvarsmakten.

Under Södersjukhuset finns ett 4 700 kvadratmeter stort bergrum som från början var tänkt att fungera som krigssjukhus. I dag används lokalerna främst för sanering av patienter och för utbildningar.

Anläggningen har egen brunn och elkraftverk, och kan nås via helikopter och bil – och faktiskt även via båt och tåg. Irene Svenonius tycker att platsen borde rustas upp så att den snabbt kan användas vid en krissituation. Hon efterfrågar därför svar från staten om vilken roll bergrummet ska ha och vilka investeringar som behövs.

Just nu arbetar landets myndigheter med att tilldela viktig personal krigsplacering, alltså att personerna ska kunna ha särskilda funktioner vid en kris, och att de exempelvis inte ska kunna åka på semester vid höjd beredskap.

Irene Svenonius och Beatrice Ask säger att även landstingets viktigaste leverantörer borde tvingas införa krigsplacering för sin personal.

Moderaternas förslag om höjd krisberedskap är inte kontroversiella eftersom de finns med i Försvarsberedningens rapport från december som alla åtta riksdagspartier stod bakom.

Foto: Lars Pehrson

Beatrice Ask kritiserar dock regeringen för att inte tillräckligt snabbt göra verklighet av förslagen. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) håller inte med om kritiken.

”Det vi har att ta ställning till är helheten i förslagen från försvarsberedningen. Det arbetet är inte klart förrän i maj 2019 och tidsintervallet för detta förslag är 2021–2025. När jag satt i försvarsberedningen under den förra regeringen, där Beatrice Ask var minister, var det inte tal om att genomföra i statsbudgeten ofinansierade förslag i förtid”, skriver han i en kommentar.

1 / 1

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons