Annons

Majoritet i riksdagen vill kika på din förmögenhet

Detaljerad information om individers skulder och förmögenheter ska samlas in – det anser en riksdagsmajoritet. Socialdemokraterna är för, Sverigedemokraterna emot, medan Moderaterna inte har bestämt sig. Det framgår av en enkät som SvD har gjort.

Under strecket
Publicerad

Regeringen vill kolla närmare på svenska folkets förmögenhet. I Alliansen är partierna splittrade.

Foto: TTBild 1 av 1

Regeringen vill kolla närmare på svenska folkets förmögenhet. I Alliansen är partierna splittrade.

Foto: TTBild 1 av 1
Regeringen vill kolla närmare på svenska folkets förmögenhet. I Alliansen är partierna splittrade.
Regeringen vill kolla närmare på svenska folkets förmögenhet. I Alliansen är partierna splittrade. Foto: TT

För tio år sedan avskaffade Alliansregeringen förmögenhetsskatten. Sedan dess har det inte funnits någon statistik om storleken på enskilda individers tillgångar. Det betyder att beslutsfattare inte har haft tillgång till hela bilden när de fattat beslut som påverkar hushållens och Sveriges ekonomi.

Riksbanken undersöker därför sedan i höstas möjligheten att börja samla in detaljerade uppgifter om hushållens ekonomi. Frågan är högaktuell givet svenskarnas rekordhöga skulder som gjort hushållen känsligare för räntehöjningar och fått beslutsfattare att besluta om amorteringskrav på bolån.

Enligt en enkät som SvD har gjort är de flesta riksdagspartier positiva till att få tillgång till bättre statistik – däribland de båda regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Annons
Annons

– För att beslutsfattare ska kunna verka för ekonomisk stabilitet är informationen om hushållens skulder och tillgångar därför ett viktigt beslutsunderlag, säger Fredrik Olovsson, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.

Även Vänsterpartiet vill ha tillgång till mer detaljerad information, som partiet menar skulle vara värdefull för utomstående forskare.

– Förmögenhetsfördelningen är inte enbart viktig ur finansiell stabilitetssynpunkt utan mer generellt för att kunna analysera samhällsutvecklingen, säger Ali Esbati, tillförordnad ekonomisk-politisk talesperson på Vänsterpartiet.

Till skillnad från regeringen och Vänsterpartiet är Allianspartierna splittrade i frågan. Liberalerna är positiva till mer detaljerad information om hushållens förmögenhet, bland annat eftersom det skulle göra det lättare att analysera effekterna av räntehöjningar på hushållen och svensk ekonomi.

– Om det exempelvis är som så att de hushåll som har stora skulder också har stora tillgångar är man mindre känsliga för eventuella räntehöjningar. Det är en viktig kunskap, inte minst i ljuset av det omdebatterade skärpta amorteringskravet som regeringen har beslutat om, säger Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson.

Riksbankens förslag skulle bli den mest omfattande löpande insamlingen av personuppgifter som någonsin gjorts.

Kristdemokraterna tycker också att det kan behövas bättre statistik, men varnar samtidigt för att Riksbankens förslag är mycket långtgående och därför behöver vägas noga mot den personliga integriteten.

Annons
Annons

Svenska Bankföreningen sa i höstas att Riksbankens förslag skulle bli den mest omfattande löpande insamlingen av personuppgifter som någonsin gjorts. Enligt föreningen skulle det tvinga bankerna att samla in 295 uppgifter för varje privatperson som har fem olika tillgångar och lika många skulder.

– Det bör undersökas om en mindre detaljerad utformning ger liknande fördelar, men färre nackdelar. De legala förutsättningarna omkring förslaget måste också tydliggöras, säger Jakob Forssmed, Kristdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.

Riksbanken menar att den har rätt att samla in detaljerad information om hushållens tillgångar och skulder. Men Datainspektionen – som ansvarar för att personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i individers personliga integritet – håller inte med. Flera riksdagspartier säger till SvD att det krävs en utredning för att komma fram till vem som ska samla ihop informationen.

En kommitté ser för närvarande över riksbankslagen som styr vad centralbanken får och inte får göra, men väntas inte lägga fram sitt förslag förrän 2019.

Det skulle innebära långtgående intrång i den personliga integriteten.

Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politisk talesperson, är skeptiskt Riksbankens förslag.

– Inte minst ur integritetssynpunkt. Sådana databaser riskerar att läcka, säger han.

Inte heller Sverigedemokraterna vill att makthavare ska få tillgång till mer detaljerad data.

– Det skulle innebära långtgående intrång i den personliga integriteten, i och med den exceptionellt höga detaljnivån på uppgiftsinsamlingen, säger Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.

Riksbanken undersöker nu om det finns tekniska och praktiska förutsättningarna för att samla in data. Den kommer att tidigast kunna börja samla in uppgifterna om ett par år.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons