Annons

Janerik Larsson:Magdalena Anderssons båda ansikten

Andersson i Almedalen i år
Andersson i Almedalen i år Foto: Adam Ihse

Jag skrev nyligen om ett kapitel i vänboken till Bo Rothstein (”Om Bo Rothstein - forskaren, debattören, livsnjutaren”, Arkiv förlag) som tog upp diskussionen om det som brukar kallas New Public Management.

Under strecket
Publicerad

I min text hänvisade jag också till en ledare i Dagens Industri som handlade just om den debatten. Tobias Wikström skrev i den bl a:

Det går inte att hitta några beslut där en kommun, myndighet eller regering har beslutat att införa just ”New Public Management”. Det är inte en styrmodell. Det är inte en definierad sort av demokrati. Det är inte något varumärke.

Det är en statsvetenskaplig term eller snarare skällsord.

Inom forskningen har begreppet använts i några decennier för att beskriva olika sätt att effektivisera den offentliga förvaltningen. De olika upplägg som brukar få beteckningen ”New Public Management” har inte alltid så mycket gemensamt med varandra, mer än att de är ett alternativ till det som gällde tidigare, då kontroll saknades.

Innan förvaltningen började effektiviseras och insatserna mätas var det svårt att veta vad medborgarna fick för sina skattepengar. Om man inte definierar vad den offentliga sektorn ska leverera kan välfärden aldrig bli jämlik. Om man inte utvärderar går det inte att utveckla verksamheten. Om man inte mäter vårdresultat blir patienterna lurade.

Annons
Annons

Jag noterade att ett pressmeddelande från den rödgröna regeringen 2014 med budskapet ”Ny styrning bortom New Public Management” såvitt jag vet inte följts upp.

Anders Ydstedt som tillsammans med sin hustru Susanne är ägare till Scantech Strategy Advisors, som arbetar med strategisk rådgivning inom kommunikation för företag och organisationer, skickade mig ett mejl med ett perspektiv på frågan från årets socialdemokratiska seminarium i Almedalen:

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska seminarium tillhör Almedalens 
absolut mest välorganiserade. Allt är perfekt; bästa ljud, de största 
strålkastarna, väggar och scen täckta av tyg för att bilder på talare 
inte ska störas av bakgrunden, röda rosor som inte går att undgå för de 
som ska fotografera ministern och en diskret möblering. Så valet av 
kommentatorer var naturligtvis minst lika omsorgsfullt som ministerns 
budskap. Så vad var budskapet i år?

Finansminister Magdalena Anderssons budskap på årets ekonomiskpolitiska  seminarium i Almedalen var nämligen inte helt lätt att få ihop.

Å ena sidan en finansministers varning för ökade kostnader, det krävs 90 miljarder kr mer för att klara kommande demografiska utmaningar i välfärden.

Å andra sidan hade hon bjudit in kommentatorer som pekade på att det finns teknik och arbetsmetoder som kan minska kostnaderna.


Dessutom var Andersson kritisk till att lägga mer resurser på 
administration och mätning av resultat.

Det senare bemöttes direkt av nästa talare. Anders Ekholm från Institutet för framtidsstudier som var mycket tydlig med att man måste mäta för att kunna effektivisera. Ekholm framhöll särskilt vikten av att hålla koll på de sämsta 10 procenten av verksamheterna. Här bör man följa upp kvalitet och resultat i realtid.

I efterföljande panel visade Catharina Borgenstierna, VD för Camanio Care,
på hur robotisering kan användas i omsorgen medan Karin Sundin 
regionpolitiker (S) i Örebro gav inblickar i utmaningarna på fältet.

Kanske var budskapet att de demografiska utmaningarna framöver för
välfärden är stora och att socialdemokratin är bäst på att expandera den 
offentliga sektorn, samtidigt som den viktiga väljargruppen  som jobbar 
i omsorgen inte ska behöva utsättas för granskning och mätningar?

När det gäller det senare har nog ekonomen Magdalena Andersson en annan syn än politikern Magdalena Andersson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons